Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stężenie gazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych. Sercem tych systemów są sensory użyte w detektorach. Do detekcji trującego CO oraz wybuchowych LPG i CNG można stosować różne sensory. Standardem są proste w obsłudze systemy działające automatycznie z detektorami progowymi sygnalizującymi przekroczenie stężeń alarmowych.
2
Content available remote Stałe urządzenie gaśnicze gazowe a czas użytkowania pomieszczeń
PL
W artykule omówiono sposób szacowania krotności wentylacji w pomieszczeniach, w których pożar gaszono toksycznym gazem, jakim jest dwutlenek węgla. Wyznaczono stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu badawczym w przypadku 5, 10 i 20 wymian na godzinę. Na tej podstawie określono wzór na czas trwania wentylacji pomieszczenia przy założonej ilości wymian powietrza na godzinę.Wzór jest zależnością dla badanego układu pomieszczenia przy założonym sposobie wentylowania.
EN
The paper discusses how to estimate the times of ventilation in rooms where the fire was extinguished by toxic gas – carbon dioxide. The concentration of carbon dioxide in the test room for 5, 10 and 20 air changes per hour was determined. On this basis, the formula for the duration of ventilation at the assumed number of air exchanges per hour was created. The formula is a relation for the studied arrangement of the room at the assumed method of ventilation.
3
Content available Wydzielanie się gazów z wód podziemnych
PL
Podczas wypływu nagazowanych wód podziemnych na powierzchnię następuje wydzielanie się gazów w formie lotnej. Proces ten jest związany z obniżaniem się ciśnienia wzdłuż drogi przepływu. W przypadku, gdy w wodzie rozpuszczone są różne gazy, ich wydzielanie jest nierównomierne. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i wyprowadzono równania umożliwiające określenie stężenia i ilości wydzielonych gazów z wody w zależności od ciśnienia. Wykonano również przykładowe obliczenia dla wód z rejonu Rabki- -Zdroju. We wnioskach sformułowano uwagi dotyczące sposobu badania składu gazowego wód podziemnych.
EN
During the outflow of gas-saturated groundwater to the ground surface, gases are exhaled from it. This process is related to a pressure fall along the groundwater path-flow. In the case when water contains a number of different gases, their exhalation is nonuniform. The article presents theoretical background and proposes equations useful for determining the concentration and quantity of gases exhaled from water in relation to pressure. Model calculations were carried out for groundwaters from Rabka-Zdrój spa. Finally, remarks related to methods of examining the composition of gas mixture dissolved in groundwater have been included.
PL
W artykule omówiono warunki techniczne montażu kotła opalanego gazem dla ogrzewania pojedynczego mieszkania w budynku wielorodzinnym. Przedstawiono możliwości: usytuowania kotła w mieszkaniu, rozwiązania problematyki odprowadzenia spalin, dopływu powietrza dla celów spalania gazu i wentylacji mieszkania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.