Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pitched roof
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
3
Content available remote Wentylowanie dachów o małym spadku
4
Content available remote O czym decyduje kąt nachylenia dachu
5
Content available remote Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych
6
Content available remote Standardy w technice dachowej
8
Content available remote Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych
PL
W artykule opisano konstrukcję stromego dachu nad budynkiem szkoły o rozpiętości ok. 12 m. W pierwotnym projekcie zastosowano jętkową konstrukcję dachu, opartą na wysokich ścianach kolankowych, co okazało się rozwiązaniem błędnym ze względu na znaczne, niemożliwe do przeniesienia siły rozporowe. Przedstawiono więc inne rozwiązanie konstrukcji dachu, dostosowane do wykonanej już konstrukcji budynku oraz jego specyficznego układu nośnego.
EN
In the paper the structure of school building steep roof is presented (12,0 m span). At the beginning the roof was designed as collar beam roof supported on tall knee walls. The main defect of design was great outward forces leads to attic walls being pushed out. The alternative roof design adapted to executed parts of building is presented.
PL
W poprzednim numerze opisywaliśmy pierwszą część zagadnień związanych z odśnieżaniem dachów zimą. W tym artykule, będącym kontynuacją tematu, chcemy zwrócić uwagę na jeszcze kilka istotnych problemów - m.in. trudności związane ze śniegiem na dachach stromych, kłopot z soplami, bezpieczne poruszanie się po dachu zimą.
EN
In the previous issue we described the first set of problems related to snow removal in winter. The discussion on the subject is continued in this article as we would like to draw your attention to a few important issues including difficulties associated with snow on steep roofs, troubles with icicles, safety in roof work in winter.
12
Content available remote Stopnie szczelności dachów pokrytych blachodachówkami
13
Content available remote Materiały termoizolacyjne stosowane w dachach
PL
Przedstawiono cały wachlarz materiałów termoizolacyjnych, które mogą być zastosowane w dachach zarówno płaskich, jak i stromych: od materiałów tradycyjnych, czyli takich, które były dotychczas stosowane, przez materiały współcześnie preferowane, aż do innowacyjnych, czyli takich, które właśnie wchodzą do praktyki budowlanej. Osobną grupę stanowią materiały ekologiczne, które powinny być preferowane z punktu widzenia budownictwa zrównoważonego i ekologicznego.
EN
The whole variety of thermo-insulating materials, which can be applied in roofs both flat and steep: from traditional materials, those are actually applied, across contemporary materials, which in a modern manner should be preferred, until innovative materials, which are just taking effect. The separate group of materials makes ecological materials, which should be preferred from the point of sustainable and ecological construction.
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z izolowaniem współczesnych dachów skośnych. Podjęto w nim próbę porównania pod względem różnych kryteriów rozwiązań hydro i termoizolacji. Analizą objęto materiały izolacyjne różnych firm, dostępne obecnie na rynku budowlanym. Rozpatrzono parametry mające wpływ zarówno na trwałość izolacji, jak również łatwość montażu. Uwzględniono także koszt zakupu omawianych materiałów.
EN
This article addresses issues relating to the insulation of modern pitched roofs. It attempts to compare, based on various criteria, some solutions used for water insulation and thermal insulation. The analysis covers insulation materials currently marketed by various firms. Parameters were considered which have an impact on both the durability of the insulation and the ease of installation. The purchase cost of the materials was also taken into consideration.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej . Cz. 25. Układanie membran dachowych w koszach
PL
Artykuł traktuje o poprawności układania membran dachowych w koszach. Podano w nim wyjaśnienia powodów, dla których ta faza czynności dekarskich jest tak ważna dla prawidłowej eksploatacji dachu, wskazano na błędy, jakich nie powinno się popełniać, jak również wskazano poprawne metody. Tekst uzupełniają ilustracje poprawnych rozwiązań.
18
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 20. Szczelność dachów skośnych
PL
W poprzednim odcinku ABC sztuki dekarskiej podalem wartości zakładów, jakie trzeba wykonać, układając płytki łupka. Wielkość zakładów czołowych i bocznych zależała od sposobu układania, kształtu płytki łupka oraz od kąta nachylenia połaci dachu, na którym się go układa. Zależność wielkości zakładów między pojedynczymi elementami pokrycia dachu od kąta nachylenia połaci tego dachu dotyczy wiekszości pokryć układanych na dachach skośnych. Takie same zasady obowiązują przy montażu warstw uszczelniających (warstw wstępnego krycia). Ze względu na uniwersalność i znaczenie tych zasad warto poświęcić im trochę więcej uwagi.
19
PL
Pokrycia dachów skośnych nie muszą być szczelne w takim rozumieniu tego słowa, jakie jest zasadne przy rozpatrywaniu hydroizolacyjności basenu czy odporności łodzi podwodnej. Dlatego w odniesieniu do tych pokryć używa się zamiast określenia "wodoodporność" bardziej odpowiednich pojęć: "deszczoodporność" lub "odporność na odpady".
20
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 5. Wentylacja dachów skośnych
PL
Jedną z podstawowych funkcji dachu jest ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi. Jednak sam dach najbardziej narażony jest na destruktywne działanie skroplin pary wodnej, która może pochodzić z atmosfery lub z wnętrza budynku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.