Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nasiąkliwość betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych
PL
Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
EN
The management of rubber waste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
3
Content available remote Wymagania a metody badawcze nasiąkliwości betonu
EN
Water absorption of concrete is an important property of concrete used in road and bridge engineering. The problem which arises in the course of researches of water absorption is to evaluate the results. This feature can be tested by several methods. In this paper the influence of the size of samples and the way of curing on results was tested.
4
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
EN
The topic of this publication is: the formation of concrete cobblestones in changing winter conditions. Winters in Poland are characteristic for the intermediate sphere, which has a wide range of temperature changes and diversity of the level and kind of precipitation. The author describes these elements of weather and their influence on concrete durability. Another very important factor which needs to be taken into consideration while discussing the winter season in terms of concrete is the question of freezing. It has a very significant impact not only on the cobblestones’ carrying capacity and aesthetics but, above all, on their longevity. Here, the reader may find a list of essential tips on how to achieve the required parameters for concrete durability.
PL
Położenie geograficzne w sposób zasadniczy determinuje klimat naszego kraju. Polska leży w strefie przejściowej i to zarówno w kierunku wschód – zachód, jak i północ – południe. Na pogodę w naszym kraju mają zatem wpływ nie tylko klimaty: atlantycki i subkontynentalny, ale również arktyczny i śródziemnomorski, a nawet zwrotnikowy. Dlatego warunki pogodowe ulegają częstej, a także bardzo gwałtownej zmianie, co powoduje, że stają się one niekorzystne, jeśli chodzi o ich wpływ na trwałość nawierzchni betonowych, w tym kostki brukowej.
PL
Każda zima to okres, w którym wielu inwestorów zadaje sobie pytanie: Czy zakupiona kostka przetrzyma trudne warunki, w jakich w tym okresie przychodzi jej pracować?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.