Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano nośniki emulsyjne zawierające zewnętrzną (ciągłą) fazę wodną. Mogą one stanowić ochronę lipofilowych i hydrofilowych substancji bioaktywnych, które charakteryzują się dużą labilnością chemiczną i są stosowane w bardzo małych stężeniach również w środowisku o odmiennej polarności. Odniesiono się także do innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie stabilności emulsji oraz substancji bioaktywnych absorbowanych w poszczególnych fazach układu.
EN
In the article, the emulsion-based carriers manufactured with the external (continuous) water phase were characterized. The mentioned carriers may be assigned to protect both lipophilic and hydrophilic bioactive components which are characterized by a high chemical instability and are used in very low concentrations also in the systems having a different polarity. Moreover, some of the innovative methods having the aim to increase stability of the emulsion and bioactive components absorbed in respective phases of the system were discussed.
PL
Emulsje typu olej w wodzie to bardzo dynamicznie rozwijająca się grupa produktów spożywczych przeznaczonych bezpośrednio do spożycia lub stosowanych w procesie wytwarzania struktur układów bardziej złożonych. Do ich produkcji używa się obecnie, w coraz szerszym zakresie, emulgatory i zagęstniki nowej generacji o specyficznych właściwościach technologicznych i prozdrowotnych, a także pozwalających na uzyskanie znacznej poprawy stabilności dyspersji.
EN
The oil-in-water emulsions belong to the very dynamic developing food products intended for direct consumption or application in manufacture of more complex structures. Currently, in their production, we employ emulsifiers and thickeners of new generation, which exhibit specific technological and functional properties as well as allow obtaining considerable improvement of the dispersion stability.
PL
Zapach jest ważnym wyróżnikiem jakości żywności i bardzo często decyduje o wyborze oraz akceptacji produktu przez konsumenta. Obserwowana w ostatnim czasie tendencja do znacznego zmniejszania ilości tłuszczu w żywności powoduje, niestety, pogorszenie jej właściwości reologicznych oraz prowadzi do obniżenia stabilności aromatu. Wiedza na temat przyczyn braku stabilności substancji zapachowych w żywności ma bardzo duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza przy opracowywaniu receptur nowych produktów spożywczych, do których zamiast tłuszczu wprowadza się jego zamienniki, wyraźnie zmieniające sposób oddziaływania układu na ich uwalnianie.
EN
Odor is an important attribute of food quality and very often affects choice and acceptance of the product by consumer. Lately a tendency has been observed to considerably decrease amount of fat in food. That causes unfavorable worsening of food rheological properties as well as a decrease of aroma stability. Knowledge, concerning low stability of aroma compounds in food is very important from practical point of view, particularly in preparations of new recipes of food products with fat replacers, which significantly change the influence of the system on odorants release.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.