Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Coulomb stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the seismic hazard assessment for Thuong Tan-Tan My quarries in Di An commune, Binh Duong province, Vietnam. Combination methods of gravity and magneto-telluric were used to estimate the dip angle and the width of the seismic source. The highest water column of 160 m will cause direct stress on the reservoir bottom with a maximum value of 1535.600 kPa and Coulomb stress of 68.693 kPa (at a depth of 2 km). The typical components of natural earthquake hazard (Mn.max = 5.0, depth of 10 km) in Thuong Tan - Tan My reservoir have the following values: peak ground acceleration PGA = 0.073 g ÷ 0.212 g; peak ground velocity PGV = 2.662 cm/s ÷ 7.984 cm/s; peak ground displacement PGD = 0.706 cm ÷ 1.918 cm at 10% probability of exceedance in 50 years. The typical components of triggered earthquake hazard (Mtr.max = 3.5, depth of 6 km) in Thuong Tan - Tan My reservoir have the following values: peak ground acceleration PGA = 0.024 g ÷ 0.172 g; peak ground velocity PGV = 0 ÷ 5.484 cm/s; peak ground displacement PGD = 0.061 cm ÷ 0.461 cm at 10% probability of exceedance in 50 years.
PL
W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia sejsmicznego dla kamieniołomów na rejonie Thuong Tan-Tan My w gminie Di An w prowincji Binh Duong, Wietnamie. Do oszacowania kąta upadu i szerokości źródła sejsmicznego wykorzystano kombinację metod grawitacyjnych i magneto-tellurycznych. Najwyższy słup wody 160 m spowoduje bezpośrednie naprężenia na dnie zbiornika o maksymalnej wartości 1535,600 kPa i naprężeniu kulombowskim 68,693 kPa (na głębokości 2 km). Typowe składowe naturalnego zagrożenia trzęsieniem ziemi (Mn.max = 5,0, głębokość 10 km) w zbiorniku Thuong Tan-Tan My mają następujące wartości: szczytowe przyspieszenie gruntu PGA = 0,073 g ÷ 0,212 g; szczytowa prędkość gruntu PGV = 2,662 cm / s ÷ 7,984 cm / s; szczytowe przemieszczenie gruntu PGD = 0,706 cm ÷ 1,918 cm przy 10% prawdopodo-bieństwie przekroczenia za 50 lat. Typowe składowe wywołanego zagrożenia trzęsieniem ziemi (Mtr.max = 3,5, głębokość 6 km) w zbiorniku Thuong Tan-Tan My mają następujące wartości: szczytowe przyspieszenie ziemi PGA = 0,024 g ÷ 0,172 g; szczytowa prędkość gruntu PGV = 0 ÷ 5,484 cm / s; szczytowe przemieszczenie ziemi PGD = 0,061 cm ÷ 0,461 cm przy 10% prawdopodobieństwie za 50 lat.
EN
The Xiaojiang fault zone constitutes part of the major Xianshuihe¨CXiaojiang left lateral structure that bounds the rhombic-shaped block of Yunnan¨CSichuan to the east. Long strike slip fault zones that have repeatedly accommodated intense seismic activity, constitute a basic feature of southeast China. Known historical earthquakes to have struck the study area are the 1713 Xundian of M6.8, 1725 Wanshou mountain of M6.8, the 1733 Dongchuan of M7.8, and the strongest one, the 1833 Songming of M8.0. Although instrumental record did not report events of this magnitude class, the 18th century clustering as well as the 19th century large event prompted the investigation of stress transfer along this fault zone. Coulomb stress changes were calculated assuming that earthquakes can be modeled as static dislocations in an elastic half-space, and taking into account both the coseismic slip in strong (M ˇÝ 6.8) earthquakes and the slow tectonic stress buildup along the major fault segments. Geological and geodetic data are used to infer the geometry of these faults and long term slip rates on them, as well as for the fault segments that slipped. Evidence is presented that the strong historical events as well as the ones of smaller magnitude that occurred during the instrumental era, are located in areas where the static stress was enhanced. By extending the calculations up to present, possible sites for future strong events are identified.
PL
Praca dotyczy problemu modelowania i obliczania połączenia wciskowego wałka z tulejką za pomocą MES. W przyjętym do analizy modelu połączenie wciskowe traktowane jest bardzo ogólnie jako przestrzenne zagadnienie mechaniki kontaktu osiowosymetrycznych ciał sprężystych z uwzględnieniem sił tarcia Coulomba. Uzyskane dla tego modelu wyniki obliczeń, dla stanu montażowego, różnią się w sposób istotny i są dokładniejsze od wyników jakie można dla tego połączenia uzyskać za pomocą stosowanych powszechnie wzorów Lame'go.
EN
This work deals with the problem of modeling and calculating of interference (expansion) joints by using the FEM. The considered joint consists of a sleeve and a shaft. In the assumed model, the interference joint is treated generally as a 3-D problem of contact mechanics with friction. The computation results concerning the assembly state of stress and strain in the modeled joint are more exact and quite different from the calculating results which can by obtained by using the known Lame's formulae.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.