Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation shaft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano krótką historię kopalni Chwałowice od momentu jej powstania w 1903r. do dnia dzisiejszego. Opisano zagrożenia naturalne i techniczne występujące przez okres istnienia zakładu górniczego. Przedstawiono sposób przewietrzania kopalni od dwóch bliźniaczych szybów i jednego wentylatora zabudowanego na dole kopalni, poprzez 4 szyby wdechowe i 6 szybów wydechowych po połączeniu kopalni Chwałowice i Rymer w 1995 r. po 3 szyby wdechowe i 2 szyby wydechowe funkcjonujące obecnie w KWK ROW Ruch Chwałowice.
EN
The article describes a short history of the Chwalowice coal mine from its inception in 1903 to this day. Natural hazards and technical obstacles occurring during the existence of the mining plant have been described. The article presents the method of ventilation of the coal mine from two twin shafts and one fan installed undrground via 4 intake shafts and 6 exhaust shafts after connecting the Chwalowice and Rymer mines in 1995 to the 3 air intake shafts and 2 exhaust shafts currently operating at ROW coal mine in the Chwalowice mining region.
2
Content available remote Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych
3
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej pionowych szachtów wentylacyjnych, wykorzystywanych w celach wietrzenia i oddymiania. Omówione zostały przypadki szachtów żelbetowych i murowanych, ale także wykonanych z płyt ogniochronnych. Przedstawiono zagrożenia związane z zastosowaniem warstwy izolacji termicznej wewnątrz kanałów oraz baterii klap odcinających montowanych w ścianach szachtów. Zaprezentowano też środki zapobiegające tym zagrożeniom i sposób określania szczelności szachtów w temperaturze otoczenia oraz kryteria dotyczące zachowania dymoszczelności.
EN
The paper presents requirements in the field of fire resistance of vertical ventilation shafts, used both for day to day ventilation and smoke control purposes. Cases of reinforced concrete and masonry shafts as well as shafts made of fire protection panels were discussed. The threats connected with the application of the thermal insulation layer inside the ducts and the battery of the fire or smoke control dampers mounted in the walls of the shafts are presented, as well as measures to prevent these threats and the method of determining the tightness of the shafts at ambient temperature and the criteria related to the smoke control behavior.
PL
W artykule zostały przedstawione wymagania w zakresie odporności ogniowej pionowych szachtów wentylacyjnych, wykorzystywanych zarówno w celach wietrzenia jak i oddymiania. Omówione zostały przypadki szachtów żelbetowych i murowanych, ale także szachtów wykonanych z płyt ogniochronnych. Przedstawiono zagrożenia związane z zastosowaniem warstwy izolacji termicznej wewnątrz kanałów oraz baterii klap odcinających montowanych w ścianach szachtów, jak również omówiono środki zapobiegające tym zagrożeniom. W artykule przedstawiono sposób określania szczelności szachtów w temperaturze otoczenia oraz kryteria związane z zachowaniem dymoszczelności.
EN
The article presents requirements concerning fire resistance properties of vertical ventilation shafts used in day to day and smoke control ventilation systems. They have been described referring to concrete and masonry shafts but also to shafts made of fire resistant boards. Potential risks of using thermal insulation inside ventilation shafts and mounting of multiple damper assemblies within shaft walls have been presented in the article with appropriate preventing means. The article also contains the method of determination of leakage of shafts tested at ambient with relevant smoke leakage criteria.
PL
Głowica szybu ma szczególną budowę w przypadku szybów wentylacyjnych i podsadzkowych. Jej odmienność względem szybów wydobywczych i pomocniczych, polega na konieczności wprowadzenia do rury szybowej kanału wentylacyjnego - w przypadku szybu wentylacyjnego lub umożliwieniu funkcjonowania w strefie przypowierzchniowej urządzeń podsadzkowych - w przypadku szybu podsadzkowego. W artykule opisano urządzenia powierzchniowe szybu wentylacyjnego, likwidację kanału wentylacyjnego przy szybie wentylacyjnym. W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowano podstawowe elementy systemu podsadzkowego przykładowego zlikwidowanego szybu oraz podano sposób ich likwidacji.
EN
The head of the shaft has a special structure in the case of ventilation and backfilling shafts. Its difference as against coal wining and auxiliary shafts consists in the necessity of introduction of ventilation duct into the shaft's pipe - in case of a ventilation shaft or providing a possibility for operation of backfilling facilities in the superficial zone of the shaft in case of a backfilling shaft. The article describes surface devices of a ventilation shaft, liquidation of a ventilation duct at a ventilation shaft. Sequent subsections characterize the basic elements of an exemplary backfilling system of a liquidated shaft and provide a way of its removal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.