Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  working processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
PL
Niniejsza praca prezentuje analizę wpływu przebiegu pracy sztygara zmianowego na bezpieczeństwo prac na oddziale górniczym. Przebieg pracy, uwzględniający czynności mające wpływ na bezpieczeństwo, został podzielony na pięć grup czynności, a następnie dokładnie przeanalizowano poszczególne procesy, które przyporządkowano do grup czynności. Opracowano także uproszczony schemat przebiegu pracy sztygara zmianowego oddziału górniczego. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w miejscu pracy sztygara opracowano zestawienie czasu pracy z podziałem na etapy oraz poszczególne zmiany. Zestawienie to wykorzystano do stworzenia analizy Pareto, która hierarchizuje czynniki wpływające na badane zjawisko przebiegu pracy sztygara. Następnie poddano analizie czynności administracyjne, które w głównej mierze składa się z wypełniania dokumentacji. Sporządzono spis wszystkich dokumentów, które wypełnia sztygar. Określono także częstotliwość ich wypełniania/analizowania. Na koniec określono wpływ przebiegu pracy sztygara na bezpieczeństwo pracy na oddziale.
EN
This paper presents an analysis of a shift foreman's working processes at the mining division. Based on four days of observations, the working process was divided into five groups of activities (work preparation, transportation to/from work, administration, communication, work in the area of extraction), and then various processes were analysed. In addition, a simplified flow-diagram of working activities was created. The summary of working time was prepared, including different shifts and time frameworks (preparation for work, transportation to a workplace, administrative work at an underground mining office, work in the area of operation, another administrative work at an underground mining office, transportation from a work-place to the surface, administrative work at a mining office). The analysis of four groups of activities (communication was credited to administrative activities) shows that 51% of the time foreman spends on administrative tasks (mainly completing and analysing documents). To the work in the area of operation a foreman devotes 27% of time, to transportation to/from work 17%, and 4% to the preparation for work. Based on the research, Pareto analysis was developed. The Pareto diagram shows that the most important step that brings tangible benefits in terms of mining occupies 30%, but is affected by 70% of the activities performed. An additional document analysis shows that a foreman fills in 11 different documents, where some information is repeated. The list of all the documents filled in by a foreman was made. Also, the frequency of filling in/analysing documents was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.