Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cold-rolled sheet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Podwójnie gięte samonośne panele dachowe
PL
Struktury łukowe z podwójnie giętych blach profilowanych systemu K-span obecnie stosowane są jako przekrycia obiektów użyteczności publicznej lub hale dla rolnictwa, a ich historia sięga niemal ośmiu dekad. Pomimo ciągłego rozwoju technologii wytwarzania systemu K-span, metody projektowania nadal nie są spójne, co prowadzi niekiedy do powstawania groźnych w skutkach awarii i katastrof. Obecnie najefektywniejszą metodą obliczeń są symulacje komputerowe wspomagane badaniami, które w znacznej mierze przyspieszają proces projektowania, ale ich wykorzystanie może nastręczać problemów. W artykule przedstawiono w sposób przeglądowy podstawowe problemy w ocenie łukowych struktur podwójnie giętych oraz badawcze i analityczne podejście do ich rozwiązywania.
EN
Double corrugated arch structures of K-span system, are used as coverings of community facilities or farm buildings, and their history dates back to almost eight decades. Despite the continuous development of K-span technology, methods of design are still not consistent, which sometimes leads to the emergence of dangerous failures and catastrophes. Currently the most effective calculation methods are computer simulations supported by research, which significantly accelerate the design process, but their use may cause problems. The paper presents review of the basic problems in the assessment of arch double-curved structures as well as research and computational approach to solving design problems.
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,2 mm walcowanej na zimno na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy TRUMPF o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy doczołowych laserem dyskowym du- żej mocy w obszarze SWC następuje wyraźny spadek mikrotwardości do ok. 250÷260 HV0,1 w porównaniu do materiału rodzimego (470÷500 HV0,1) oraz spadek mikrotwardości w środkowej części spoiny do ok. 210 HV0,1.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the parameters of the laser welding of the cold rolled 1.2 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding have been conducted by the means of a disk laser with maximum output power of 3.3 kW and a beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. without additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires careful selection of the welding parameters, especially low energy input. The microhardness measurements have shown that as a result of the welding of butt joints using a high power disk laser, a significant decrease of microhardness, to approx. 250-260 HV0.1 takes place in the HAZ area, as compared to the base material (470-500 HV0.1), as well as a decrease in microhardness of the central part of the weld to approx. 210 HV0.1 have been observed.
EN
Forming the microrelief occurs as a result of the contact between the tool and metal surfaces. The degree of transmission of microtopography of the surface of the working rolls on the surface of steel during skin-passing depends on the roughness of the rolls and strip plate, compression and strength properties of the metal. Results of studies have shown that the microtopography of cold-rolled steel is formed in skin- -passing outside the center of deformation: bending strip by tensioning roller stations and bypass the application front and rear tension. This formation is due to the formation of cluster structures in the metal and depends on the degree of deformation of the free surface, the ferrite grain size, mechanical properties and thickness of the steel.
PL
Tworzenie mikronierówności jest efektem nacisków pomiędzy powierzchniami walców i metalu. Dokładność odwzorowania powierzchni walców roboczych na powierzchni walcowanej stali w trakcie walcowania wykańczającego zależy od: chropowatości walców i walcowanego pasma, nacisków i własności wytrzymałościowych pasma. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że mikrotopografia zimnowalcowanej stali podczas walcowania wykańczającego jest kształtowana poza centrum odkształcenia: wyginanie pasma przez zespoły rolek napinających i unikanie stosowania przedniego i tylnego naciągu. Zjawisko to jest spowodowane tworzeniem się struktury klastrowej (skupiska 4÷20 ziaren tworzących jedną nierówność) w metalu i zależy od wielkości odkształcenia powierzchni swobodnych, rozmiaru ziarna ferrytu, własności mechanicznych i grubości stali.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu walcowania oraz własności ocynkowanych ogniowo blach stalowych przeznaczonych na samonośne konstrukcje dachowe. Blachy takie po walcowaniu na zimno nie podlegają wyżarzaniu i wygładzaniu. Wykonane badania i obliczenia parametrów walcowania oraz badania powłoki cynkowej i własności mechanicznych po ocynkowaniu wykazały, że proces technologiczny stosowany w walcowniach zimnych PHS - HTS gwarantuje uzyskanie własności, które odpowiadają obowiązującym normom dla blach ,,full - hard".
EN
The paper presents the results of investigations of the rolling process as well as the properties of galvanized sheets destined for self - supporting roof structures. Steel sheets of such type are not subjected to annealing and skin passing after cold rolling. The realized research as well as calculations of rolling parameters, together with testing of a zinc coating and mechanical testing after galvanizing showed that the technological process employed in PHS - HTS cold mills guarantees to obtain the properties according to ,,full - hard" type standards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.