Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charge material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In cast iron foundries, used ferromagnetic batch materials can be transported and loaded into the furnace by lifting magnet. The precision of these operations by using electromagnetic grippers depends primarily on the variation in the mass of the batch material pieces. The article presents the characteristics of size of the batch materials used in the selected iron foundry. The obtained ranges mass values of individual pig iron ingots have been presented. It has been found that the mass of individual pig iron ingot may differ ± 25% from the declared by producer. The mass range of individual pieces of crushed or uncrushed return scrap was examined. Some pieces of uncrushed scrap have the mass more than three times the average weight of pieces of this scrap. Characteristics of the lifting capacity of these materials by a lifting magnet suspended to the crane was determined. Analysis of the obtained results indicates that for materials with less diversified mass of individual ferromagnetic pieces it is possible to use a gripper to weight a bigger portion with the same control setting. It was also found that there is a significant dispersion for a given gripper control, especially for materials with a wide range of individual pieces mass changes.
PL
W systemach sterowania przygotowaniem wsadu do pieców odlewniczych wyznaczony, na przykład za pomocą metod optymalizacyjnych, namiar wsadu stanowi informację wejściową dla urządzeń naważających poszczególne materiały wsadowe. Ważenie i dozowanie materiałów wsadowych o zróżnicowanej kawałkowatości, za pomocą różnych urządzeń (na przykład chwytaki elektromagnetyczne, rynny wibracyjne) może być przyczyną nieprawidłowej masy i składu chemicznego zestawianego wsadu. W artykule zaproponowano model matematyczny wyznaczania maksymalnych wartości rozrzutu udziałów poszczególnych materiałów wsadowych, gwarantujących otrzymanie ciekłego metalu o założonym składzie chemicznym.
EN
The control systems used in the preparation procedure of the batch material for the melting furnaces, i. e. optimization methods, generates data used as input for the weighting devices of individual materials. The input batch materials of varying shapes and sizes are dosed by different devices (e. g. electromagnetic grippers, vibratory conveyors) which could result with incorrect batch weight and chemical composition. The article proposes a mathematical model for the determination of the maximum value of the dispersion shares of the various input materials, which guarantee of obtaining of the liquid metal witch assumed correct chemical composition.
PL
Opisano nowe technologie załadunku wsadu do wielkiego pieca. Polegają one na selektywnym wprowadzaniu do wielkiego pieca dwóch zawężonych klas ziarnowych spieku i koksu, bądź też mieszanym systemie załadunku koksu i tworzyw żelazonośnych o obniżonej ziarnistości. Technologie te pozwalają na poprawę stopnia wykorzystania energii chemicznej gazu wielkopiecowego, polepszają warunki redukcji poprzez optymalizację stopni redukcji pośredniej i bezpośredniej w wielkim piecu a w wyniku tego umożliwiają obniżenie zapotrzebowania na paliwo.
EN
New technologies of loading the charge into blast furnace are described. They include a selective introduction of two narrowed down granularity grades of sinter and coke into blast furnace or a mixed system of loading coke and iron-bearing materials with reduced granularity. These technologies allow the increase in blast-furnace gas chemical energy utilisation degree, improve reduction conditions by optimisation of indirect and direct reduction degree in blast furnace and thus affect the reduction in demand for fuel.
PL
W pracy przedstawiono moduł systemu „Impuls” klasy MRP II do wspomagania zarządzania gospodarką materiałami wsadowymi w odlewni żeliwa „PRIMA-ŁÓDŹ”. Omówiono obieg informacji dotyczący planowanych i rzeczywistych rozchodów materiałów, oraz współpracę systemu „Impuls” z programem określającym dyspozycję wsadową „SYSTEM’92”.
EN
In this paper a modulus of the „Impuls” system MRP class for an assistance in foundry charge material management for piston rings made of gray iron has been presented. There the information concerning planned and real charge material consumption and “Impuls” system relation to the calculation programme for charge materials “SYSTEM’92” has also been described and commented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.