Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kosmetyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Bez przejrzystych i kompletnych danych produktowych właściwie nie ma co liczyć na sprzedaż kosmetyków w sieci. Identyfikowalność to podstawa e-handlu. System globalnej standaryzacji oferowany przez GS1 zapewnia transparentność, którą docenią zarówno pracownicy, jak i klienci.
2
Content available Polish plants as raw materials for cosmetic purposes
EN
The cosmetics market is more and more demanding, and there is a constant request for new products. The aim of the study was to find plant materials occurring commonly in Poland that would have a multidirectional effect on the skin. Research focuses on plants with high content of saponins and polyphenols. Ability to create foam and ability to reduce the surface tension of water as a determinant of saponin content was checked. The Folin-Ciocalteu test was made to check the content of polyphenols. Fifty-seven raw materials were examined. To the most promising for cosmetic purposes belong goldenrods (Solidago), especially their leaves. Much better results were obtained for S. canadensis and S. gigantea, than S. virgaurea.
PL
Przedstawiono wyniki analizy notyfikacji wyrobów kosmetycznych niezgodnych z wymaganiami prawnymi, zgłoszonych do systemu Rapex. Zidentyfikowano grupy występujących ryzyk oraz substancji chemicznych, które stanowiły najczęstszą podstawę zgłoszenia wyrobów. Substancjami, które najczęściej występowały w zgłaszanych kosmetykach były: hydrochinon, dibutyloftalan, ołów, rtęć i konserwanty m.in. formaldehyd. Najwięcej notyfikacji potencjalnie niebezpiecznych produktów kosmetycznych zostało zgłoszonych w Niemczech, a najwięcej kosmetyków niezgodnych z wymaganiami pochodziło z USA i Chin.
EN
A review, with 24 refs., of potentailly dangerous chemicals most often occured in the reported cosmetics produced in European countries.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wymogi formalne dotyczące poboru i zrzutu wody do środowiska naturalnego, metody uzyskania żądanej jakości tego medium oraz wykorzystanie jej do procesów produkcyjnych dla wybranej gałęzi przemysłu, jaką jest produkcja kosmetyków. Zawarte są w nim również przykłady redukcji zużycia tego, jakże cennego surowca.
EN
The article presents selected formal requirements regarding water collection and discharge, methods of obtaining the required quality of this medium and its use for manufacturing processes in the selected industry of cosmetics production. It also provides examples of reduced consumption of this particularly precious raw material.
5
Content available remote Kosmetyki - fanaberie czy element kultury?
PL
Kosmetyki towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Już Nefertete używała kohlu do makijażu oczu. Kohl to mieszanka sproszkowanego antymonu, palonych migdałów, ołowiu, utlenionej miedzi, ochry i popiołu. Można było uzyskać zielony kolor kohlu dodając do podstawowej mieszanki zielonego malachitu oraz czarny za pomocą antymonitu (siarczku antymonun) lub toksycznej galeny(siarczek ołowiu). Gejsze nakładały cerusyt na twarz, czyli biel ołowianą, aby mieć bladą cerę. Stosowały również arszenik oraz rtęć. Katarzyna Medycejska, Elżbieta I, Madame Pompadour czy Maria Antonina uwielbiały róż na policzkach. Skąd go pozyskiwano? Mielono czerwoną ochrę (tlenki żelaza), minię ołowiową (tetratlenek triołowiu), cynober (minerał, który zawiera siarczek rtęci) lub owady (koszenile, kermesy). Dzisiaj istnieje ścisła definicja produktu kosmetycznego. Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych: „produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała”. W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych znajduje się lista szeregu substancji chemicznych, które są zabronione w produktach kosmetycznych jak również lista substancji dopuszczonych do użytku o ściśle określonych normach stężenia w jakich te substancje mogą występować oraz jakie jest ich działanie. Dzisiaj, dzięki rozwiniętej technologii oraz wielu metodom instrumentalnym oznaczenie metali ciężkich w kosmetykach nie stanowi problemu. Za pomocą Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej możemy oznaczyć takie metale jak: nikiel, ołów, mangan, miedź, kadm czy chrom.
6
Content available remote Elektroanaliza parabenów w kosmetykach
PL
Opracowano nową, prostą oraz szybką woltamperometryczną metodę oznaczania parabenów w kosmetykach z zastosowaniem techniki pulsowej różnicowej DPV (differential pulse voltammetry) na mikroelektrodzie z włókna węglowego o średnicy 35,4 μm. Środowiskiem do badań była mieszanina lodowatego kwasu octowego i acetonitrylu (20% obj.) zawierająca 0,1 M octan sodu jako elektrolit podstawowy. Taki skład roztworu umożliwia oznaczanie tych konserwantów nawet w obecności matryc. Uzyskano zadowalające co do precyzji oraz dokładności wyniki oznaczania. Opracowana metoda może być skutecznym narzędziem do kontroli zawartości parabenów w analizach laboratoryjnych przemysłu kosmetycznego.
EN
Total content of parabens was detd. by differential pulse voltammetry (DPV) with C fiber microelectrode. The measurements were carried out in a mixt. of glacial AcOH and MeCN (20% by vol.) contg. 0.1 M AcONa. A good accuracy of the DPV method was achieved and its usefulness in routine anal. under industrial conditions was confirmed.
PL
Jednym z problemów współczesnego przemysłu kosmetycznego jest zapewnienie wymaganej czystości mikrobiologicznej kosmetyków, a co za tym idzie konieczność uwzględniania w recepturach kosmetycznych substancji konserwujących. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane konserwanty i mechanizmy ich działania, a także uregulowania prawne odnoszące się do środków konserwujących w kosmetykach. Omówiono także działania niepożądane substancji konserwujących, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmetyków, ale także dla ich użytkowników, a więc niemal całej populacji.
EN
One of the problems of the modern cosmetic industry consists in the need to ensure the required microbiological purity of cosmetics and consequently the need to include preservatives in cosmetic formulas. This article discusses the most commonly used preservatives and mechanisms of their action, as well as the legal provisions on preservatives in cosmetics. It also reports on the adverse effects of preservatives, which may pose a hazard not only to workers involved in manufacturing cosmetics, but also to their users, which means practically the whole population.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki dotyczące kosmetyków z wykorzystaniem nanocząstek. Wykorzystując, często stosowaną w towaroznawstwie, metodę analizy sensorycznej dokonano w nim porównania oceny sensorycznej środków kosmetycznych zawierających i nie zawierających nanocząstki.
EN
This paper presents the results for the cosmetics using nanoparticles. By using the sensory evaluation was made in the comparison of the sensory evaluation as consumers like cosmetic agents with and without nanoparticles.
10
Content available remote Ocena bezpieczeństwa kosmetyków
11
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych, tensjometrycznych, myjących oraz pianotwórczych łagodnych żeli pod prysznic. Badane żele zawierały ok. 18,5% surfaktantów, w tym 0–2,52% ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej. Zaproponowana receptura jest zgodna z wymaganiami określonymi w standardach COSMOS. Otrzymane żele to ciecze pseudoplastyczne, nienewtonowskie, rozrzedzane ścinaniem. Ich lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Napięcie powierzchniowe 1-proc. wodnych roztworów otrzymanych żeli wynosi 25,81–27,69 mN/m, a ich właściwości pianotwórcze i myjące są porównywalne z właściwościami żeli pod prysznic dostępnych w handlu.
EN
Six mild shower gels were prepd. by addn. of about 18.5% of surfactants which included 0–2.52% of Saponaria officinalis root extract and studied for rheol., washing and foaming properties and surface tension. The gels were pseudo plastic, non-Newtonian, shear-thinning fluids. Their viscosity decreased with increasing the shear rate. The surface tensions of their 1% aq. solns. were 25.81–27.69 mN/m. The foaming and washing properties were similar to the same properties of com. shower gels available on the market.
EN
The disinfection by-products formation precursors, which are brought into swimming water with swimmers, are not only the human body fluids released during the workout, but also hair, epidermis and residues of personal care products. The cosmetics contain the whole range of substances, however UV filters have the special importance in a case of swimming water. The article presents the results of experiments on the disinfection by-products formation potential of model solutions of UV filters: ethylhexyl methoxycinnamate (EHMC); butyl methoxydibenzoylmethane (BM-DBM); 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC); octocrylene (OC); benzophenone-3 (BP3); ethylhexyl salicylate (EHS), octyl dimethyl-para-amino-benzoic acid (OD-PABA). These substances belong to different groups of cosmetics commonly used to protect skin against solar radiation. In the presented research the following by-products were analyzed: trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), haloacetic acids (monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, bromochloroacetic acid, dibromoacetic acid, trichloroacetic acid), haloacetonitriles (bromochloroacetonitrile, dibromoacetonitrile, dichloroacetonitrile, trichloroacetonitrile), haloketones (1,1-dichloro-2-propanone, 1,1,1-trichloro-2-propanone), chloropicrin and chloral hydrate. For the experiments, the test of by-products formation potential in swimming water was applied, with 24 h time of swimming water samples incubation. The results were used to define which UV filters have the highest potential to form halogenated organic by-products of water chlorination.
PL
Wprowadzane z osobami kąpiącymi się do wody basenowej prekursory tworzenia produktów ubocznych dezynfekcji to nie tylko wydzieliny ciała uwalniane podczas wysiłku, ale także włosy, naskórek oraz zanieczyszczenia, znajdujące się na powierzchni skóry, pochodzące ze środków do pielęgnacji ciała. Składniki kosmetyków to cała gama związków, jednak filtry UV w przypadku wody basenowej mają szczególne znaczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań nad potencjałem tworzenia się szeregu organicznych produktów ubocznych chlorowania modelowych roztworów zawierających filtry UV: 4-metoksycynamonian 2-etyloheksylu (EHMC); 1-(4-tert-butylofenylo)-3-(4-metoksyfenylo)propano-1,3-don (BM-DBM); 3-(4-metylobenzylideno)-d-1 kamfora (4-MBC); ester 2-etyloheksylowy kwasu 2-cyjano-3,3-difenyloakrylowego (OC); 2-hydroksy-4metoksybenzofenon (BP3); ester 2-etyloheksylowy kwasu salicylowego (EHS), ester 2-etyloheksylowy kwasu 4-dimetyloaminobenzoesowego (OD-PABA). Związki te należą do różnych grup związków powszechnie używanych do ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym. W badaniach przeanalizowano potencjał tworzenia się następujących produktów ubocznych: trihalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan), kwasów halogenooctowych (kwas monochlorooctowy, kwas dichlorooctowy, kwas trichlorooctowy, kwas bromochlorooctowy i kwas dibromooctowy), haloacetonitryli (trichloroacetonitryl, dichloroacetonitryl, bromochloroacetonitryl, dibromoacetonitryl), haloketonów (1,1-dichloroproponon, 1,1,1-trichloropropanon) oraz wodzianu chloralu i chloropikryny. Badania prowadzono z wykorzystaniem testu na potencjał tworzenia się produktów ubocznych w wodzie basenowej, stosując 24 h czas inkubacji próbek wody basenowej. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła ocenić, które związki z grupy filtrów UV mają najwyższe powinowactwo do tworzenia się halogenowych organicznych produktów chlorowania wody.
13
Content available Bioactivity of Baltic amber – fossil resin
EN
This paper constitutes a review concerning studies on bioactivity of Baltic amber. Baltic amber (succinite) – Eocene fossil resin – is a very complicated mixture consisting of polymeric and low molecular mass components. In folk medicine, succinite is thought to be a remedy for all ailments or diseases. However, there are no scientific results confirming the assumption that succinite can positively influence human body. To confirm it indirectly, many articles examining succinite components were analyzed. Basing on them, we realized that many properties attributed to Baltic amber may originate from its components also released from its polymeric structure. Observed properties are: antioxidative activity, antimicrobial activity, antiphlogistic activity, repellent and insecticidal activity – they coincide with folk medicine applications of succinite.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej badań bioaktywności bursztynu bałtyckiego. Bursztyn bałtycki (sukcynit) – eoceńska żywica kopalna – jest skomplikowaną mieszaniną polimerów i składników małocząsteczkowych. W medycynie ludowej sukcynit używany jest jako cudowny lek na wiele dolegliwości i chorób. Brak jednak naukowych dowodów potwierdzających pozytywny wpływ sukcynitu na organizm człowieka, które uzasadniałyby stosowanie preparatów z bursztynu np. w kosmetykach. Aby pośrednio sprawdzić zasadność doniesień ludowych, przeanalizowano artykuły dotyczące aktywności biologicznej składników bursztynu bałtyckiego zakładając, że właściwości bursztynu muszą wynikać zarówno z właściwości jego składników, jak również z ich umieszczenia w polimerycznej strukturze sukcynitu. Stwierdzono, że właściwości biologiczne składników bursztynu – antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, repelencyjne oraz insektobójcze mogą być uzasadnieniem doniesień medycyny ludowej o stosowaniu bursztynu.
PL
W pracy dokonano oceny jakości żeli pod prysznic i płynów do kąpieli o różnym składzie ZPC, na podstawie wybranych właściwości fizykochemicznych, samych kosmetyków lub ich roztworów, tj. pH, roztwarzalność, zdolność emulgowania tłuszczu, pianotwórczość, napięcie powierzchniowe. Wśród badanych żeli pod prysznic najskuteczniejsze okazały się trzy produkty tj. żel „Silver protect” (Nivea), „Magnolia mit Magnolien-Extrakt” (Dusch das) i żel „Senses Sensual Mystique” (Avon). Spośród wszystkich badanych płynów do kąpieli, najlepszymi własnościami myjącymi charakteryzuje się „Ziajka” (Ziaja), płyn przeznaczony do kąpieli dla dzieci po pierwszym roku życia. Preparaty te są bezpieczne dla skóry, bardzo dobrze roztwarzają się w wodzie, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pianotwórczymi, zdolnościami emulgacji tłuszczu i obniżania napięcia powierzchniowego.
EN
Cosmetics are substances that have daily, direct contact with the human body, which is why it is extremely important to control their quality and safety. The group washing cosmetics includes shower gels and bubble baths, whose function is to clean the skin. Their main component, due to the utility properties, are surfactants. The quality of washing cosmetics is directly related to the type used surfactants, since some of them may cause skin dryness and skin irritation and even allergic reactions. The aim of study is estimation of the quality of shower gels and bubble baths of different surfactants composition, based on selected physicochemical properties as cosmetics or their solutions, i.e. pH, solubility, the ability to emulsify fat, foaming capacity, surface tension. Among the examined cosmetics, shower gels proved to be the most effective three products, i.e. gel “Silver protect” (Nivea), a gel “Magnolia myth Magnolien-Extrakt” (Dusch Das) and gel “Senses Sensual Mystique” (Avon). Of all the examined bubble baths, the best cleansing properties characterized by “Ziajka” (Ziaja), designed for children after the first year of life. These cosmetics are safe for the skin, very well soluble in water and has very good properties foaming, emulsification capacity of fat and lowering the surface tension.
PL
Artykuł koncentruje się na prezentacji wyników badań dotyczących znajomości przez konsumentki oznakowań i symboli stosowanych na kosmetykach. Porównano w nim badania prowadzone na przestrzeni lat 2007- 2012.
EN
The publication focuses on the presentation of research results concerning the knowledge of the consumer's signage and symbols used in cosmetics. It compared the studies conducted over the years 2007-2012.
16
Content available remote Zastosowanie nanocząstek metali w kosmetyce
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat wykorzystania nanocząstek srebra, złota, miedzi i platyny w wyrobach kosmetycznych. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa kosmetyków zawierających nanomateriały.
EN
A review, with 49 refs., of Ag, Au, Cu and Pt nanoparticles.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem koncentratów kosmetyków myjących. Jako potencjalne formy tego typu preparatów zaproponowano liotropowy ciekły kryształ, koacerwat i emulsję. Wykazano zalety i wady wytwarzania i stosowania tego typu produktów w odniesieniu do właściwości reologicznych, rozpuszczalności w wodzie i stabilności produktu. Stwierdzono, że spośród badanych form preparatów, jedynie koacerwat może predysponować do miana koncentratu. W przypadku produktów w formie emulsji i liotropowego ciekłego kryształu istniała możliwość uzyskania preparatu o względnie wysokim stężeniu substancji aktywnych, ale po rozcieńczeniu nie otrzymywano kosmetyków o wymaganych przez konsumentów właściwościach użytkowych.
EN
Lyotropic liq. Crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl ether sulfate, ethylene oxide-lauryl alc. adduct, isopropyl palmitate, stawbery seed oil), preservatives and H₂O and studied for rheol. properties, soly. in water and stability. Only the coacervate meet all user requirements. The concn. relationship of the coacervate viscosity showed a pecurial max. as diln. of the coacerwate with water resulted in increasing its viscosity.
PL
Przeanalizowano wpływ składu fazy hydrofobowej na właściwości użytkowe dwufazowych płynów do demakijażu. Opracowano i przygotowano pięć modelowych preparatów, różniących się zawartością dwóch składników hydrofobowych (izoheksadekan i silikon cykliczny). Produkty poddano badaniom użytkowym i testom sensorycznym. Stwierdzono, że wysoka zawartość izoheksadekanu powoduje znaczące skrócenie czasu rozwarstwiania się preparatów (po intensywnym wymieszaniu) oraz pogorszenie właściwości sensorycznych.
EN
Aq. soln. of NaCl, Na₄ versenate, a dye and a preservative were mixed with cyclopentasiloxane or/and isohexadecane to 2-phase fluids studied for their dispersion stability and ability to distribution on the skin, absorption in epiderma, formation of sticky and oily films on the skin and smoothing the skin as well as for efficiency of removing the makeup from the skin by a sensoric method. The phase sepn. rate and absorption ability of the fluid decreased while the ability of film formation increased with the increasing content of isohexadecane.
19
Content available remote Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków
PL
Przedstawiono znaczenie analizy sensorycznej i badań reologicznych dla przemysłu kosmetycznego. Zaprezentowano wyniki badań sensorycznych dotyczące konsystencji, rozprowadzania preparatu na skórze, wchłaniania kosmetyków przez skórę, łatwości nabierania preparatu oraz tłustości. Do badań wybrano kosmetyki, firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., z linii System Professional Podologic. Wykonano badania reologiczne za pomocą reometru rotacyjnego Haake RS 75, stosując układ stożek-płytka o średnicy 60 mm i kącie 0,5°. Właściwości reologiczne badano w temp. 20°C i 32°C. Jako test podstawowy wykonano krzywe płynięcia. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano model Herschela i Bulkleya.
EN
Three Polish cosmetic formulations (a herbal cream, a cream for horny skin, a grease) were studied for flowability at 20°C and 32°C, and for applicability on skin by rheometry and sensoric anal. The flow curves were registered and described by using the Herschel-Bulkley model.
PL
Analizowano proces wstępnego oczyszczania ścieków z przemysłu kosmetycznego oparty na koagulacji za pomocą FeCl₃ oraz flotacji wspomaganej zdyspergowanym powietrzem. Analizę procesu przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów ChZT, BZT₅ oraz stężenia surfaktantów anionowych i niejonowych w ściekach surowych i oczyszczonych, jak również zawartości suchej masy we flotacie. Przeprowadzono analizę miar statystycznych oraz analizę korelacji parametrów jakości ścieków. Opracowano modele matematyczne procesu oczyszczania ścieków. Wykazano, że efektywność usuwania ChZT i surfaktantów anionowych była wysoka (75,6% i 77,1%), natomiast efektywność usuwania surfaktantów niejonowych była bardzo niska (24,8%). Układ wstępnego oczyszczania ścieków charakteryzował się ustabilizowaną pracą. Określono znaczny związek pomiędzy usuwaniem ChZT i surfaktantów anionowych. Proces oczyszczania powodował zwiększenie biodegradowalności ścieków (wzrost współczynnika BZT₅/ChZT z 0,14 do 0,40). Powstający flotat charakteryzował się prawidłowym uwodnieniem.
EN
Prodn. wastewater was pretreated by coagulation with FeCl₃ and flotation with dispersed air in the test plant with a capacity of 4 m³/h. The process couse was followed by detn. COD, BOD₅ and the concn. of anionic and nonionic surfactants in the wastewater at the inlet and outlet as well as the content of dry matter in the flotation sludge. The efficiency of COD, anionic and nonionic surfactants removal were 75.6%, 77.1% and 24.8%, resp. Moreover, the used method resulted in an increase of biodegrability of wastewater in (BOD/₅COD ratio) from 0.14 to 0.40. Addnl., the math. models of the wastewater pretreatment were developed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.