Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprezentowano wdrożoną w IMN Oddział w Legnicy technologię odzysku ołowiu z ołowiowych i ołowiowo-cynkowych odpadów pochodzących głównie z hutnictwa miedzi. Przedstawiono poszczególne operacje technologiczne i stan w zakresie wyposażenia technicznego oraz ważniejsze zamierzenia badawczo-inwestycyjne.
EN
Technology for lead recovery from zinc scrap and zinc-lead scrap mainly from copper metallurgy, implemented at the Institute of Non-Ferrous Metals, Division in Legnica, has been presented. Particular technological operations, the equipment owned and major research and investment plans have been described.
PL
Przedstawiono zarys ponad 40-letniej współpracy KGHM i Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w zakresie badań i wdrożeń technologii stosowanych w Oddziałach KGHM. Podkreślono korzyści i efekty ekonomiczne wdrażania prac badawczych realizowanych przy współpracy z IMN oraz przedstawiono tematykę współpracy w chwili obecnej oraz w przyszłości.
EN
An outline of over 40 years of cooperation between KGHM and the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice (IMN) in the range of research and implementing technologies at the KGHM plants has been briefly presented. Economic benefits from application of the results of research works carried out in cooperation with IMN have been indicated, and the current and future areas of cooperation have been outlined.
PL
Przedstawiono stan obecny gospodarki żużlami odpadowymi z procesów metalurgicznych otrzymywania metali nieżelaznych oraz możliwości gospodarczego wykorzystania żużli pohutniczych zwałowanych na składowiskach. W szczególności omówione zostały wyniki badań aprobacyjno-sprawdzających wykonanych głównie przez Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodziu, w odniesieniu do żużla pohutniczego ze zwału WH/68 administrowanego przez ORZEŁ BIAŁY S.A.
EN
Present state of a management of waste slags from non-ferrous metallurgical processes and possibilities of economic utilization of the slags currently stored at dumps have been presented. Results of the studies performed at the Centre for Studies on Bridges, Concrete and Aggregates of the Roads and Bridges Research Institute in Żmigród, particularly in reference to metallurgical slag stored at the WH/68 dump administered by Orzeł Biały S.A., have been discussed.
PL
Przedstawiono udział Instytutu Metali Nieżelaznych w rozwiązywaniu podstawowych zagadnień technologicznych hutnictwa metali nieżelaznych w okresie 50-letniej działalności IMN. Nakreślone zostały główne obecne kierunki działania Instytutu w obszarze zagadnień metalurgii metali ciężkich.
EN
The author presents the contribution of Instytut Metali Nieżelaznych to the solution of essential, technological problems of non-ferrous metals metallurgy, during the 50 years of its activity, and outlines the principal, present-day spheres of its activity in solution of the problems of heavy metals metallurgy.
PL
Przedstawiono wyniki niektórych badań odpadów procesu hutniczego, zgromadzonych na zwałowiskach rejonu bytomskiego, pod kątem wykorzystania ich dla potrzeb robót inżynieryjnych a także budownictwa drogowego.
EN
The paper presents results of some studies of the metallurgic discards, accumulated on the dumping grounds of the Bytom-region, for their utilization in engineering and road works.
PL
Przedstawiono ocenę stanu krajowego przemysłu metali nieżelaznych oraz oddziaływania tego przemysłu na środowisko naturalne. Przedstawiona została struktura produkcji i organizacja wiodących producentów metali nieżelaznychh w Europie oraz kierunki techniczno-technologicznego rozwoju i zmian organizacyjno-własnościowych krajowego przemysłu metali nieżelaznych.
EN
The state of the inland non-iron metals industry and the influence of that industry on the natural environment is being evaluated. There is described the structure of production and the organization of the leading producers of non-iron metals in Europe and the technical-technological directions of the development of organizational and possessional changes of the inland non-ferrous metals industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.