Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia ograniczające przepięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym. Szczególną uwagę zwrócono na badania iskiernikowych i warystorowych urządzeń typu 1 i 2.
EN
In paper the basie Information about the tests of surge protective devices in low-voltage power systems In structures were presented. Special attention was put on test for spark gaps and varistors based SPD type 1 and 2.
2
Content available remote Symulacyjne badania zagrożeń piorunowych systemów elektronicznych
PL
Do przybliżonej oceny zagrożenia piorunowego systemów elektronicznych najczęściej wykorzystuje się wyniki badań, podczas których do instalacji piorunochronnej lub przewodzących elementów konstrukcyjnych wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy piorunowe wpływające do obiektu. Taki kierunek badań symulacyjnych, połączony z wykorzystywaniem otrzymanych wyników do tworzenia modeli matematycznych zjawisk zachodzących podczas wyładowań piorunowych, przyjęto w Politechnice Białostockiej. W artykule przedstawiono zasady takich badań, wady i zalety metod pomiarowych oraz uwagi praktyczne ułatwiające ich zastosowanie.
EN
This paper presents an overview on different research methods of lightning risk of electronic systems. In one of these methods surge current and voltage generators are used to force surge currents flow in conductive elements of structures. These currents generated overvoltages in wires and cables of electronic and electric systems. Some example results for large buildings, base stations of mobile communication system and high-voltage substations are presented.
PL
Ocena poprawności zastosowanych rozwiązań ochrony odgromowej wymaga określenia podziału prądu udarowego pomiędzy instalacje przewodzące dochodzące do obiektu a system uziomowy podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt. Dotyczy to szczególnie tej części prądu, która wpływa do instalacji elektrycznej. Posiadając informacje o wartości szczytowej i kształcie tego prądu można poprawnie dobrać urządzenia ograniczające przepięcia oraz określić poziomy przepięć dochodzących do przyłączy zasilających urządzeń.
EN
Correctness estimation of lightning protection solutions require definition of lightning current distribution in conductive installations entering the structure and in earthing system during direct lightning strike to this structure. It concerns particularly this part of lightning current, which flows in electric installation. Information about this current gives the possibility to estimate the levels of overvoltages on the equipment’s ports and correctly choose SPDs.
PL
Obecnie coraz częściej podstawowym zadaniem ochrony odgromowej jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemów elektrycznych i elektronicznych. Ograniczenie zagrożeń piorunowych do bezpiecznych poziomów wymaga koordynacji działań w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym oraz uwzględnienia podstawowych zasad kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
At present more and more often the assurance of failure-free operation of electric and electronic systems is basic task of lightning protection system. Limiting the lightning risks to safe levels require the co-ordination in the fields of lightning protection of structure and protections against lightning electromagnetic pulse as well as take into account the basic rules of electromagnetic compatibility.
PL
Obniżenie napięciowych poziomów ochrony układów ograniczników przepięć typu 1 stworzyło możliwość ich stosowana jako pojedynczy stopień ograniczający zagrożenie piorunowe i przepięciowe. Stwarza to konieczność skoordynowania właściwości ochronnych ograniczników z wymaganiami dotyczącymi odporności udarowej przyłączy zasilania chronionych urządzeń, które wynikają z zaleceń zawartych w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
EN
Lower voltage protection levels of surge protective devices type 1 caused, that they can be applied as a single system for lightning and overvoltage protection in low-voltage power installation. This fact creates necessity to coordination between properties of surge protective devices and requirements for surge resistance of electronic equipment, which results from EMC recommendations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.