Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatty acid methyl esters (FAME)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obserwowany w ostatnim czasie gwałtowny rozwój rynku paliw silnikowych i biopaliw, zawierających biokomponenty uzyskiwane ze źródeł odnawialnych, wymuszany koniecznością sztywnego dostosowania regulacji jakościowych kształtowanych względami proekologicznymi powinien jednak uwzględniać aspekty technologiczne możliwości produkcyjnych i istniejącej krajowej infrastruktury logistycznomagazynowej. W kontekście tego wskazano na niektóre kluczowe elementy ciągów dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przechowywania biokomponentów, paliw i biopaliw przeznaczonych do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym.
EN
A Rancimat (PN EN 14214) test on rapeseed oil’s fatty acid Me esters (FAME) run under field (8–10) and room (20oC) conditions showed the oxidn. stability to fall in 8 months from 9.2 to 2 and 2.5 hrs., resp. A phenol deriv., 50 ppm, or butylhydroxytoluene, 0.5%, made a 5% FAME biodiesel keep the 14214 requirements over 8 months with degradation by ~30% only (to 6 hrs.).
5
Content available remote Postępy w rozwoju badań nad otrzymywaniem biodiesla
PL
Omówiono stosowane lub potencjalne surowce tłuszczowe do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Przedstawiono aspekty technologiczne otrzymywania FAME, głównie problemy prowadzenia procesu z wykorzystaniem katalizatorów alkalicznych homogennych oraz postępy prac badawczych nad katalizatorami heterogennymi. Przedstawiono również różne sposoby prowadzenia procesu otrzymywania FAME związane z obniżeniem kosztów wytwarzania estrów oraz wykorzystania ubocznej gliceryny w procesie jej estryfikacji lub transestryfikacji krzyżowej z przeznaczeniem pochodnych eterowych lub estrowych jako składników biopaliw.
EN
A review with 55 refs. covering actual and potential fat raw materials for making fatty acid methyl esters (FAME), processes using homogeneous catalysts, R&D on heterogeneous catalysts, cost redn. in FAME prepn., glycerol by-product etherification or cross-transesterification, appln. of the ether or ester products as biofuel components, no-catalyst and in-situ transesterifications, and glycerol derives. as biodiesel components.
6
Content available remote LOTOS Biopaliwa : producent FAME w Grupie LOTOS
PL
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. jest spółką-córką LOTOS Czechowice S.A. powołaną do realizacji projektu, którego celem jest budowa instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) popularnie znanych jako biodiesel, o zdolności 100 tys. t/r. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie warunków na wypełnienie zobowiązań Dyrektywy UE 2003/30/EC dotyczącej minimalnych, zalecanych zawartości biokomponentów w paliwach na lata 2005–2010 i pozwoli częściowo wykorzystać istniejący potencjał oraz infrastrukturę LOTOS Czechowice S.A., jej spółek zależnych (przede wszystkim spółki energetycznej) oraz spółek zależnych Grupy LOTOS S.A. działających w Czechowicach. Głównymi surowcami do produkcji Biodiesla wg technologii CD PROCESS są olej rzepakowy i metanol. Projekt przewiduje zapotrzebowanie na olej rzepakowy w ilości 102 tys. t/r. Planowane jest także stosowanie alternatywnych dla oleju rzepakowego olejów roślinnych dostępnych na rynku, takich jak olej palmowy lub sojowy. Biodiesel produkowany wg tej technologii przewyższa wymagania normy EN 14214 (m.in. w zakresie zawartości wody, temperatury zapłonu, liczby kwasowej, zawartości gliceryny, metanolu i zanieczyszczeń) a gliceryna surowa spełnia wymagania specyfikacji British Standard B.S. 2621.
EN
The Connemann’s CD Process for making 100 ktons/year fatty acids methyl esters (and 12.8 ktons/year glycerol as by-product) from rapeseed oil and MeOH is described.
7
Content available remote Biopaliwa drugiej generacji
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju biopaliw i nowych technologii otrzymywania paliw silnikowych z biomasy. Omówiono podstawy procesów otrzymywania biopaliw nowej generacji oraz zalety tych produktów i technologii w odniesieniu do rozwiązań stosowanych obecnie. Uwzględniono zarówno proces produkcji bioetanolu z odpadowych surowców lignocelulozowych, jak i technologie produkcji węglowodorowych paliw do silników diesla w procesach GTL, HTU i HDO.
EN
A review with 19 refs. covering prepn. of EtOH from lignocellulose, hydrocarbon-based biomass-to-liq. fuels, biomass gasification and (hydro)pyrolysis, and catalyzed hydrodeoxidn. of fats.
8
Content available remote Biodiesel a środowisko
PL
Omówiono zagadnienia związane z wpływem na środowisko cyklu produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) poczynając od uprawy rzepaku, otrzymywanie z nasion rzepaku oleju i jego oczyszczanie oraz produkcji FAME z oleju rzepakowego. Zwrócono uwagę na bilans ditlenku węgla oraz bilans energii włożonej i otrzymanej. Przedstawiono sposoby szacowania opłacalności zużycia energii pochodzącej ze stosowania biodiesla w transporcie.
EN
A review covering biodiesel life cycle assessment, energy in/output at FAME production, and CO2 balance sheet concerning rapeseed vegetation (C passing into atm., soil, roots, seeds and oil, and consumed by microorganisms). Emission of CO2 in prepg. a biodiesel is estd. at 3.22 kg/kg biodiesel (+ ca. 0.7 kg/kg in the agricultural area).
9
Content available remote Transesterification of postfrying oils and utilization of the glycerol phase
EN
Methyl esters synthesis using spent frying oils and subsequent utilization of the glycerol phase have been described. Potassium hydroxide (basic transesterification) at 25°C and sulfuric acid (acidic transesterification) at 60 °C were used. The conditions of the transesterification reaction which affect the yield and purity of the product esters, including the oil quality (acid number, peroxide number), were considered. It was found that dipper thermal oil degradation during frying resulted in FAME of inferior calorific value. The glycerol fraction from methanolysis was purified and used for the production of triacetin with the 76% yield.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.