Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral mortar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, to najogólniej ujmując obiekty do produkcji wody, oczyszczalnie ścieków oraz sieci przesyłowe wody i odprowadzenia ścieków. Najbardziej reprezentatywnym obiektem budowlanym tej infrastruktury jest studnia kanalizacyjna, gdyż w niej występują łącznie wszystkie problemy charakterystyczne dla innych budowli. Przegroda musi być odporna zarówno na działanie środowiska zewnętrznego (wody gruntowe, warunki atmosferyczne jak i wewnętrznego (agresywne ścieki). Dodatkowo na danym ciągu sieci kanalizacyjnej warunki dla poszczególnych studni mogą się zmieniać (np. wysokość wód gruntowych, agresywność ścieków itp.).
3
Content available remote Tynki ze styropianem z recyklingu
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza wpływu ilości dodatku styropianu pochodzącego z recyklingu na podstawowe parametry mechaniczne i fizyczne tynków. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, gęstości, porowatości, paroprzepuszczalności, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz odporności na krystalizację soli. Stwierdzono, że dodanie styropianu do tynku w ilości 10% powoduje wzrost jego porowatości otwartej i paroprzepuszczalności. Dalsze zwiększanie dodatku styropianu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych oraz odporności na korozję solną i mrozową tynku. Optymalna ilość styropianu, jaką można stosować w tynkach, wynosi 10%.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of recycled polystyrene additives on the plasters. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as compressive and flexural strength, density, porosity, vapour permeability, absorbability, frost resistance and salt corrosion resistance. It has been found that an increase of 10% in the amount of polystyrene additive in the plaster results in an increase in its porosity of open and vapor permeability. The gradual increase of the volume of the addition of polystyrene in the plaster reduces its strength and resistance to salt and frost corrosion. The optimum amount of polystyrene which can be used in this type of plasters is 10%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jednodniowej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i równoważnej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu szybkosprawnej zaprawy mineralnej zmodyfikowanej włóknami stalowymi. Prezentowane rezultaty dotyczą czterech serii belek wykonanych z kompozytów o różnym stopniu zbrojenia włóknistego. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien stalowych na wytrzymałość na zginanie zapraw szybkosprawnych.
EN
The paper presents the results of testing of one day flexural strength and equivalent flexural strength of fastbinding mineral mortar modified with steel fibres. The results of testing of four series beams made of composites with different value of degree of reinforcement are presented. A positive effect of the addition of steel fibers on the flexural strength of such fastbinding mortar are demonstrated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.