Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aparatura łączeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych oraz muf do łączenia kabli i przewodów nn.
EN
The article discusses the solutions of terminal blocks and cable joints to connect LV cables and wires.
PL
Za podstawę w zakresie aparatury łączeniowej niskiego napięcia można uznać styczniki. Warto również wspomnieć o przekaźnikach, wyłącznikach nadprądowych oraz akcesoriach do wyłączników nadprądowych. Wiele instalacji elektrycznych nie obejdzie się bez odpowiednich złączek i zacisków oraz głowic kablowych.
4
Content available remote steute Extreme – wyłączniki i czujniki do pracy w ekstremalnych warunkach
PL
Inżynierowie-projektanci często mają duży problem ze znalezieniem niezawodnych wyłączników czy czujników, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach. Żeby wyjść im naprzeciw, firma steute stworzyła nowy dział – Extreme – oferujący aparaturę łączeniową, opracowywaną z myślą o trudnych aplikacjach.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z konstruowaniem maszyn górniczych na przykładzie ciągnika podwieszonego, w którym zastosowano po raz pierwszy w światowym górnictwie, nową generację baterii akumulatorów z ogniwami litowymi. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo w czasie eksploatacji i na specjalne, dotychczas nie stosowane, systemy zabezpieczeń baterii akumulatorów, umożliwiające pracę w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Obecnie stosowane baterie z ogniwami ołowiowo-kwasowymi wymagają specjalnych komór do ładowania, nowe rozwiązanie z ogniwami litowymi jest przystosowane do ładowania w dowolnym miejscu trasy transportowej. Ciągnik PCA-1 dostosowany jest do ładowania z ogólnodostępnych urządzeń górniczych, będących na wyposażeniu kopalń.
EN
Problems of designing the mining machines on the example of suspended drivetrain, in which the new generation batteries with lithium cells were used for the first time in the mining industry are presented. Special attention was paid to safety measures enabling operation in workings threatened by methane and/or coal dust explosion hazard, which had been not used before. The batteries with lead-acid cells used so far, require special rooms for recharging, the new solutions with lithium cells enables charging the batteries at any place along the transportation route. PCA-1 drivetrain is adapted to be charged from all devices available in the mine.
PL
W ramach rozwiązań Safety Integrated Siemens dysponuje wszechstronną ofertą układów sterowania, napędów oraz aparatury łączeniowej, spełniających wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym maszyn. Oferta przekaźników bezpieczeństwa z zakresu aparatury łączeniowej SIRIUS została rozbudowana o nowe przekaźniki programowalne serii 3SK2. Przekaźniki te umożliwiają efektywniejszą realizację funkcji bezpieczeństwa i wraz z przekaźnikami serii 3SK1 pozwolą optymalnie rozwiązać większość zagadnień związanych z układami bezpieczeństwa.
PL
Artykuł obejmuje porównanie dwóch różnych metod obliczania prądów zwarciowych maksymalnych, opartych o zalecenia norm IEC i IEEE/ANSI dotyczących obliczeń prądów zwarciowych niezbędnych do doboru aparatury łączeniowej w oddziałowych sieciach kopalnianych nn. W opracowaniu podano wzory wyznaczania impedancji zastępczych poszczególnych elementów obwodu zwarciowego oraz zasady obliczania charakterystycznych prądów zwarciowych, a także przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających dla przykładowej kopalnianej sieci oddziałowej.
EN
The article compares two different methods for calculating maximum short circuit currents, based on IEC and IEEE/ANSI standards which concern the calculation of short circuit currents indispensable to select switchgear in low-voltage local mining networks. The authors gave the formulas to determine equivalent impedance values of particular elements in the short circuit and presented the rules to calculate characteristic short circuit currents. Finally, the results of control calculations were presented for a sample local mining network.
8
Content available remote Nowości 2010. Łączniki linkowe i czujniki zbiegania taśmy firmy .steute
PL
Zaostrzone przepisy związane z ochroną ludzi i maszyn pracujących w zakładach przemysłowych (m.in. w strefach zagrożenia wybuchowego) oraz wzrastająca świadomość producentów i użytkowników powodują, że rosną także wymagania stawiane dostawcom aparatury łączeniowej. I nie chodzi już tylko o zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami, ale także o aspekty czysto funkcjonalne oraz zminimalizowanie kosztów zakupu i montażu.
9
Content available remote Aparatura łączeniowa w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy .steute
PL
Mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, skutkującego ogólnym pogorszeniem koniunktury, firma .steute odnotowuje duży wzrost sprzedaży aparatury łączeniowej przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów, spełniającej wymagania dyrektywy ATEX. Zwiększone zainteresowanie klientów takim asortymentem jest spowodowane m.in. naglącą potrzebą modernizacji wielu zakładów przemysłowych oraz koniecznością dostosowania produkowanych maszyn i urządzeń do obowiązujących wymagań prawnych.
10
Content available remote Aparatura łączeniowa w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy .steute
PL
Mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, skutkującego ogólnym pogorszeniem koniunktury firma .steute odnotowuje dynamiczny wzrost sprzedaży aparatury łączeniowej przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów, spełniającej wymagania dyrektywy ATEX. Zwiększone zainteresowanie klientów takim asortymentem jest spowodowane m.in. naglącą potrzebą modernizacji wielu zakładów przemysłowych oraz koniecznością dostosowania produkowanych maszyn i urządzeń do obowiązujących wymagań prawnych.
PL
W artykule zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania aparatury łączeniowej stosowanej, przede wszystkim, w górniczych sieciach niskiego napięcia. Przedstawiono argumenty uzasadniające zastosowanie, w miejsce obecnie stosowanych aparatów łączeniowych - aparatury próżniowej na przykładzie zarejestrowanych przykładowych przebiegów prądów i napięć podczas prób zwarciowych.
EN
Switchgears mostly used in particular in the mining low voltage networks have been presented in the paper. Arguments in support of implementation of vacuum switchgears instead of currently used switching devices have been shown. The arguments have been proven by examples of current and voltage waves recorded during short-circuit tests.
PL
Największe zagrożenia pożarowe występują w instalacji niskiego napięcia. Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku przyłączem elektrycznym i następne ze złącza kablowego rozprowadzona poprzez wewnętrzną linię zasilającą do poszczególnych odbiorców lub grup odbiorników energii elektrycznej. Układ rozliczeniowo-pomiarowy wraz z zabezpieczeniem lub zabezpieczeniami przedlicznikowymi zainstalowany jest na wewnętrznej linii zasilającej przed odbiorcą i/lub odbiornikiem. Pożar najczęściej powstaje i rozprzestrzeniania się w obwodach odbiorczych tuż za licznikiem energii elektrycznej lub w jego obrębie.
PL
Silniki elektryczne znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu, usług czy budownictwa. Przy wykorzystaniu tego typu napędu względy praktyczne, a także obowiązujące przepisy zaleca stosowanie trzech typów zabezpieczeń: zwarciowe – zabezpieczenie przed skutkami zwarć w uzwojeniach i doprowadzeniach silników, przeciążeniowe – zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń, tzn. przed skutkami przekroczenia dopuszczalnych temperatur, zanikowe – zabezpieczenia przed szkodliwymi skutkami powrotu napięcia po jego zaniku lub obniżeniu. Za pomocą urządzeń produkowanych przez Lovato Electric możemy zapewnić każde z wymienionych zabezpieczeń silnika
PL
Wykonanie i późniejsza eksploatacja instalacji elektrycznych i przeciwpożarowych powinny odbywać się z przestrzeganiem zasad określonych w przepisach szczegółowych, Polskich Normach i tzw. wiedzy technicznej. Często zdarza się, że tylko w początkowej fazie, głównie projektowej, i podczas prób odbiorczych zarówno wykonanie, jak i przeprowadzone pomiary spełniają wszystkie wymagane kryteria. Podczas późniejszej eksploatacji bywa jednak różnie, wielokrotnie wykonana ogromnym nakładem pracy i środków instalacja zawodzi – dlaczego? W praktyce zatem następuje starcie pomiędzy teorią a rzeczywistymi możliwościami wykonania pewnych instalacji i przyjętych rozwiązań, dlatego w artykule szczególny nacisk zostanie położony na poprawne wykonanie i eksploatację instalacji pod kątem bezpieczeństwa pożarowego.
PL
Dokonując zakupu wymarzonego auta lub siedząc za jego kierownicą, niejednokrotnie nie zastanawiamy się nad złożonością ogromnej liczby układów elektrycznych umożliwiających poprawne działanie silnika, zapewniających komfort podróży i czuwających nad naszym bezpieczeństwem.
PL
Autorzy artykułu przedstawiają nowe rozwiązania aparatury łączeniowej niskiego i średniego napięcia budowy przeciwwybuchowej oraz instalacji oświetleniowych produkowanych w firmie Hamacher Elektrotechnika dla podziemnych wyrobisk górniczych.
EN
The authors of the article present new designs of low and medium tension switchgears of explosion-proof construction and lighting systems produced by the Firm of Hamacher Elektrotechnika for underground mine workings.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyczne cechy rozłączników izolacyjnych i styczników próżniowych z napędami elektromagnesowymi impulsowymi i hybrydowymi, podano niektóre parametry techniczne uzyskane w wyniku procedur badawczych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.