Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa kopalni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Coal once mined here - the Morcinek mine
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.
PL
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.
PL
Jednym z najważniejszych problemów współczesnej Polski jest określenie – zdefiniowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, które leży u podstaw suwerenności Państwa i jest głównym filarem gwarantującym niezachwiany rozwój gospodarczy. Należy zatem szukać odpowiedzi na postawioną tezę: czy można osiągać wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów pozyskiwania energii i paliw? W artykule pokazane zostaną przykłady racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału surowców energetycznych, procesy rozwoju energetyki regionalnej oraz możliwości zastosowania nowych technologii wytwarzania energii. Polska powinna współpracować w tej dziedzinie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także z krajami nie należącymi do niej. Z uwagi na istniejące uwarunkowania Polska powinna być głównym producentem węgla energetycznego w Europie i powrócić do samowystarczalności pod tym względem.
EN
One of the most important issue of modern Poland is how to define proper standards of the energy security which lies at the root of the national sovereignty; the energy security is the central plank what guarantees durable of the economic development. Therefore, one should search for an answer to the thesis: is it possible to achieve high standards of the Polish energy security while reducing costs of obtaining energy and fuels? The article will show examples of rational use of the existing capabilities of energy resources, regional energy development processes and the possibility of using new technologies for the energy production. In this area Poland should cooperate with the Member States of the European Union, as well as with countries not belonging to it. Due to the existing conditions, Poland should be the main producer of energy coal in Europe and return to self-sufficiency in this respect.
PL
Artykuł opisuje doświadczenia JSW S.A. KWK Pniówek” związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”. W artykule przedstawiono koncepcję rozbudowy kopalni oraz szczegółowo opisano podjęte działania, które doprowadziły do uzyskania koncesji. Zwrócono uwagę na znaczącą rolę władz samorządowych oraz społeczności lokalnej w procesie uzyskiwania koncesji. Uzyskane doświadczenia wskazują na fundamentalne znaczenie zrozumienie złożonej problematyki gospodarki złożami surowców energetycznych, oraz prowadzenia otwartego dialogu przez wszystkie strony procesu koncesyjnego.
EN
This paper describes the JSW S.A. KWK ‘Pniowek’ experience of the process of obtaining a concession for the extraction of coal and the methane as the accompanying mineral of ‘Pawlowice 1’ deposit. This article presents the concept of expansion of the mine and a detailed description of the undertaken actions which allowed to obtain the concession. Particular attention was paid to the importance of local authorities and the community in the process of obtaining this concession. The experiences obtained indicate the fundamental importance of understanding the complex issue of energy resource deposits’ management and open communication by each party involved in the process of obtaining the concession.
PL
Artykuł na przykładzie kopalni "Polkowice" przedstawia problemy, z jakimi spotkało się polskie górnictwo w fazie projektowania i budowy zagłębia miedziowego na Dolnym Śląsku. Dotyczyły one głębokiego mrożenia górotworu, drążenia szybów, nowych metod budowy wież szybowych i nadszybi oraz wprowadzenia nie stosowanych w Polsce wysoko wydajnych komorowo-filarowych systemów eksploatacji.
EN
On the example of "Polkowice" mine the paper presents problems, encountered by Polish mining industry during designing and constructs the copper basin in Lower Silesia. The problems were connected with rock-mass freezing, shafts sinking, new methods of headgears an surface facilities construction as well as introducing new, high efficient, room-and-pillar mining methods, which had not been used in Polan before.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.