Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca równoległa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In low-voltage (LV) electrical networks metal-oxide varistor (MOV) surge arresters connected in parallel are often used against overvoltages. The paper presents the results of laboratory experiments, during which pairs of parallel connected MOV surge arresters were subjected to surges of specified energy. The tests determined energy distribution between surge arresters for AC burst voltage stresses, temperatures recorded on their surface using contact sensors and temperature distribution images (IR thermograms). The analysis of results and conclusions are also presented.
PL
W sieciach niskiego napięcia stosowane są zwykle tlenkowe ograniczniki przepięć. W artykule przedstawiono wyniki badań, podczas których pary równolegle połączonych ograniczników poddano działaniu narażeń o określonej energii. Badano rozkład energii pomiędzy ograniczniki dla narażeń przebiegami AC oraz rejestrowano termogramy IR i temperatury na ich powierzchni, mierzone czujnikami kontaktowym. Przedstawiono analizę wyników badań i wnioski.
EN
Many of the problems in the projects are due to bad communication. We should keep in mind that working in a team, a distinctive design for your organization, you can briefly be described as TEAM work, which in the context of the phenomenon of synergy, as a consequence, work in a team can be explained as “Together Each one Achieve More”. These management team issues can be seen in a single project. Companies implementing several projects at the same time to meet multiple of these problems. This work shows the question of human resources management in the Organization, and more importantly design multiple concepts andanalyses the issue of human resources in the context of the theory of constraints (TOC).
EN
The basic scenario of the power system recovery after catastrophic failure is to start the thermal power units that have been shut-down in an emergency by supplying voltage and starting power from self-starting hydroelectric power plants. The consequence of implementing such a plan is the formation of a local island system powered by the hydro plant units in parallel with a turboset of the started thermal power plant. The paper presents the results of measurements recorded in a system test of starting a 264 MW unit at the Turów Power Plant with input from Dychów hydro electric Plant. In particular, the ability to synchronize the unit started at Turów with the hydro sets at Dychów loaded with auxiliaries and pumps was assessed.
PL
Podczas odbudowy systemu elektroenergetycznego, po wystąpieniu awarii katastrofalnej podstawowym scenariuszem jest uruchomienie bloków elektrowni cieplnych, które zostały odstawione awaryjnie, przez podanie napięcia i mocy rozruchowej z samostartujących elektrowni wodnych. Konsekwencją realizacji takiego planu jest tworzenie lokalnego układu wyspowego, w którym źródłem mocy elektrycznej będą równolegle pracujące hydrozespoły elektrowni wodnej i turbozespół uruchomionej elektrowni cieplnej. W referacie przedstawione zostaną wyniki pomiarów zarejestrowane w trakcie próby systemowej uruchomienia bloku energetycznego o mocy 264 MW w Elektrowni Turów z Elektrowni Wodnej Dychów. W szczególności ocenie poddane zostaną możliwości synchronizacji uruchomionego bloku w Elektrowni Turów z hydrogeneratorami EW Dychów, obciążonymi potrzebami własnymi jednostek wytwórczych i pompami w EW Dychów.
PL
Przetwornica DC/DC 42 V/14 V jest istotnym elementem dwunapięciowych instalacji elektrycznych w samochodach. Pierwsza część artykułu opisuje wymagania stawiane takiej przetwornicy i prace autorów nad skonstruowaniem przetwornicy równoległej. W drugiej części zawarto przegląd literatury dotyczącej problematyki tych przetwornic, w którym w szczególności przedstawiono przetwornice z przeplotem i przetwornice bezindukcyjne oraz zasygnalizowano sposoby optymalizacji przetwornic, zwłaszcza pod kątem ich sprawności i objętości.
EN
A DC/DC 42 V/14 V converter is a vital part of dual voltage electrical systems in cars. The first part of the article presents requirements for such a converter and the authors’ work on the design of a parallel converter. The second part includes an overview of literature tackling problems that relate to such converters. In particular interleaved and inductorless converters are presented as well as ways of optimizing the converters from the point of view of their efficiency and volume are discussed.
EN
In the paper the parallel operation of the induction generators with capacitor excitation is analysed. The most simple methods of paralleling generators are briefly discussed. A mathematical model for the stationary states of the generators operating in parallel has been presented. The conditions of the best use of the power of the generators operating in parallel have been determined.
PL
W artykule rozpatrzono pracę równoległą prądnic indukcyjnych o wzbudzeniu kondensatorowym. Omówiono krótko najprostsze sposoby włączenia prądnic do pracy równoległej. Przedstawiono model matematyczny prądnic pracujących równolegle dla stanów statycznych. Określono warunki najlepszego wykorzystania mocy prądnic pracujących równolegle.
6
Content available remote Modułowy przekształtnik IGBT dla grzejnictwa indukcyjnego
PL
Artykuł przedstawia strukturę sterowania i topologię obwodu silnoprądowego, falownika napięcia przeznaczonego do zasilania pieców indukcyjnych średniej częstotliwości. Układ sterowania gwarantuje synchronizm pracy systemu w pełnym zakresie zmian dobroci i częstotliwości rezonansowej obwodu obciążenia. Opisana w referacie zasada sterowania wraz z przyjętą topologią obwodu wyjściowego zapewniają niezależność parametrów obwodu rezonansowego od obwodu falownika co umożliwia prostą, modułową konstrukcję przekształtnika. Obecne aplikacje przedstawionego rozwiązania obejmują zakres mocy od 100kW do 1MW.
EN
The paper presents the control structure and power electronics circuit topology of VS inverter fed medium frequency induction furnace. The control system guaranties fully synchronous operation in whole resonant load parameter changes. The described control concept and proposed converter topology results in resonant load independence on inverter parameters. It allows simple, modular converter construction. The present application of system under consideration covers range power from 100kW till 1MW.
EN
For analysis and decision problems in a class of uncertain systems a concept of uncertain variables has been elaborated. In this paper it has been shown how the uncertain variables may be applied to an allocation problem for a class of parallel operations described by a relational knowledge representation with unknown parameters. The unknown parameters are characterized by certainty distributions given by an expert.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.