Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substation automation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zainteresowania Komitetu Studiów B5 CIGRE skupiają się na problemach związanych z implementacją standardu IEC 61850 w energetyce. Standard ten jest już obecny od ponad 10 lat i zaczyna on odgrywać coraz większą rolę. W omawianych referatach Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami powstałymi na podstawie realizacji układów pilotażowych, badań laboratoryjnych i rzeczywistych wdrożeń w sieci. Duża cześć referatów poświęcona jest zastosowaniu urządzeń PMU w energetyce – referaty przedstawiają koncepcje systemów zabezpieczeń rezerwowych opartych na tego typu rozwiązaniach. Systemy takie mogą służyć w szczególności do wykrywania utraty synchronizmu, wydzielenia się wysp obciążeń, a także do realizacji autonomicznych systemów zapewniających lokalizację zakłócenia, odizolowanie go oraz zbilansowaną rekonfigurację sieci po zlikwidowaniu zakłócenia. Wiele uwagi zostało poświęcone problemowi współdziałania urządzeń IED różnych producentów w ramach jednego systemu automatyki, sterowania i zabezpieczeń zrealizowanego zgodnie z IEC 61850. Obecnie zapewnienie pełnego współdziałania jest trudne, co wynika ze zbyt dużej dowolności interpretacji standardu przez producentów. Autorzy wskazują, że standard daje zbyt dużo swobody w odniesieniu do tworzenia profili funkcjonalnych węzłów logicznych urządzeń IED, co prowadzi do zbyt dużych różnic pomiędzy urządzeniami IED różnych producentów. Osiągniecie lepszego współdziałania będzie możliwe przez doprecyzowanie standardu oraz wypracowanie zunifikowanych profili funkcjonalnych i narzędzi do konfiguracji urządzeń, a więc poprzez wyraźne odcięcie funkcji IED od sprzętu, poprzez który są one realizowane.
EN
The CIGRE Study Committee B5 focuses on problems concerning implementation of IEC 61850 standard in the power industry. As a matter of fact, this standard has already been existing for more than 10 years but only now it begins to play an increasingly important role. In the discussed papers the authors share their experience and observations gained during realization of pilot systems, then laboratory testing and finally network implementation. A big part of lectures is dedicated to the use of PMU devices in power engineering and presented are concepts of backup protection systems basing on these solutions. Such systems can especially serve to detect the loss of synchronism, load island separation and also to realize autonomic systems ensuring disturbance localization, its isolation and then a balanced network reconfiguration after removing the ­disturbance. Much attention was paid to the problem of cooperation of IED devices produced by various manufacturers, in the frames of one system of automation, control and protection realized according to the IEC 61850 standard. Ensuring the full cooperation is at the present moment rather difficult as a result of leaving too much room for this standard interpretation by producers. The authors show that the standard gives too much freedom in creating functional profiles of IED devices’ logic nodes that in turn leads to large differences between the IEDs of various producers. Achievement of better cooperation will only be able by further clarification of this standard as well as by elaboration of unified functional profiles and tools for configuration of these devices in the form of clear cutting off the IEDs’ functions from the equipment through which they are realized.
2
Content available remote Metoda automatycznego testowania przekaźników zabezpieczeniowych
PL
W artykule przedstawiona jest metodologia automatyzacji testów przekaźników zabezpieczeniowych. Pokazany jest model pozwalający na elektroniczną reprezentację sekwencji testowych, odpowiadających tradycyjnym specyfikacjom testów. Opisywana metodologia została wykorzystana przy realizacji oprogramowania używającego opartej na IEC 61850 informacji o testowanym systemie.
EN
A method for test automation of protection relays is presented in the paper. A model allowing for software representation of test sequences corresponding to traditional test specifications is discussed. A software environment, using IEC 61850-based information about the system under test has been created based on this method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.