Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lampa rentgenowska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Parametry charakteryzujące przemysłową tomografię komputerową. Cz. 1
PL
Tomografia komputerowa znana jest przede wszystkim z zastosowań medycznych. Natomiast w zastosowaniach przemysłowych jest mniej znana, chociaż w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Różni się ona budową i własnościami. W artykule opisane zostaną: budowa, jej funkcje i parametry w porównaniu do tomografii medycznej.
2
Content available Budowa tomograficznych systemów komputerowych
PL
Wstęp i cel: W wyniku wzrastającej potrzeby uzyskania danych diagnostycznych wysokiej jakości, budowa tomografów komputerowych ulegała ciągłym przeobrażeniom. Mimo wprowadzeniu nowych rozwiązań, nadal źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska, a detektory rejestrują stopień absorpcji promieniowania. Artykuł przedstawia podstawowe komponenty, wchodzących w skład komputerowych systemów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono podstawowe komponenty wchodzące w skład komputerowego systemu tomograficznego, które mają bezpośredni wpływ na jakość uzyskanych danych diagnostycznych. Wyniki: Wysokie napięcie zwiększa zdolność wiązki do lepszej penetracji struktur, przez które przechodzi. W ten sposób redukowana jest dawka promieniowania. Dodatkowo wysokie napięcie, zmniejsza obciążenie lampy w wyniku zmniejszenia natężenia. Zabieg ten zwiększa żywotność lampy rentgenowskiej. Czułość detektorów ksenonowych i półprzewodnikowych jest bardzo zbliżona. Detektory półprzewodnikowe mają wysoką liczbę atomową i dużą gęstość w porównaniu do gazów, posiadają tym samym wysoki współczynnik absorpcji. Wniosek: W ramach prowadzonych badań, niezwykle istotne jest, aby zmniejszyć dawkę promieniowania, której podany jest pacjent podczas skanowania. Skrócenie czasu pomiaru na tomografie komputerowym w wyniku zastosowania pierścieni ślizgowych, pozwoliło częściowo rozwiązać ten problem. Mimo wszystko nadal nie skonstruowano skanera, który zupełnie nie zagrażałby zdrowiu pacjenta, a jednocześnie wykonywałby pomiary z należyta dokładnością.
EN
Introduction and aim: As a result of the increasing high-quality diagnostic data, the construction of computer tomography constantly changes. Despite of it, X-ray tube is still a source of radiation and detectors collect information regarding the degree to which each anatomic structure attenuated the beam. The article presents the basic components included in computer tomography systems. Material and methods: The article presents the basic components included in the computerized topographic system, which have a direct impact on the quality of the obtained diagnostic data. Results: The high voltage enhances the ability of the beam to better penetrate the structures through which it passes. What is more the radiation dose is reduced. In addition, high voltage, reduces the load on the lamp by reducing the intensity. This treatment increases the life of the X-ray tube. The sensitivity of xenon and solid -state detectors is very similar. Solid - state detectors have high atomic number and high density compared to gases, so they have high absorption efficiency. Conclusion: It is very important to reduce the radiation dose to which the patient is exposure. Slip rings reduced the time of measurement, allowed partly solve this problem. Actually scientist works on construction CT scanner which allow increase accuracy measurements and no influence on health of the patient.
3
Content available remote 100-lecie lampy rentgenowskiej
PL
W artykule przestawiono krótki zarys stosowania pierwszych lamp wyładowczych (zwanych też lampami jonowymi i/lub lampami z zimną katodą) stosowanych do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego od momentu jego odkrycia w 1895 do 1913 r., kiedy to pojawiła się właściwa lampa rentgenowska. Lampa ta, zwana lampą próżniową z gorącą katodą, wykorzystująca dzięki zjawisku termoemisji efektywne, sterowalne źródło elektronów, otworzyła nową erę w praktyce radiologicznej zarówno medycznej, jak i przemysłowej. Twórcą tej lampy był amerykański wynalazca William D. Coolidge zwany popularnie ojcem lampy rentgenowskiej.
EN
This article presents short outline of application of first discharge lamps (called also ion lamps or lamps with cold cathode), used to fabricating X ray radiation from the moment of its discovery in 1895 to 1913, when proper X- ray lamp appeared. This Lamp called vacuum lamp with hot cathode, due to phenomenon of thermo emission, taking advantage effective, steerable source of electrons, has opened new era in medical and also industrial radiology practice. The Author of this Lamp was American inventor William D. Coolidge called popularly the father of X-ray tube (lamp).
4
Content available 100-lecie lampy rentgenowskiej
PL
W tym roku obchodzimy 100-lecie zbudowania pierwszej właściwej lampy rentgenowskiej przez Williama D. Coolidge'a (1873-1975). Amerykański fizyk i wynalazca William D. Coolidge wieloletni dyrektor Laboratorium Badawczego firmy General Electric w Schenectady wniósł istotny wkład w rozwój lamp rentgenowskich (autor 83 patentów). Uznawany jest za ojca lampy rentgenowskiej, bowiem w 1913 r. zgłosił patent właściwej lampy rentgenowskiej, tj. lampy próżniowej z żarzoną katodą wolframową, w miejsce stosowanych dotąd lamp wyładowczych, a więc lamp gazowanych z zimną katodą. W artykule przedstawiono jedynie początkowy, ale za to bardzo burzliwy okres rozwoju tych lamp. Nie znaczy to, że ten typ lampy nadal się nie rozwija, czego przykładem mogą być setki a nawet tysiące różnych patentów.
5
Content available remote Historia rentgenodiagnostyki
PL
W połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku Heinrich Geisler opracował sposób wtapiania elektrod metalowych w szkło. Angielski fizyk William Crookes zmodyfikował rurkę Geislera tak, aby można było badać właściwości promieni katodowych. Nazwano ją rurką Crookesa. Wilhelm Konrad Roentgen prowadząc intensywne badania nad promieniami katodowymi, 8 listopada 1895 roku odkrył zupełnie nowe promieniowanie, które przenikało przez ludzkie ciało. Po tym odkryciu nastąpił gwałtowny rozwój koncepcji konstrukcji lamp emitujących promieniowanie rentgenowskie. W 1913 roku, dzięki amerykańskiemu fizykowi, Williamowi Davidowi Coolidge’owi, powstała lampa rent­genowska, która na przestrzeni lat jest udoskonalana.
EN
In the mid-fifties of XIX century Heinrich Geisler developed a method of fusing metal electrodes in a glass. A seemingly insignificant experiment has led to a great discovery. Research carried out by the English physicist William Crookes gained a lot of publicity. He modified Geisler’s tube to explore the nature of the cathode rays. It was called Crookes tube. Wilhelm Konrad Roentgen – German physicist who conducted research on cathode rays, 8th November, 1895 discovered new radiation that penetrated through the human body X-ray irradiation. After this discovery, sudden development of X-rays lamps was noticed. In 1913, American physicist, William David Coolidge elaborated device dedicated to this radiation – X-ray tube, which has been improved over the years, until now.
6
Content available Tomografia komputerowa w pomiarach geometrycznych 3D
PL
Istota pomiarów tomograficznych opartych na promieniowaniu rentgenowskim X. Budowa tomografów - główne zespoły i ich funkcje. Kalibracja tomografów. Prezentacja modelu tomografu opracowanego w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej.
EN
Computed tomography (CT), after its dynamical development for medical requirements recently starts to appear in an area of industrial applications. It enables not only to determine dimensions of objects made of metal, plastics and different kinds of composed materials but also to defect internal defects of the material. This paper describes concepts of CT measurements. The main construction units of tomographs are characterized and the examples of tomographs of different firms and their applications are given. The accuracy and calibration problems are also shortly discussed. At the and the concepts of home - made computed tomograph for industrial applications are also presented.
7
Content available remote Lampy rentgenowskie - ich rodzaje, rozwój i zastosowanie
PL
We wstępie artykułu podkreślono szeroki zakres zastosowania w obecnych czasach promieniowania rentgenowskiego w technice, medycynie, dla celów zapewnienia bezpieczeństwa oraz w różnych dziedzinach nauki i kultury. Przedstawiono historyczne odkrycie przez W.C. Röntgena tego specyficznego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego i kolejne etapy rozwoju konstrukcji lamp rentgenowskich. Dalej omówiono wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w różnych dziedzinach nauki do badania materii, w radiografii przemysłowej oraz w medycynie dla celów diagnostycznych i terapeutycznych. Podano ogólną charakterystykę lamp rentgenowskich i ich podział ze względu na istotne cechy konstrukcyjne. Bardziej szczegółowo omówiono zasadnicze elementy lamp, jak źródło elektronów (katoda), anoda, obudowa i okienko przepuszczające promieniowanie rentgenowskie. W zakończeniu podkreślono znaczny postęp również w tej dziedzinie techniki, w której współczesne urządzenia nie przypominają dawniej stosowanej aparatury.
EN
In the initial part of the paper, it has been accentuated that at the present time the X-radiation finds wide application in technique, medicine, for safety purposes as well as in many fields of science and culture. The historical discovery of electromagnetic radiation of this specific kind by W.C. Röntgen and succeeding stages of development of X-ray tubes have been presented. Next, the use of röntgen rays in various fields of science for examination of the matter, in industrial radiography and in medicine for diagnostic and therapeutic purposes has been discussed. The general characteristics of X-ray tubes and their classification in consideration of their essential constructional features have been given. The fundamentals elements of tubes, such as the electron sources (cathodes), anodes and the windows transmitting the X-radiation are described in more details. In the final part, the emphasis has been laid on substantial progress also in this field of technique in which the present-day equipment does not remind of that used in the past.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.