Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 362

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mosty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Trasa Łagiewnicka o długości 3,5 km powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt całego przedsięwzięcia to 803,5 mln zł.
Mosty
|
2021
|
nr 1
18-21
PL
Bogusław Pilujski, dyrektor Południowego Oddziału Obiektów Mostowych w STRABAG Sp. z o.o., w rozmowie z redakcja czasopisma „Mosty” opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych, największych dumach i wyzwaniach realizacyjnych, a także omawia kwestie związane z polskimi mostami oraz problemami, z którymi muszą się mierzyć projektanci.
EN
The paper presents a method of comparing the geometrical condition of railway tracks at different times, in different places and with interdependent phenomena. This method involves treating the most important railway track properties as independent diagnostic variables and expressing each of them on a centile scale assumed as the basis for comparisons. The dependent variable is the geometric interval. In this way, it is possible to significantly enrich the description of the railway track condition on sections of railway lines on which changes in their state require a more detailed analysis, especially in terms of repair planning. Such sections are tracks on long bridges and sections on which new solution are tested. Selected track characteristic are obtained using diagnostics known in operation practice. The application of the method should facilitate planning of railway track repairs on bridges and comparison of results of experiments carried out on different test sections.
PL
Artykuł przedstawia metodę porównywania geometrycznego stanu nawierzchni kolejowej w różnym czasie, w różnych miejscach z uwzględnieniem zjawisk współzależnych. Metoda ta polega na traktowaniu najważniejszych cech nawierzchni jako niezależne zmienne diagnostyczne i na wyrażaniu każdej z nich w skali centylowej przyjętej jako baza porównań. Zmienną zależną zaś jest interwał geometryczny. W ten sposób można znacznie wzbogacić opis stanu nawierzchni na odcinkach linii kolejowych, na których zmiany tego stanu wymagają dokładniejszej analizy, szczególnie pod kątem planowania napraw. Odcinkami takimi są tory na długich mostach oraz odcinki, na których prowadzi się badania nowych rozwiązań. Wybrane cechy nawierzchni uzyskuje się stosując diagnostykę znaną w praktyce eksploatacyjnej. Zastosowanie metody powinno ułatwić planowanie napraw nawierzchni na mostach oraz umożliwić porównanie wyników eksperymentów prowadzonych na różnych odcinkach doświadczalnych.
PL
Aby umożliwić w praktyce optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, Ministerstwo Infrastruktury zleciło opracowanie Katalogu typowych drogowych obiektów mostowych oraz towarzyszącego mu Podręcznika projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce.
EN
In order to enable the optimisation of the road investment completion process in practice, the Ministry of Infrastructure has commissioned the development of the Catalogue of typical road bridge structures and the associated Manual of designing road bridge structures according to Eurocodes in practice.
EN
The article presents the problems of building and maintaining urban transport infrastructure in Warsaw at the turn of the 20th century. The text concerns Kajetan Mościcki (1855-1933), engineer, who was appointed by the acting Mayor of Warsaw, General Sokrates Starynkiewicz, to the position of senior city engineer and head of the municipal construction department, where he worked from 1889 to 1909. During this period, he paved the streets which were worn or damaged by sewerage works with wooden blocks and covered the sidewalks with concrete slabs. He designed the first slip road in the Kingdom of Poland in the form of a spiral, and he also participated in the construction of the oldest road engineering structures made of reinforced concrete, located in Ujazdowski Park and on Karowa street in Warsaw, the first Warsaw power plant and the second city bridge across the Vistula. In addition to his professional activity, Kajetan Mościcki was an inventor in the fields of mechanics and electrical engineering. At the end of his life, he founded an award that the Polish Academy of Arts and Sciences was to grant to Polish scientists for outstanding achievements.
8
Content available remote Wiadukt Biskupia Górka : budowa zmierza do finału
PL
Budowa obiektu mostowego Biskupia Górka w Gdańsku jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącego do portu morskiego łączącego Pomorze z południem kraju. Realizacja inwestycji o wartości około 165 min zł rozpoczęła się jeszcze w 2018 r. i powoli zmierza do zakończenia.
9
Content available remote Nie tylko przekop : budowa drogi wodnej Zalew Wiślany-Zatoka Gdańska
PL
Mimo kontrowersji, które towarzyszyły rozpoczęciu realizacji projektu budowy drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, prace trwają - również te obejmujące przekop przez Mierzeję Wiślaną. Poza przekopem realizowane są też inne prace, m.in. budowa mostów obrotowych.
10
Content available remote Drogi, mosty, tunele : budowa tras ekspresowych w rozkwicie
PL
Duże obiekty mostowe i tunelowe rzadko powstają w ramach osobnej inwestycji. Najczęściej są elementami dłuższych tras, głównie ekspresowych. Sprawdzamy, co słychać na placach budowy najważniejszych krajowych „ekspresówek" i powstających wraz z nimi obiektów inżynieryjnych.
11
Content available remote Budowa wiaduktu kolejowego na S7
PL
Budowa wiaduktu kolejowego zawsze jest wyzwaniem zwłaszcza, gdy odbywa się z utrzymaniem ciągłego ruchu kolejowego. Taki właśnie obiekt powstał w ramach realizowanego przez Mota-Engil Central Europe kontraktu na projekt i budowę odcinka C drogi S7 Tarczyn-Grójec.
12
Content available remote Budowa mostu na terenie zalewowym : nowy most nad Dunajcem
PL
189 mln zł pochłonie budowa mostu przez Dunajec w Kurowie. Przeprawa znajdzie się na drodze krajowej nr 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem w Małopolsce. Będzie to trzeci pod względem wielkości most typu extradosed (ang. extradosed prestressed bridge) w Polsce Roboty budowlane rozpoczęto pod koniec lipca 2019 r., a na początku maja br. zaawansowanie prac oszacowano na około 28,5%.
13
Content available remote Reminiscencje z wyprawy mostowej do Indii
PL
Indie, kraj kontrastów, przeżywają boom budowlany. Powstają wysokie budynki, drogi i okazałe mosty, a także betonowe „lepianki” slumsów. Wrażenia z napotkanych obiektów mostowych, nowych lub jeszcze wznoszonych, są treścią niniejszego doniesienia.
EN
India, a country of contrasts, is experiencing a construction boom. Tall buildings, modern highways and magnificent bridges are being built, as are concrete shacks in slums. This article describes impressions born from observing new bridge structures, some recently completed and others still being built.
14
Content available remote Moje związki z Mostem Gdańskim im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Drogownictwo
|
2020
|
nr 6
191--192, III-IV okł.
PL
Historia Mostu Starzyńskiego w Warszawie w subiektywnych wspomnieniach autora. W artykule przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z budową Pierwszego Mostu Pod Cytadelą w Warszawie. Autor wspomina niektóre kulisy dyskusji środowiska naukowego związane z różnymi koncepcjami odbudowy mostu po zniszczeniach wojennych. Ponadto w artykule przedstawiono rozpatrywane warianty oraz zrealizowany zakres ostatniego remontu głównego obiektu.
EN
The history of Starzyński Bridge in Warsaw in the author’s subjective memories. The paper recalls the most important events related to the construction of the First Citadel Bridge in Warsaw. The author mentions some backstage discussions of the scientific community related to various concepts of rebuilding the bridge after the war damage. In addition, the paper presents the considered variants and the realized scope of the last main object renovation.
Mosty
|
2019
|
nr 3/4
85--88
PL
Prefabrykowane gotowe przęsła wykonane z materiałów kompozytowych są jednym z najnowszych rozwiązań w mostownictwie. Ich zaletami są m.in. szybszy czas realizacji i znaczna redukcja kosztów utrzymania. Pod koniec 2018 r. w Iławie oddano do użytku trzy kładki pieszo-rowerowe wykonane z kompozytu FRP.
PL
Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.
PL
Zastosowanie prefabrykacji w budownictwie inżynieryjnym wydatnie skraca czas realizacji inwestycji i ogranicza koszty społeczne, zwłaszcza jeżeli prefabrykaty mogą być wielkowymiarowe a zarazem lekkie, wytrzymałe i trwałe. Takie warunki spełniają prefabrykaty kompozytowe wykonane w technologii InfraCore® Inside. Technologia wytwarzania kompozytowych elementów FRP pozwala wykonywać wielkogabarytowe monolityczne elementy prefabrykowane w jednym procesie infuzji z powtarzalną jakością wykonania i w dowolnym kształcie.
PL
W ostatnim numerze w roku przedstawiamy najciekawsze realizacje mostowe minionych 12 miesięcy. Mijający rok obfitował w bardzo zróżnicowane realizacje - od niewielkich i nietypowych kładek dla pieszych po imponujące obiekty o dużych rozpiętościach przęseł.
PL
O planowanych zmianach mających wpływ na polskie mostownictwo, szczególnie oczekiwanej nowelizacji Rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych oraz wprowadzeniu Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów w rozmowie z Marleną Machurą mówi dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.
EN
The article lists the fi rst applications of the Joseph Monier patent for the construction of reinforced concrete bridges that took place on the Polish lands. The history of the construction of Monier reinforced concrete arch bridges by Biuro Techniczne Arnold Bronikowski & S-ka Inżynierowie in the Kingdom of Poland was described on the basis of written sources, iconography, literature and current records. In particular, these included the bridge on the pond in the Ujazdów Park in Warsaw, the Reformacki Bridge on the Rypinowski Canal in Kalisz, the bridge over the Czechówka River in Lublin and the viaduct along the Karowa Street in Warsaw. The basic technical parameters of these constructions, dates of implementation and current status were specifi ed. The life and professional achievements of engineer Arnold Bronikowski were presented in the context of his constructions, both beautiful and innovative at the time. Three of the engineering objects described in the article survived the ravages of war and remain in use today.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.