Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shop floor control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Research focused on integration of machine operators with information flow in manufacturing process according to Industry 4.0 requirements are presented in this paper. A special IT system connecting together machine operators, machine control, process and machine monitoring with companywide IT systems is developed. It is an answer on manufacture of airplane industry requirements. The main aim of the system presented in the article is full automation of information flow between a management level represented by Integrated Management IT System and manufacturing process level. From the management level an information about particular orders are taken, back an on-line information about manufacturing process and manufactured parts are given. System allows automatic identification of tasks for machine operator and particular currently machined part. Operator can verify information about process and tasks. System allows on-line analyzing process data. It is based on information from machining acquired: machine operator, process and machine monitoring systems and measurement devices handled by operator. Process data is integrated with related order as a history of particular manufactured part. System allows for measurement data analysis based on Statistical Process Control algorithm dedicated for short batches. It supports operator in process control. Measurement data are integrated with order data as a part of history of manufactured product. Finally a conception of Cyber-Physical Systems applying in integrated Shop Floor Control and Monitoring systems is presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opracowanej metody efektywnego pomiaru części w przemyśle lotniczym, redukującej zaangażowanie pracowników i umożliwiającej sterowanie procesem w oparciu o wyniki pomiarów. Stosując ideę SPC opracowano metodę analizy danych dostosowaną do nadzorowania i sterowania produkcją krótkich serii wysoko dokładnych części. Została ona zaimplementowana w zbudowanym w ramach badań systemie pomiarowym składającym się z dedykowanej aplikacji informatycznej współpracującej z systemem ERP zarządzającym zlecaniami produkcyjnymi, systemem zarządzania danymi technologicznymi i pomiarowymi oraz elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Zbudowany system pomiarowy pozwalający na automatyzację zaawansowanego przetwarzania danych pomiarowych jest obecnie poddawany testom przemysłowym.
EN
The article presents results of the research on new data analysing method suitable for control of production of high quality parts manufactured in short batches. The method was implemented in the IT measurement system. It allows automation of most of operations done by machine operator. It is also integrated with the ERP system for orders management, the system of process data management, barcodes sensors for parts and documentation identification and electronic measurement tools.
3
Content available Integrated monitoring system of production processes
EN
Integrated monitoring system for discrete manufacturing processes is presented in the paper. The multilayer hardware and software reference model was developed. Original research are an answer for industry needs of the integration of information flow in production process. Reference model corresponds with proposed data model based on multilayer data tree allowing to describe orders, products, processes and save monitoring data. Elaborated models were implemented in the integrated monitoring system demonstrator developed in the project. It was built on the base of multiagent technology to assure high flexibility and openness on applying intelligent algorithms for data processing. Currently on the base of achieved experience an application integrated monitoring system for real production system is developed. In the article the main problems of monitoring integration are presented, including specificity of discrete production, data processing and future application of Cyber-Physical-Systems. Development of manufacturing systems is based more and more on taking an advantage of applying intelligent solutions into machine and production process control and monitoring. Connection of technical systems, machine tools and manufacturing processes monitoring with advanced information processing seems to be one of the most important areas of near future development. It will play important role in efficient operation and competitiveness of the whole production system. It is also important area of applying in the future CyberPhysical-Systems that can radically improve functionally of monitoring systems and reduce the cost of its implementation.
PL
Możliwość wykorzystania robotów mobilnych w przemyśle jest w dużej mierze zależna od zastosowania efektywnych systemów sterowania. Powinny one pozwalać na autonomiczne, bezpieczne i szybkie osiąganie planowanych punktów drogi. Jednym z podstawowych problemów jest wybór odpowiednich algorytmów doboru i optymalizacji ścieżki ruchu. Ich zadaniem jest bieżące wyliczanie przebiegu drogi, omijającej przeszkody, optymalnie prowadzącej robota do postawionego, często zmieniającego się celu. Istotnym problemem w wyznaczaniu ścieżki robota mobilnego jest złożoność optymalizacji. W podejściu globalnym istnieje możliwość optymalizacji całej ścieżki, jednak wymagana jest znajomość wszystkich przeszkód przed przystąpieniem do obliczeń. Uniemożliwia to bieżące reagowanie na ich zmiany. Wadą jest także wymagana duża moc obliczeniowa. Podejście lokalne pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się przeszkody i cele. Wyznaczanie drogi można zawęzić do ograniczonego obszaru wokół robota, co znacznie zmniejsza wymagania w zakresie przetwarzania danych. Wadą jednak jest brak możliwości globalnej optymalizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metody lokalnego planowania ścieżki robota w oparciu o wyliczanie pól potencjałowych. Opracowano uniwersalny algorytm wykorzystujący zmodyfikowaną metodę pól potencjałowych oraz zbudowano aplikację pozwalającą na wykonywanie badań symulacyjnych w oparciu o mapy otoczenia. Przy wykorzystaniu opracowanej aplikacji przeprowadzono badania symulacyjne zachowania się robotów mobilnych sterowanych różnymi algorytmami oraz poruszających się w różnych środowiskach.
EN
The possibility of using mobile robots in industry is largely dependent on the application of the efficient control systems. They should be able to achieve planned road points autonomously, safety and fast. Selection of suitable algorithms for route calculation and optimization is one of the main problems. Their task is current calculation of the road, avoiding obstacles, making the leading robot achieve often changing goal. Complexity of the optimization of a mobile robot path is one of the main problems. There are two main approaches in the mobile robot path calculation: the global and local one. In the global approach it is possible to optimize the entire path. However, it requires knowledge of all the obstacles before starting calculation, so a dynamic response to changes is impossible. The disadvantage is also required significant computing power. The local approach allow for dynamic response to changing obstacles and goals. Searching of the path can be narrowed to a limited area around robot what greatly reduce the requirements with regard to the processing of data. However, disadvantage is the inability of global optimization. The article presents the results of research on new modified potential filed method development. On the base of it a universal control algorithm has been prepared. It was used for simulation based testing of the algorithm operation in various difficult conditions like local minimum.
EN
This paper publishes the results of interviews regarding shop-floor-level control of 18 Finnish manufacturing companies. The interviews had 17 open questions relating to demand characteristics, shop floor-level control issues, production flexibility, inventory control, and potential development areas. In order to get insights from the interviews, this paper analyses the answers from the interviews and categorises them into typical answers. The companies that were interviewed are also categorised as small companies with their own end products, subcontractors, or large companies with their own end products, and the emphasis of the analysis is on how companies differ in their shop floor-level control. The results show that different types of companies have different characteristics. Small companies are characterised by constant workflow, seasonal trends in demand, and the use of forecasts. Subcontractors have great daily variation in their demand and processing times. Large companies tend to focus on inventory issues.
EN
Novel concept of monitoring systems integration, reference models and test application for manufacturing are presented in the paper. Research results are an answer for industry needs for development of IT solutions that will allow to integrate information flow in production systems. The idea of standalone advanced monitoring devices connection with Shop Floor Control, MRP/ERP and machine operators is discussed. The concept of monitoring systems integration has been formally described by reference models. They corresponds with original multilayer data structure proposed on the base of data tree. Data model allows to describe orders, products, processes and to save monitoring results. Both kind of models has been the base for implementation of the integrated monitoring system demonstrator. The demonstrator developed in the frame of research was built on the base of multiagent technology. It allows to keep high flexibility and openness of the system, as well as easy implementation of various intelligent algorithms for data processing. Currently, an application of integrated monitoring system for real production system is developed. The main problems and future development of monitoring integration in discrete production are presented and discussed in the article.
7
Content available remote Some aspects of visual management systems applied in modern industrial plant
EN
The paper describes the main features of visual management systems applied to track production state inside manufacturing cells. The description is restricted to the class of the systems called electronic andon system. The way of gathering data from manufacturing cell about process performance is depicted. Integration of electronic andon with ERP systems is presented.
PL
W artykule opisano główne cechy systemów kontroli wizualnej stosowanych do śledzenia produkcji w gniazdach przedmiotowych. Ograniczono się do opisu klasy systemów kontroli wizualnej zwanej elektronicznym systemem andon. Zobrazowano sposoby gromadzenia danych w takich systemach. Przedstawiono sposoby integracji tych systemów z systemami zewnętrznymi na przykładzie komunikacji z ERP.
8
Content available remote Multiagent shop floor control
EN
In spite of rapid development of Information Technology there is lack of proper, flexible and inexpensive solutions suitable for integration flow in manufacturing systems. From the beginning of last decade the research have been focused on development of multiagent technology, that allows to build distributed, easy to reconfigure systems based on intelligent modules. A short revive of the state of the art in multiagent systems for shop floor control is presented in the paper. There is presented the multiagent shop floor control system developed at Warsaw University of Technology as well. The system is based on multiagent platform JADE, on which operate specialised independent agents that communicate and plan their work according to flexible algorithms.
PL
Szybki rozwój technik informatycznych nie zwiększa bezpośrednio informatyzacji procesów produkcyjnych. Spowodowane jest to brakiem tanich, prostych w obsłudze i otwartych na zmiany konfiguracyjne systemów sterowania produkcją. Obiecującym kierunkiem badań w tym obszarze są systemy oparte na idei wieloagentowości. W pracy przedstawiono informację o stanie wiedzy w tym obszarze oraz zaprezentowano prototyp systemu sterowania bazujący na agentach niezależnych i negocjacyjnych algorytmach decyzyjnych.
9
Content available remote Połączyć planowanie ze sterowaniem — plan dynamiczny
PL
Przedstawiono przykładowe rozwiązanie problemu szeregowania zleceń w warsztacie przepływowym, w którym zadania muszą być wykonywane bez przerw pomiędzy poszczególnymi maszynami. Opisy technologii i opisy zdolności technologicznych maszyn są rozdzielone, co pozwala na uzyskanie elastyczności technologicznej systemu. Zaproponowano dwuetapowy algorytm szeregowania pozwalający na bieżącą (dynamiczną) korektę planu w przypadku wystąpienia zakłóceń.
EN
An example solution for practical no-wait flow shop scheduling is presented in this article. The technology for a product is defined as a sequence of operations that are not related to particular machines. Machines, on the other hand, are defined by the operations they can perform. A technological path through the system is generated individually for each ordered product. A traditional static schedule is used as the first approximation of the production plan at the shop floor but it is the dynamic scheduler that makes final decisions.
EN
The present paper describes the motivation and requirements as well as the development and the introducing experience of the adaptable Shop Floor Control System (SFC) in a Polish manufacturing company of the machining industry. In the first part the situation of a company form Central and East Europe, which is subject to technical and organizational restructuring process, is shown on the example of the PZL HYDRAL S.A. company placed in Wrocław. The second part of the paper presents the function range and application field of SFC systems. In the last part functions and features of the developed system as well as experiences gained during its integration and implementation in one of the PZL HYDRAL S.A. company's production departments are described.
PL
Opisano przyczyny powstania, stawiane wymagania oraz doświadczenia z projektowania i implementacji adaptowalnego systemu operacyjnego sterowania wytwarzaniem (SFC) w polskim przedsiębiorstwie produkcyjnym przemysłu maszynowego. W pierwszej części na przykładzie przedsiębiorstwa PZL HYDRAL S.A. z Wrocławia przedstawiono sytuację zakładu produkcyjnego w Środkowej i Wschodniej Europie. Sytuacja ta wymusza proces technicznej i organizacyjnej restrukturyzacji. W drugiej części pracy zaprezentowano zakres funkcyjny i obszar zastosowań systemów SFC i ich współdziałanie z przepływem informacji w przedsiębiorstwie. W ostatniej części opisano funkcjonalność i cechy zbudowanego systemu, a także doświadczenia zebrane podczas jego integracji i implementacji w jednym z wydziałów produkcyjnych przedsiębiorstwa PZL HYDRAL S.A.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.