Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical stimulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the effect of high voltage electrical stimulation (330 V, 17 Hz, 120 s) of beef half-carcass and heat treatment on tenderness and water holding capacity of meat. The experimental material was a semimembranosus muscle derived from Polish Holstein-Friesian heifers (n=12). In the experiment, a forced and natural air circulation ovens were used; the raw material was heated at 170ºC to obtain a final temperature from 55 to 80ºC inside the beef. Results showed that electrical stimulation improved tenderness of roasted beef, which was demonstrated in the decrease in the maximum shear force from 39 to 26%. The electrical stimulation had a negative effect on cooking losses during roasting and water content in the final product. It has also been shown that studied quality attributes of beef depends on the type of heat treatment. Beef prepared in forced air circulation oven, were characterized by lower water content and higher values of maximum shear and compression forces than those heated in natural air circulation oven
2
Content available remote Electrostimulation in medicine – history and contemporary usage
EN
Some historical and contemporary aspects of the usage of electricity in medicine were presented in the paper. The using amber and electric fish in antiquity and medieval ages was described. The contemporary use of electricity in medicine is connected with the discovery Volta’s battery and was shown from the first attempt in 19th century till today’s medical practice. The last part of the paper was devoted to the lately discovered electric stimulation of fingerprints. Two clinical cases were shown as the examples of this stimulation.
PL
W artykule przedstawione zostały historyczne i współczesne aspekty stosowania elektryczności w medycynie, Przedstawiono historię wykorzystania bursztynu i ryb elektrycznych od starożytności do wieków średnich. Współczesne wykorzystanie elektryczności w medycynie wywodzi się od odkrycia baterii przez Voltę - pokazane zostały przykłady elektrostymulacj: od XIX wieku do dzisiejszej praktyki medycznej. Ostatnia część artykułu poświęcona jest metodzie stymulacji poprzez opuszki palców. Przestawione zostały dwa przypadki medyczne z zastosowaniem tej metody.
PL
W artykule dokonano przeglądu elektronicznych układów stymulacyjnych stosowanych do elektrycznej stymulacji komórek nerwowych. Pod uwagę brane były krytyczne parametry tych bloków w kontekście ich planowanej implementacji w wielokanałowym układzie scalonym. Są to m.in. rozrzuty prądów stymulacyjnych, pobór mocy tych układów, stopień komplikacji układowej czy też zajętość powierzchni krzemu. Przedstawione są podstawowe parametry i wymagania dotyczące układów stymulacyjnych oraz wyniki symulacyjne trzech powszechnie stosowanych architektur zaimplementowanych w technologii CMOS 180nm.
EN
The paper presents a review of stimulation circuits dedicated to multichannel implantable electrical stimulation of large population of neuronal cells. We take into account the main requirements of such circuits, i.e. spread of generated stimulation impulses from channel to channel, power and area consumption and architecture complexity. The paper contains analysis of the main problems that may be encountered while designing current sources able to both generating currents in a broad range and satisfying requirements referring to its output resistance, low output voltage, and uniformity of generated currents. Three most popular architectures of current stimulators are taken into consideration: solution with two independently controlled positive and negative currents and two solutions where one of the currents is generated as the copy of the second one. Simulations were carried out with use of the Cadence environment and the CMOS 180nm process was taken into account. The simulation results followed by the conclusions are presented at the end of the paper.
4
Content available remote Historia zastosowania stymulacji elektrycznej w psychiatrii
PL
Od czasów prehistorycznych trwają próby wykorzystania terapeutycznego stymulacji elektrycznej - również w przypadku zaburzeń natury psychiatrycznej. Wykorzystywane były zarówno naturalne źródła (bursztyn, ryby elektryczne), jak i sztuczne źródła „elektryczności” (maszyny elektrostatyczne, stosy Wolty, butelki lejdejskie, inne generatory prądu elektrycznego). Realną skuteczność dawnych metod stymulacyjnych - niedrgawkowych - ocenić można za niewielką lub żadną. Nowoczesną epokę stosowania stymulacji elektrycznej w psychiatrii rozpoczyna wprowadzenie elektrowstrząsów EW.
EN
The efforts of therapeutic utilization of the electric stimulation (also in the case of the psychiatric disorders) last from prehistoric times. They were used both natural sources (amber, electric fish), and artificial sources „electricity” (electrostatic machines, Volt's stocks, Leyden bottles, the different generators of the electric current). The real effectiveness of former (non-convulsive) stimulation methods can be estimated as low or non. The modern epoch of applying electric stimulation in psychiatry begins by introduction of electroconvulsive therapy ECT.
EN
The aim of this study was to clarify the effects of tendinous tissue properties on origin of greater force output at short inter-pulse intervals in the 2-pulse trains compared to those at longer inter-pulse intervals. Thus, this study investigated the contributions of the second stimulus (C2) in 2-pulse trains with different inter-pulse intervals on the torque response and tendinous tissue properties of human skeletal muscle in vivo. The torque response and tendinous tissue elongation following single pulses and 2-pulse trains at different inter-pulse intervals (5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, and 200 ms) were recorded in the tibialis anterior muscle using real-time ultrasonography. C2 with inter-pulse intervals of 5-100 ms invoked significantly greater torque responses than single pulses. In contrast, the elongation and compliance of tendinous tissue for C2 with inter-pulse intervals from 5-80 ms were significantly lower than those of the single-pulse response. A significant negative relationship between torque response and tendinous tissue compliance was observed in C2 with different inter-pulse intervals. The torque response as a result of C2 is greater at short inter-pulse intervals in which the force summation due to second stimulus coincides with the period of decreased tendinous tissue compliance due to the first stimulus.
6
Content available remote Problemy z placebo i ślepą próbą magnetycznej stosowanych w psychiatrii
EN
Except pharmacotherapy in treatment of various psychiatric disorders are used different physical techniques based on the electrical or magnetic stimulation of the head/brain. Confirmation of the effectiveness of the given method requires clinical investigations conducted in the blinded conditions and in the control to placebo. The paper presents difficulties connected with the assurance of these conditions in the case of chosen physical methods.
PL
Oprócz farmakoterapii w leczeniu rozmaitych zaburzeń psychiatrycznych wykorzystuje się różne techniki fizykalne polegające np. na stymulacji elektrycznej lub magnetycznej głowy/mózgu. Potwierdzenie skuteczności danej metody wymaga badań klinicznych przeprowadzonych w warunkach zaślepienia oraz w kontroli do placebo. Praca prezentuje trudności związane z zapewnieniem tych warunków właśnie w przypadku wybranych metod fizykalnych.
7
Content available remote Realistic simulation of ECT electrodes
EN
This paper discusses numerical simulation of electroconvulsive therapy (ECT). A realistic finite element model of human head with different models of stimulating electrodes is be presented. Special attention is paid to the influence of the model of electrodes on the results of simulation.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje numeryczną symulację terapii elektrowstrząsowej (EW). Przedstawiono realistyczny model MES ludzkiej głowy z różnymi modelami elektrod stymulujących. Szczególny nacisk został położony na wpływ modelu elektrod na wyniki symulacji.
8
Content available remote Badanie odporności mechanicznej mięsa wołowego poddanego elektrostymulacji
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania testów cięcia, kompresji i przebijania w celu określenia kruchości mięsa wolowego poddanego zabiegowi elektrostymulacji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ,,ze niższe wartości maksymalnej siły cięcia i siły obliczonej dla 50% odkształcenia oraz wyższe wartości przesunięcia (odkształcenia) próbek mięsa poddanych zabiegowi elektrostymulacji świadczą o mniejszej jego oporności mechanicznej, a tym samym o korzystniejszej kruchości niż mięsa stanowiącego próbę kontrolną.
EN
This paper shows the results of applying shear force tests, compression and punching to estimate the tenderness of electrically stimulated beef meat. Following the results obtained it can be stated that the lower values of maximum share and the force adjusted to 50% deformation as well as higher distortion values of meat samples applied to electrical stimulation indicate that meat is less mechanically resistant and more tender than the control sample. Futhermore, it was found out that shear force tests and punching can be used as discriminating factors of the meat texture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.