Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lampy UV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł omawia techniczne rozwiązania wspierające działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie ciągłego usuwania mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pleśni) oraz wirusów (także SARS-CoV-2) z powietrza wewnętrznego. Wskazano zalety i wyzwania związane ze stosowaniem filtrów wysokoskutecznych, dezynfekcji promieniami UV-C oraz dezynfekcji plazmą. Podkreślono także znaczenie czyszczenia i higienizacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
EN
The paper focuses on technical solutions supporting ventilation and air conditioning in the process of removing (bacteria, fungi, moulds and viruses – SARS-CoV-2 included) from the indoor air. There were pointed advantages and challenges of applying highly effective particles filters, UV-C ray disinfection and plasma disinfection. There was also emphasized significance of cleaning and hygienisation of ventilation and air conditioning installations.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej stosowanych fotokatalizatorów i lamp UV do efektywnego usuwania kwasów humusowych i fulwowych z wody. W opracowaniu dokonano porównania trzech fotokatalizatorów, z czego dwa to tlenki tytanu (niemiecki i polski) i tlenek cynku (polski). Ponadto porównano efektywność niskociśnieniowej i średniociśnieniowej lampy UV.
EN
The aim of the article is to present comparative analysis of used photocatalysts and UV lamps for the effective removal of hulvic and fulvic acids from water. The study compared the three photocatalysts: two titanium oxide (by Germany and Poland) and zinc oxide (by Poland). Moreover, compared to the effectiveness of the low-pressure and medium-pressure UV lamps.
PL
Nowoczesne wykorzystanie ozonu w procesach przygotowania wody najwyższej jakości wiąże się nieodzownie z takimi elementami instalacji, jak: aeratory na zjonizowane powietrze, wielostopniowe kolumny kontaktowe, ozonatory hybrydowe, lampy UV i monitoring on-line ze wsparciem producenckim. Projektowanie instalacji zawierającej te i inne elementy powinno być zawsze poprzedzone badaniami w stacji pilotowej. Dogłębna analiza wyników badań i doświadczenie w podejściu do technicznych aspektów ozonowania mogą być nieocenione zarówno podczas procesu inwestycyjnego jak i eksploatacji. Zaoszczędzą energię, środki finansowe i przyczynią się do bezpiecznej obsługi instalacji.
EN
Modern use of ozone in preparation of highest quality water is inevitably associated with such system components like: aerator working with ionized air, multistage contact columns, hybrid ozone generators, UV lamps and on-line monitoring with manufacturer assistance. Designing installations including these and other elements should always be preceded by tests on pilot water treatment plant. Deep analysis of test results and experience in the approach to the technical aspects of ozonation can be invaluable during investment process as well as during operation of the installation. They will save energy, money and will contribute to the safe operation of the system.
PL
Artykuł poświęcony komorom laminarnym, urządzeniom wentylacyjnym, w których stosuje się niewzburzony przepływ powietrza oczyszczonego w filtrach absolutnych HEPA lub ULPA. Ich obecność w laboratoriach np. biologicznych czy medycznych jest szczególnie istotna, aby uzyskać sterylne warunki do prowadzenia prac wymagających zabezpieczenia preparatu lub preparatu i pracownika. W pierwszej części publikacji przedstawiona została ogólna charakterystyka komór laminarnych, w tym ich klasyfikacja oparta o normę PN-EN 12469:2002, a także najczęściej stosowane akcesoria podczas pracy z takimi urządzeniami, zwrócono w niej również uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy podczas ich użytkowania.
EN
The article is devoted laminar chambers, ventilation devices, in which the undisturbed flow of purified air in the filter HEPA or ULPA absolute. Their presence in laboratories such as biological or medical devices is particularly important to obtain sterile conditions to carry out tasks requiring collateral preparation or preparation and the employee. In the first part of this book presents the general characteristics of biosafety cabinets, including their classification based on the PN-EN 12469:2002, as well as the most commonly used components during operation of such devices, it also paid attention to the health and safety during use.
PL
Dezynfekcja wody jest bodaj najważniejszym zadaniem technologicznym do zrealizowania na stacji uzdatniania wody. Takie procesy jak odżelazianie, odmanganianie czy nawet usuwanie barwy bądź węgla organicznego w zasadzie oprócz zadania bezpośredniego służą pośrednio skutecznemu unieszkodliwianiu mikroorganizmów.
6
Content available remote Photolytic degradation of 4-tert-octylphenol in aqueous solution
EN
4-tert-octylphenol (OP), the endocrine disrupting compound, in aqueous solution was degraded by polychromatic UV lamp. It was found that the rate of OP depletion depends on light intensity, pH of the reaction mixture, initial compound concentration and the presence of natural water constituents. Nitrate addition seemed to give the best results in terms of OP decay rate. The time of 50% OP degradation in the presence of NO3- (2 mg l -1) was about 8 times shorter in comparison to degradation without any additives.
7
Content available remote Wyższa jakość po niższej cenie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.