Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Analiza termiczna powierzchni kory mózgowej ma na celu wyznaczenie granic funkcjonalnie ważnego obszaru kory oraz określenie lokalizacji guzów mózgu zdiagnozowanych innymi metodami obrazowymi. Celem badań jest również znalezienie korelacji pomiędzy stanem klinicznym pacjenta a rejestrowanymi śródoperacyjnie zmianami temperatury powierzchni kory mózgowej. Doświadczenia wstępne przeprowadzone na szczurach miały na celu zbadanie korelacji zmian temperatury powierzchni mózgu ze zmianami mózgowego przepływu krwi. Mózgowy przepływ krwi mierzono za pomocą sondy laserowego przepływomierza dopplerowskiego zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w czasie wymuszonych zmian ukrwienia mózgu.
EN
Thermal analysis of the cortex surface allows to determine the borders of its functionally important areas and to localize brain tumors that are diagnosed by other imaging methods. The goal of the research is also to check the correlation between the patient's clinical status and temperature changes of the brain surface. Preliminary study conducted on rats aimed to verify the hypothesis that changes in the barin surface temperature correlate with changes of microflow in the cerebral cortex. The microflow was measured with laser Doppler flowmeter both in physiological conditions and during forced changes in cerebral blood supply.
2
EN
Broadband fixed wireless access, local multipoint distribution service networks are promising wireless solutions to connect fixed users to the backbone network instead of wired copper or fiber optic networks, via point-to-multipoint cellular networks. Channel capacity is of primary importance in broadband fixed wireless access networks due to increasing demand for multimedia services and possibility of providing wireless internet. Modern radio transmission systems are specifically designed for meeting two main objectives: to provide a solution for long distance networks with high transmission capacity, and to guarantee the highest link quality. Availability of a radio-relay system is very important and dependent on many factors, particularly propagation conditions in the troposphere. The article describes wave propagation that determines the performance of a radio-relay path at 6 GHz. Attenuation of received signal level measured in this frequency range depends on propagation condition on terrestrial path. Examples of measured fading duration of are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Opisano specyfikę naziemnej telewizji cyfrowej w aspekcie sieci jednoczęstotliwościowej i wieloczęstotliwościowej. Zwrócono uwagę na pewne kierunki rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej.
EN
This article describes selected issues of DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial. Single and multiple frequency networks specific to digital television are described. Some development trends of digital terrestrial television have been is presented.
PL
Omówiono zjawisko propagacji wielodrogowej mające wpływ na niezawodność propagacyjną horyzontowych linii radiowych. Przedstawiono dane pomiarowe ilustrujące skutki występowania tego zjawiska, a mianowicie czasy trwania zaników.
EN
The article describes propagation multipath phenomenon influence on the propagation reliability of terrestrial line-of-sight radio links. Experimental data - duration time of fadings - illustrating that phenomenon have been shown.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie telewizji cyfrowej. Opisano specyfikę cyfrowego sygnału telewizyjnego. Omówiono kierunki rozwoju telewizji cyfrowej DVB.
EN
This article describes outline of digital television. A specific to digital television signal is described. Development trends of DVB Digital Video Broad-casting have been shown.
PL
W artykule opisano wpływ czynników propagacyjnych na pracę linii radiowych w zakresie fal milimetrowych. Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych linii radiowej 38 GHz. Zwrócono uwagę na konieczność optymalizacji takich systemów.
EN
This article describes the propagation phenomenon that determines the performance of a radio-relay path. Simulation of calculate results of radio communication at millimeter band are showed too.
PL
W artykule opisano wpływ zjawiska wielodrogowości na pracę linii radiowych zakresu 6 GHz. Przedstawiono wyniki pomiarów takich linii.
EN
This article describes the multipath phenomenon that determines the performance of a radio-relay path. Empirical fading in radio communication at 6 GHz band are showed too.
PL
W artykule omówiono rozwój telewizji kablowej, począwszy od antenowej instalacji zbiorowej aż do modemowej sieci kablowej.
EN
This article describes development of cable television starting from Master Antenna TV (MATV) Systems up to Cable Modem Networks.
EN
The areas of attention, described in this paper, extend throughout the modern satellite systems. Future satellite systems are to be planned for the millimeter band, which has greater weather attenuation effects than until now used bands. This paper provides a brief overview of propagation factors on millimeter-band earth-satellite paths and requirements in relation to the need for specific types of propagation data.
EN
This paper covers unavailability of line-of-sight radio links due to multipath propagation. Multipath fading in the atmosphere is not permanent phenomenon. The five year investigation results of the received radio signal fading in the radio links and their season empirical distributions are presented.
PL
W artykule opisano rozwój systemów identyfikacji radiowej RFID. Opisano zalety tych systemów, jak również obawy, jakie niesie wprowadzenie identyfikatorów RFID.
EN
Radio Frequency Identification Systems are described in this paper. Its influence on technology, science and the general public are explained too.
PL
Przedstawiono zakresy częstotliwości wykorzystywane przez horyzontowe linie radiowe łączności stałej. Omówiono zjawisko propagacji wielodrogowej mające wpływ na niezawodność propagacyjną horyzontowych linii radiowych. Przedstawiono dane pomiarowe ilustrujące skutki występowania tego zjawiska.
EN
The article describes propagation multipath phenomenon influence on the propagation reliability of terrestrial line-of-sight radio links. Experimental data illustrating that phenomenon have been shown.
EN
This paper covers unavailability of terrestrial and satellite line-of-sight radio links due to rain. To evaluate the rain effects over communication system, it is essential to know the temporal and spatial evolution of rainfall rate. Longterm 1-min average rain-rate characteristics necessary for the design of microwave radio links are determined for central Poland. 1-min rain rate distributions are presented. It also describes comparison results of predicted attenuation obtained from ITU-R formula and empirical data at frequency bands 11 GHz and 18 GHz and satellite 12 GHz. The National Institute of Telecommunications stores 11-year long rain intensity characteristics (1985-1996), based on data derived on 15.4 km long experimental path. In this paper chosen experimental data are presented.
PL
W artykule opisano kierunki zmian w rozwoju telekomunikacji satelitarnej. Omówiono rozwój telekomunikacji satelitarnej od wczesnych lat 60., po współczesne inteligentne satelity.
EN
Development directions of satellite telecommunication are described in this paper. Satellite technology trend, from sixties to intelligent satellites, are also explained.
15
Content available Emisja elektromagnetyczna urządzeń w praktyce
PL
Opisano metodę pomiaru zaburzeń promieniowanych EMI wykonywanych w komorze GTEM. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Omówiono źródła promieniowania elektromagnetycznego.
EN
Measurement method of radiated disturbance EMI in GTEM chamber is described in this paper. Measurement results examples of levels of radiated electromagnetic disturbances generated by equipment are presented herewith. Sources of radiated disturbance are described too.
PL
W artykule opisano kierunki zmian w rozwoju techniki satelitarnej. Omówiono rozwój techniki satelitarnej od wczesnych lat sześćdziesiątych po współczesne inteligentne satelity.
EN
Development directions of satellite systems are described in this paper. Satellite technology trend, from sixties to intelligent satellites, are also explained.
PL
Łączność radiowa w paśmie E pozwala na transmisję z szybkością Gbit/s z dużą dostępnością łącza na odległość 2 km lub większą. Obecnie jest to najszybsza transmisja radiowa. W artykule opisano zjawiska propagacyjne w paśmie E. Wyjaśnia to, dlaczego wykorzystano podzakresy 70 i 80 GHz.
EN
E-Band wireless communication is a new technology that allows gigabit per second data rates to be transmitted with very high weather availability over distances of one mile or more. At present it is the highest data rates wireless transmission. Propagation phenomena describing E band are described in this paper. It is explained why 70 and 80 GHz sub-bands are used.
PL
Rozpatrzono zagadnienie pomiaru cyfrowych urządzeń horyzontowych linii radiowych. Przedstawiono sposób pomiaru stopy błędów urządzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie własnej i szczątkowej elementowej stopy błędów.
EN
This article describes measurements of terrestrial digital line-of-sight radio links equipment. The measurement methods of bit error rate are described particularly paying attention to test of background and residual bit error rates.
19
Content available Reliability of line-of-sight radio-relay systems
EN
The modern radio transmission systems are specifically designed for catching principally two main objectives: on one side to provide a radio solution for long distance where large configurations are required to fulfil the high capacity transmissions needs, on the other side to guarantee link quality as high as possible. The availability of a radio-relay system is dependent upon many factors and particularly upon: the reliability of equipment and propagation conditions. The article describes the wave propagation and equipment that determine the performance of a radio-relay path. National Institute of Telecommunications (NIT) carried out research on propagation phenomena on terrestrial path and exemplary results are described herewith. The availability of radio equipment based on the mean time between failures for equipment modules is presented too.
PL
Przedstawiono ogólne problemy związane z łącznością bezprzewodową. Omówiono sieć Wi-Fi. Omówiono zalety systemu inteligentne­go Wi-Fi.
EN
Basic problems of wireless communications are described in this paper. Wi-Fi network are presented herewith. Advantages of intelligent Wi-Fi are described too.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.