Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light emitting diode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Design of dimmable light emitting diode driver for low power applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LED) are used in various applications in preference to conventional light bulbs due to following merits: eco-friendly nature, high luminous efficacy, prolonged life, compactness and low heat dissipation. This work presents the boost converter fed dimmable light emitting diode where illumination control is required. The proposed work uses pulse width modulated (PWM) controlled switch in series with LED load to control the illumination level by adjusting the pulse width. The closed loop control is designed in Matlab/Simulink to regulate the load voltage. This paper first illustrates in detail the basic operation of the converter and dimming control and then provides the simulation results with different illumination levels to demonstrate the effectiveness of converter and controller.
EN
In this study, the temperature influence on the spectral responsivity of a Light Emitting Diode (LED) used as a photoreceptor, combined to light source spectrum is correlated to electrical characteristics in order to propose an alternative method to estimate LED junction temperature, regardless of the absolute illumination intensity and based on the direct correlation between the integral of the product of two optical spectra and the photo-generated currents. A laboratory test bench for experimental optical measurements has been set in order to enable any characterizing of photoelectric devices in terms of spectral behaviour, in a wavelength range placed between 400–1000 nm, and of current-voltage characteristics as function of temperature by using two different illumination sources. The temperature is analysed in a range from 5°C up to 85°C, so as to evaluate thermal variation effects on the sensor performance. The photo-generated current of two LEDs with different peak wavelengths has been studied. Research has observed and mathematically analysed what follows: since the photo-generated current strictly depends on the combination between the spectral response of the photoreceptor and the lighting source response, it becomes possible to estimate indirectly the junction temperature of the LEDs by considering the ratio between the photogenerated currents obtained by using two different illumination sources. Such results may for one thing increase knowledge in the fields where LEDs are used as photo-detectors for many applications and for another, they could be extended to generic photodetectors, thus providing useful information in photovoltaic field, for instance.
3
Content available remote Voltage mode control DCM HSD-CIB PFC converter for HB-LED lighting applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LEDs) are gaining immense attention from the angle of both residential and industrial applications, owing to their advanced futures of longevity, compact size, high efficacy and eco-friendly nature. To meet advanced future requirements, the LED driver should be robust and efficient. In addition, for HB-LED lighting applications, an ac-dc LED driver demands high-step-down conversion ratio, less source current harmonics, high power factor (PF) and to be cost effective. This work proposes a high-step-down coupled inductor-buck (HSD-CIB) based power factor correction (PFC) converter operating in discontinuous current mode (DCM) to attain high PF with low source current harmonics. Moreover, the proposed HSD-CIB can overcome the demerit of the existing single-stage ac-dc buck PFC converter in terms of highvoltage/current switching stress, gate-driver complexity, low conversion gain and low efficiency. This paper presents the detailed design and analysis of the proposed HSD-CIB PFC converter for an LED lighting system. A closed loop voltage mode control (VMC) is designed and implemented to study the line regulations of HSD-CIB converter at various loading conditions. The analysis of the proposed HSD-CIB topology is carried out using Matlab/Simulink simulation and validated experimentally with a prototype of 16 W.
EN
This paper presents an application of Solar Simulators in measurement of solar cells and modules. Fundamentals of operation of currently used simulators and their classification are described. A concept of use semiconductor light sources LED to the construction of the simulator is presented, with tunable spectrum distribution of solar radiation.
5
Content available remote Współbieżne oświetlenie dróg w praktyce
PL
W artykule została przedstawiona analiza funkcjonowania systemu oświetlenia współbieżnego zrealizowanego na ulicy Bożeny w Poznaniu. Ocenie zostało poddane rzeczywiste zużycie energii elektrycznej przez system w czasie rocznego okresu jego eksploatacji. Oszacowany został okres eksploatacji sprzętu wynikający z trwałości diod elektroluminescencyjnych. System został także oceniony przez mieszkańców w badaniach ankietowych.
EN
The article presents an analysis of the working concurrent lighting system realized on Bożeny Street in Poznań. The real electrical energy consumption by the system during its annual work was assessed. The equipment lifetime has been estimated as a result of the lifetime of the light emitting diodes. The system was also rated by residents in the survey.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance, and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard EN 62471: 2008. The paper classifies risk groups of light sources and luminaires in terms of photobiological hazard and exposure limits when the skin is at the hazard of visible and infrared radiation. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation used the system of the Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been specially designed to assess photobiological safety of light sources. Five LED light sources selected for the examination were characterized and the results of their measurements were presented. On these bases, a risk assessment of photobiological tested sources has been estimated and the appropriate risk group and time of safe exposure has been assigned for each of light source. The article has been finalized with the conclusions on the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej na potrzeby określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie EN 62471:2008. Opisano klasyfikację grup ryzyka źródeł światła ze względu na zagrożenia fotobiologiczne oraz granice ekspozycji przy zagrożeniu skóry promieniowaniem widzialnym i podczerwonym. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL wyposażonego w podwójny monochromator. System ten został specjalnie zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła. Scharakteryzowano wytypowanych do badań pięć źródeł światła typu LED oraz zaprezentowano wyniki ich pomiarów. Na tej podstawie dokonano oceny ryzyka fotobiologicznego badanych źródeł poprzez przypisanie im odpowiedniej grupy ryzyka oraz czasu bezpiecznej ekspozycji. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi wyników pomiarów.
PL
Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych (LED) w instalacjach oświetlenia pośredniego rozwiązuje wszystkie problemy jakie występują w przypadku świetlówek. Podczas wykonywania symulacji komputerowych instalacji LED, w których obserwator będzie widział źródła światła, należy pamiętać, że otrzymane wizualizacje w ogóle nie oddają problemu olśnienia. Zauważono też znaczne rozbieżności parametrów oświetleniowych w wynikach obliczeniowych otrzymywanych z wykorzystaniem różnych programów oświetleniowych.
EN
The use of light emitting diodes (LED) in the indirect lighting systems solves all problems that occur in the case of fluorescent lamps. When performing computer simulations LED installation in which the observer will see the light source, keep in mind that the resulting visualizations do not reflect the glare problem. Also noted significant differences in the lighting parameters obtained from computational results using different lighting programs.
8
Content available remote Projektowanie wtórnych układów optycznych do LED-ów
PL
Projektowanie kolimatorów masywnych jest procesem złożonym i zasadniczo różni się od klasycznego projektowania odbłyśników. Wymaga znajomości budowy diody i kształtu jej pierwotnego układu optycznego, rozkładu luminancji na powierzchni świecącej oraz zasad geometrycznego wyznaczania wzajemnego położenia kierunków promieni świetlnych i płaszczyzn łamiących na granicy ośrodków. Polega na dyskretnym wyznaczaniu przebiegu powierzchni załamujących i odbijających w układzie optycznym.
EN
Massive collimators designing is essentially different and more complicated than conventional reflector designing. For proper designing there is required knowledge of LED structure, primary optics shape, its luminance distribution and light and environment interaction principles. It is based on beams positioning and marking out shapes of refractive and reflective surfaces.
PL
Kryształy fotonowe są strukturami materiałowymi, w których sztucznie wytworzono periodyczną, w przestrzeni konfiguracyjnej, modulację wartości przenikalności elektrycznej [epsilon](r). Rozchodzenie sie światła w krysztale fotonowym podlega podobnym regułom jakim podlega, zgodnie z teoria oasmową ciał stałych, ruch elektronu w periodycznym polu elektrycznym wytworzonym przez jony naturalnego kryształu, np. półprzewodnika. Najistotniejsza cecha kryształów fotonowych jest wystepowanie w nich tzw. przerwy fotonowej ( jest to pasmo częstości niedozwolonych leżących na skali częstości światła pomiedzy dwoma pasmami częstości dozwolych); światło o częstości z zakresu przerwy fotonowej nie może się rozchodzić w tym krysztale w żadnym kierunku. Artykuł jest elementarnym wprowadzeniem w podstawowe zagadnienia fizyczne i technologiczne dotyczące nowej, bardzo dynamicznie rozwijającej się na świecie dziedziny optoelektroniki, która jest oparta na wykorzystaniu kryształów fotonowych z intencjonalnie wprowadzonymi do ich struktury sieciowej defektami, w tym punktowymi źródłami światła , tz.n laserami lub diodami elektroluminescencyjnymi.
EN
Photonic crystals are artificially manufactured materials with a characteristic periodic modulation of the dielectric constant [epsilon](r). The light propagation in such a crystal is governed by similar rules like these, which govern, according to the band theory of solids, the movement of electrons in the periodic electric field of crystal lattice in natural crystals, eg., in semiconductors. The most important feature of a photonic crystals is the occurrence of photonic band gap ( this is a band of forbidden frequency of light in between of two bands of allowed frequencies): and light wave of frequency belonging to the photonic gap cannot propagate throughout the photonic crystal in no direction. An elementary introduction to the basic physical and technological problems of a new branch of optoelectronics, based on application of photonic crystals with intentionally created defects, including inserting into the crystal of lasers or light emitting diodes, is presented in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.