Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic investigations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article results of diagnostic investigations of separately excited DC motor were presented. In diagnostics were applied a Fourier analysis method based on the fast Fourier transform (FFT) and a recognition method using Bayes classifier. In training process a set of the most important frequencies has been determined for which differences of corresponding signals in two states are the largest. Three categories of signals have been recognized in identification process: faultless state, state of the rotor broken one coil and state of the rotor shorted three coils
PL
Gorączka krwotoczna wywoływana przez wirusa Ebola jest jednym z najbardziej zjadliwych zakażeń znanych ludzkości. Ostatnio potwierdzono, że ostatnie przypadki zakażeń zostały wywołane przez szczep o bardzo bliskiej homologii (98%) do wirusa z Zairu. Po raz pierwszy jednak choroba została stwierdzona w Afryce Zachodniej. Pierwsze przypadki opisano na zalesionych obszarach południowo-wschodniej Gwinei. Epidemia szybko rozprzestrzeniała się i wkrótce odnotowano zgłoszenia zgonów spowodowanych przez EVD z różnych dystryktów Konakry. Kilka podejrzanych przypadków zgonów zanotowano także w sąsiednich krajach - Sierra Leone, Liberii i Mali. Wirus Ebola został po raz pierwszy zidentyfikowany na obszarach równikowych zachodniego Sudanu, w regionach sąsiadujących z Zairem (obecnie Demokratyczna Republika Kongo) w 1976 r. Wirus jest przenoszony przez bezpośredni kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi zakażonych osób. Zakażenie może nastąpić także podczas pracy z zakażonymi zwierzętami (szympansy, goryle, małpy, antylopy leśne, nietoperze).
EN
Ebola virus disease (EVD) is a viral haemorrhagic fever and one of the most virulent viral diseases known to humankind. The outbreak is now confirmed to be caused by a strain of ebolavirus with very close homology (98%) to the Zaire ebolavirus. This is the first time the disease has been detected in West Africa. Cases were first reported from forested areas in south-eastern Guinea. The outbreak has rapidly evolved and several districts and Conakry have reported cases and deaths caused by EVD. A small number of suspected cases and deaths has also been reported from neighbouring countries with all of them having crossed from Guinea. Confirmed cases have been reported from Guinea, Sierra Leone, Liberia and Mali. The Ebola virus was first identified in the western equatorial province of Sudan and in a nearby region of Zaire (now Democratic Republic of the Congo) in 1976 after significant epidemics in Nzara, southern Sudan and Yambuku, northern Zaire. The Ebola virus is transmitted by direct contact with the blood, body fluids and tissues of infected persons. Transmission of the Ebola virus has also occurred by handling sick or dead infected wild animals (chimpanzees, gorillas, monkeys, forest antelope, fruit bats).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu sygnałów prądów fazowych w niestacjonarnych stanach pracy spowodowanych skokowymi zmianami momentu obciążenia. Zastosowano metodę analizy opartą na wykorzystaniu transformaty falkowej. Zbiory falkowych funkcji bazowych użytych w testach diagnostycznych zbudowano w oparciu o rzeczywiste przebiegi prądów fazowych. Pokazano wyniki badań przebiegów dynamicznych silnika z dwoma rodzajami uszkodzeń prętów klatki wirnika porównując je następnie z wynikami testów dla silnika nieuszkodzonego. Analiza przeprowadzona w dziedzinie czasu i częstotliwości potwierdziła, że zastosowana metodyka umożliwia identyfikację rodzaju uszkodzenia wirnika.
EN
The paper presents the results of diagnostic tests using the phase current signals in non-stationary operating conditions of the induction motor due to step changes of the load torque. The method of signal analysis is based on the use of wavelet transform. The sets of wavelet basis functions used by the authors in diagnostics analysis were built on the basis of the real waveforms of phase currents. The paper presents the results of the wavelet decomposition of the phase current signal for the two types of the rotor faults, then compared them with the results obtained for the motor without faults. The analysis in the time-frequency domain confirmed that the applied methodology allows the identification of the type of the rotor fault.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych silnika obcowzbudnego prądu stałego. Zastosowano w diagnostyce metodę analizy opartą na szybkiej transformacie Fouriera (FFT) i metodę rozpoznawania wykorzystującą klasyfikator Bayesa. W procesie uczenia wyznaczano zbiór najistotniejszych częstotliwości, dla których różnice odpowiadających sygnałów w dwóch stanach silnika są największe. W procesie identyfikacji rozpoznawano trzy kategorie sygnałów: stan bez uszkodzenia, stan przerwy zezwojów wirnika i stan zwarcia zezwojów wirnika.
EN
In the work results of diagnostic investigations of separately excited dc motor were presented. In diagnostics were applied a Fourier analysis method basing on fast Fourier transform (FFT) and a recognition method using Bayes classifier. In training process a set of the most important frequencies has been determined for which differences of corresponding signals in two states are the largest. Three categories of signals have been recognized in identification process: faultless state, state of breaking the rotor coils and state of shorting the rotor coils.
5
Content available remote Transfer function based analysis of fast transients impact on winding insulation
EN
Transformers in electrical power systems are subjected to overvoltages generated during fast transients due to switching operations and lightning strokes. If the frequency of incoming surge voltage matches the winding one, the corresponding resonance will be excited. Therefore external fast transients occurring in power systems might trigger internal overvoltages with large maximum value in transformer windings. Overvoltages having such character have been the root cause of many power transformer failures. The paper presents an approach to the identification of sensitive zones in the transformer windings based on the measurements of overvoltages inside windings and frequency dependences of admittance of the transformer.
PL
Transformatory w układach elektroenergetycznych są poddawane działaniu przepięć generowanych podczas szybkich stanów przejściowych związanych z czynnościami łączeniowymi oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Jeżeli częstotliwość fali napięciowej oddziałującej na uzwojenie jest równa częstotliwości własnej uzwojeń to wewnątrz transformatora może wystąpić zjawisko rezonansu. Dlatego szybkie stany przejściowe występujące w układach elektroenergetycznych mogą generować przepięcia wewnętrzne o dużych wartościach maksymalnych w uzwojeniach transformatorów. Przepięcia o takim charakterze były przyczyną awarii wielu transformatorów energetycznych. Artykuł przedstawia propozycję identyfikacji wrażliwych obszarów w uzwojeniach transformatorów na podstawie pomiarów przepięć w uzwojeniu oraz zależności częstotliwościowych admitancji transformatora.
6
PL
Metody badań diagnostycznych transformatorów są obecnie systematycznie rozszerzane i doskonalone. Do wykrywania uszkodzeń uzwojeń coraz szerzej jest stosowana metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej. Jej podstawą są zależności częstotliwościowe funkcji przenoszenia transformatorów. Jednocześnie jest ona ciągle doskonalona. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń uzwojeń przy wykorzystaniu charakterystyk częstotliwościowych transformatorów. Podano kryteria pozwalające odróżnić różne typy uszkodzeń takie jak zwarcia międzyzwojowe czy przesunięcia uzwojeń.
EN
Nowadays methods of diagnostic investigations of power transformers are systematically developed. The frequency response analysis method is more frequently used for detection of winding failures. Its base constitute frequency dependencies of transformer transfer function. This method is sistematicaly developed. The identification method of winding failures by use of transformer frequency characteristics is presented in the paper. The criteria for discrimination between varoius types of defect have been provided, for example winding movements or turn-to-turn faults.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.