Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farba elewacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena jakości i trwałości powłok farb fasadowych
2
Content available remote Jak wybrać farbę elewacyjną
PL
W artykule opisano różnice między rodzajami farb elewacyjnych. Omówiono zasady prawidłowego malowania elewacji.
EN
The article discusses differences between the available types of facade paint. It discusses the rules of correct facade painting.
3
Content available remote Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych. Cz. 1. Wymalowania
PL
W artykule opisano główne wymagania dotyczące farb elewacyjnych. Opisano rodzaje farb oraz podział farb ze względu na współczynnik przenikania wody i dyfuzyjność.
EN
The article shows the primary requirements for façade paints. The types of paints are discussed, along with their classification by water transmission coefficient and diffusion rate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności farb „zimnych” przeznaczonych do renowacji pokryć dachowych. Analizie poddano nagrzewanie się powierzchni i właściwości radiacyjne powłok zastosowanych na podłożu metalowym i niemetalowym.
EN
The article presents the results of efficiency tests of reflective coatings designed for the renovation of roofs. The surface heating and radiative properties of coatings applied on metallic and non-metallic substrate have been analysed.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań odporności powłok z farb do celów znakowania ekologicznego w zakresie zagrzybienia. Badania prowadzono według normy BS 3900-G6. Wyniki wykazały, że 70% badanych powłok z farb spełniło kryterium decyzji Komisji UE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym.
EN
The method and results of the resistance to mould fungus of elevation paint covers for the ecological marking purposes were presented in the article. Tests were carried out according to BS 3900-G6 standard. It was shown that 70% of tested paint covers met the criteria of the decision of the European Comission of 13 August 2008, establishing the ecological criteria for granting the EU ecological marking for paints and external varnishes.
7
Content available remote Odporność farb i tynków elewacyjnych na zabrudzenia miejskie
PL
Podstawową funkcją tynków i powłok elewacyjnych jest ochrona elewacji przed wpływem zewnętrznych czynników mogących w trwały sposób ją uszkadzać. Kilkuletnia praca badawcza ITB polegająca na obserwacji wpływu czynników zewnętrznych w środowisku miejskim na walory estetyczne powłok elewacyjnych: farb i tynków: silikonowych, silikatowych oraz akrylowych pozwoliła na wysnucie wniosków na podstawie badań poligonowych w aglomeracji miejskiej.
EN
The primary function plaster coatings and facade coatings is to protect the facade against the effects of external factors which could permanently damage it. Several years of research ITB consists in observing the impact of external factors in an urban environment for aesthetic facade coatings: paints and coatings: silicone, silicate and acrylic allowed us to reach a conclusion based on a study in a real urban area.
8
Content available remote Przegląd rynku farb dla budownictwa w Polsce
PL
W artykule przedstawiono wielkość produkcji farb dla budownictwa w Polsce w ubiegłej dekadzie i najważniejszych wytwórców. Omówiono nowości na rynku farb do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych. Producenci wyrobów lakierowych dla budownictwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia nanotechnologii w dziedzinie spoiw i surowców oferują farby o coraz lepszych właściwościach użytkowych, w atrakcyjnej kolorystyce i bardziej przyjazne dla środowiska, dostosowane do europejskich wymagań.
EN
The article presents main producers, trends and facts about the Polish architectural paints industry over the last decade. New products for interior and exterior applications are described. Producers offer architectural paints with new binders and novelty raw materials based on nanotechnology. These products are characterized by better performance, as well as wide spectrum of colors, and are eco-friendly and in accordance with European standards.
10
Content available remote Ocieplanie trudnych miejsc w BSO
PL
Trudne miejsca na elewacjach w pracach ociepleniowych wymagają szczególnej dbałości, ponieważ to one decydują o efektywności całego systemu. Artykuł zwraca uwagę na wybrane trudne technologicznie strefy na ścianach elewacyjnych i obowiązujące dla każdej z nich zalecenia systemodawców.
11
Content available remote Koszt materiałów elewacyjnych
13
Content available remote Farby krzemianowe - właściwości i zastosowanie
14
Content available remote Nowa mikrosilikonowa farba z "efektem lotosu"
15
Content available remote Farby elewacyjne
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.