Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CDM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Frequency regulation is in a first line of preference for an interconnected power system. Presence of nonlinearities in the generation systems further raises the complexity level of the problem. In this scenario, this article presents a robust Automatic Generation Control (AGC) mechanism to maintain the frequency and tie-line power of the power system to their nominal values. A Coefficient Diagram Method (CDM) based AGC mechanism including an AC/DC tie-line and Unified Power Flow Controller (UPFC) has been developed and the performance in handling the frequency regulation has been analyzed. The nonlinearities such as Governor Dead-Band (GDB) and Generation Rate Constraint (GRC) are included in the system to analyze the proposed AGC scheme in a more realistic approach. The AC/DC tie-line and UPFC which are included in the proposed AGC scheme provides an immense strength to handle the active power variation as-well-as frequency regulation. To develop a more effective AGC scheme, the parameters of an AC/DC tie-line and UPFC are optimized by successful implementation of the Fruit Fly Optimization Algorithm (FOA). The justification of the proposed AGC scheme has been carried out through a step by step verification such as justifying the CDM based controller, effectiveness of the proposed scheme and robustness of the system against parameters variation. The CDM based controller has been compared with the conventional controllers to elevate the effectiveness and the supremacy of the proposed AGC scheme has been examined by comparing with previously published work. The design and simulation of the work has been carried out by the MATLAB/Simulink® tool box.
EN
In this paper, a new method based on the Continuum Damage Mechanics (CDM) and the Genetic Algorithm and Radial Basis Function neural network method (GARBF) is proposed to predict fatigue life of LY12CZ notched plate. Firstly, the multiaxial fatigue damage evolution equation is derived, and the fatigue life of the notched specimen is predicted based on the CDM method. Secondly, the RBF method is introduced to modify the relative deviation between the theoretical result and actual life. According to the drawbacks of the RBF method, the GA is adopted to optimize network parameters to effectively improve the model quality and reduce the training error. Then, the verification test indicates that the combined method of CDM and GARBF is able to reduce the average relative error of the results of fatigue life prediction to about 7%, which shows that the new method to predict the fatigue life is more reliable. At last, compared with the predicted results of the traditional Back Propagation (BP) neural network, the GARBF model proposed in this paper has a better optimization effect and the result is more stable. This research provides a feasible way to predict the fatigue lives of the notched plate based on the CDM and GARBF method.
EN
In this short paper the complex mechanical behavior of an aluminum/low density polyethylene (LDPE) half sandwich sheet in the context of blanking is investigated. Suitable mechanical tests for the polymer and metal layer as well as the delamination behavior of the adhesive between these two layers were conducted. The main focus of this study is to create a finite-element (FE) model for the blanking process of sandwich structures. Material parameters for a Lemaitre-type damage model, a Drucker-Prager and a cohesive zone model are identified for the metal, the polymer and the adhesive, respectively. The experimental force-displacement curves obtained in a blanking process of a half sandwich sheet are compared with the predicted results of the FE model. The qualitative agreement of the predicted force-displacement curves with the experimental results is good. Recommendations concerning the improvement of the FE model are given based on the obtained results.
PL
W pracy badano złożone, mechaniczne zachowanie blach o strukturze kompozytowej typu sandwich zbudowanych z aluminium i polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w procesie wykrawania. Przeprowadzono testy mechaniczne dla warstwy polimeru i metalu a także badano proces delaminacji warstwy adhezyjnej. Głównym celem pracy było opracowanie modelu elementów skończonych (MES) zachowania się struktur kompozytowych typu sandwich w procesie wykrawania. W ramach zadania zidentyfikowano parametry modelu Lemaitre'a dla warstwy metalu, Druckera-Pragera dla polimeru oraz kohezji dla warstwy adhezyjnej. Zarejestrowane w trakcie procesu wykrawania materiału kompozytowego siły porównano z siłami obliczonymi modelem MES. Otrzymano dobrą jakościowo zgodność wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wytyczne pozwalające na poprawę opracowanego modelu numerycznego.
PL
Elementy, układy, systemy i sygnały optoelektroniczne, obok analogicznych składników elektronicznych oraz wspólnych warstw programistycznych, są 'budulcem' współczesnej sieci Internet. Udział fotoniki w budowie warstwy fizycznej przyszłego Internetu będzie najprawdopodobniej ulegać zwiększeniu. Fotonika prowadzi obecnie do lepszego wykorzystania pasma (zwiększenie efektywności spektralnej mierzonej w Bit/s/Hz), zwiększenia szybkości transmisji sygnałów cyfrowych (z Gbps na Tbps, a nawet aż do Pbps), zwiększenia odległości transmisyjnej bez regeneracji sygnału (w skompensowanych dyspersyjnie światłowodach aktywnych), zwiększenia sprawności energetycznej mierzonej w W/Gbps, itp. W przyszłości fotonika może prowadzić do budowy całkowicie optycznych sieci przezroczystych a przez to do znacznego zwiększenia pasma i niezawodności transmisji. Przypuszcza się, że fotonika (z biochemią, elektroniką i mechatroniką) może utworzyć psychologiczny i fizjologiczny interfejs człowieka do przyszłej sieci globalnej. Rozpatrzono optyczne wersje zwielokrotniania transmisji, możliwe bez konwersji O/E/O: TDM-OTDM, FDM-CO-OFDM, CDM-OCDM-OCDMA, WDM-DWDM.
EN
Optoelectronic components, circuits, systems and signals, together with analogous electronic entities and common software layers, are building blocks of the contemporary Internet. Participation of photonics in development of the physical layer in the future Internet will probably increase. The photonics leads now to a better usage of the available bandwidth (increase of the spectral efficiency measured in Bit/s/Hz), increase in the transmission rate (from Gbps, via Tbps up to probably Pbps), increase in the transmission distance without signal regeneration (in distortion compensated active optical cables), increase in energy/power efficiency measured in W/Gbps, etc. Photonics may lead, in the future, to fully transparent optical networks and, thus, to essential increase in bandwidth and network reliability, it is expected that photonics (with biochemistry, electronics and mechatronics) may build psychological and physiological interface for humans to the future global network. The following optical signal multiplexing methods were considered, which are possible without O/E/O conversion: TDM-OTDM, FDM-CO-OFDM, OCDM-OCDMA, WDM-DWDM.
PL
Elementy, układy, systemy i sygnały optoelektroniczne, obok analogicznych składników elektronicznych oraz wspólnych warstw programistycznych, są 'budulcem' współczesnej sieci Internet. Udział fotoniki w budowie warstwy fizycznej przyszłego Internetu będzie najprawdopodobniej ulegać zwiększeniu. Fotonika prowadzi obecnie do lepszego wykorzystania pasma (zwiększenie efektywności spektralnej mierzonej w Bit/s/Hz), zwiększenia szybkości transmisji sygnałów cyfrowych (z Gbps na Tbps, a nawet aż do Pbps). zwiększenia odległości transmisyjnej bez regeneracji sygnału (w skompensowanych dyspersyjnie światłowodach aktywnych), zwiększenia sprawności energetycznej mierzonej w W/Gbps, itp. W przyszłości fotonika może prowadzić do budowy całkowicie optycznych sieci przezroczystych a przez to do znacznego zwiększenia pasma i niezawodności transmisji. Przypuszcza się, że fotonika (z biochemią, elektroniką i mechatroniką) może utworzyć psychologiczny i fizjologiczny interfejs człowieka do przyszłej sieci globalnej. Rozpatrzono optyczne wersje zwielokrotniania transmisji, możliwe bez konwersji O/E/O: TDM-OTDM, FDM-CO-OFDM, 3DM-OCDM-OCDMA, WDM-DWDM.
EN
Optoelectronic components, circuits, systems and signals, together with analogous electronic entities and common software layers, are building blocks of the contemporary Internet. Participation of photonics in development of the physical layer in the future Internet will probably increase. The photonics leads now to a better usage of the available bandwidth (increase of the spectral efficiency measured in Bit/s/Hz), increase in the transmission rate (from Gbps, via Tbps up to probably Pbps), increase in the transmission distance without signal regeneration (in distortion compensated active optical cables), increase in energy/power efficiency measured in W/Gbps, etc. Photonics may lead, in the future, to fully transparent optical networks and, thus, to essential increase in bandwidth and network reliability. It is expected that photonics (with biochemistry, electronics and mechatronics) may build psychological and physiological interface for humans to the future global network. The following optical signal multiplexing methods were considered, which are possible without O/E/O conversion: TDM-OTDM, FDM-CO-OFDM, OCDM-OCDMA, WDM-DWDM.
6
Content available remote Natural vibration frequencies of tapered beams
EN
In this paper the free vibrations frequencies of tapered Euler-Bernoulli beams are calcu-lated, in the presence of an arbitrary number of rotationally and/or axially, elastically flexible constraints. The dynamic analysis is performed by means of the so-called cell discretization method (CDM), according to which the beam is reduced to a set of rigid bars, linked together by elastic sections, where the bending si iffness and the distributed mass of the bars is concentrated. The resulting stiffness matrix and mass matrix are easily deduced, and the generalized symmetric eingenvalue problem can be immediately solved. Various numerical comparisons allow us to show the potentialities of the proposed approach.
PL
Przedstawiono zagrożenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi (Electrostatic Discharge ESD) w nowoczesnych układach scalonych wykonywanych w technologii CMOS oraz metodologię ich charakteryzowania i kwalifikację. Podano przykłady konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The aim of the paper is to provide ESD models and to describe the dangers of Electrostatic Discharges (ESD) in integrated circuits (IC) manufactured in the modern sub-µ CMOS technology.
PL
Przedstawiono budowę, działanie, sposób charakteryzacji i rozwiązania konstrukcyjne układów zabezpieczających przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) układów scalonych wykonywanych w technologii CMOS.
EN
The aim of the paper is to provide the structure, functioning and ways of measuring the Electrostatic Discharges (ESD) elements in integrated circuits (IC) manufactured in the modern sub-µ CMOS technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.