Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Solvay's process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano chemisorpcję gazowego CO2 w zawiesinie stanowiącej produkt uboczny procesu Solvaya (szlam podestylacyjny). Obecnie jest ona poddawana odwodnieniu z wytworzeniem słabej jakości wapna rolniczego. Karbonizacja spowodowała obniżenie pH zawiesiny i wzrost zawartości węglanu wapnia w formie kalcytu w fazie stałej. Wzrósł też udział drobnych frakcji kryształów o wymiarach w zakresie 0,3-2,5 μm. Równocześnie zmniejszył się udział składników niekrystalicznych. Wytrącone kryształy miały pokrój romboedryczny.
EN
By-product sludge from industrial Solvay soda process was satd. with CO2 at 60°C and decreasing pH from 10.9 down to 6 to ppt. CaCO3 crystals. Along with pH decrease, the vol. of fine crystal fraction 0.3-2.5 μm increased. At the same time, the amt. of amorphous phase decreased. The pptd. grains showed mostly a rhombohedral structure.
PL
Przedstawiono wyniki badań absorpcji chemicznej ditlenku węgla w 30-proc. monoetanoloaminie, 30-proc. 2-amino-2-metylopropanolu + 10-proc. piperazynie i 6-proc. roztworze amoniaku. Badania przeprowadzono w instalacji laboratoryjnej (o wydajności do 5 m3/h) dla komponowanych strumieni gazowych, które zawartością CO2 odpowiadały gazom występującym w przemyśle sodowym. Zbadano wpływ różnych parametrów procesowych na efektywność i energochłonność procesu absorpcji CO2 (strumień ciepła do regeneracji, temperatura absorbentu wpływającego do kolumny absorpcyjnej, stosunek przepływu cieczy absorpcyjnej do gazu wlotowego (L/G), ciśnienie w kolumnie absorpcyjnej i desorpcyjnej). Przeprowadzone badania pozwoliły na porównanie skuteczności przebadanych absorbentów zastosowanych do wychwytu CO2 z gazów zawierających 10 i 30% obj. CO2.
EN
Aq. solns. of NH2CH2CH2OH (30%), NH2Me2CH2OH (30%) + piperazine (10%) or NH3 (6%) were used for removal of CO2 by absorption from CO2-contg. air (10 or 20% by vol.) under lab. conditions (gas flow 5 m3/h, temp. 20-45°C, pressure 100–130 kPa). The solvents were recovered by stripping CO2 for recycling. The lowest energy demand was found for NH3 at 10% CO2 concn. (6.2 MJ/kg CO2) and for amine mixt. at 30% CO2 concn. (8.2 MJ/kg CO2).
EN
This paper presents results of studies of carbon dioxide capture process and its efficacy using ammonia aqueous solution. The studies were conducted in a laboratory stand (installation capacity up to 5 m3/h), where CO2 content of the inlet gas corresponded to gas emissions from soda ash manufacturing lines. Influence of the following process parameters on CO2 removal efficiency and energy consumption were investigated: power of the desorption column/stripper heater, temperature of the inlet lean solvent, liquid to gas ratio (L/G) and pressure in both the adsorption and desorption columns. The studies allowed determination of optimal process parameters of CO2 separation from the purified gas using aqueous ammonia at various CO2 concentrations in the range 10–30% (vol.). The most favorable liquid to gas ratio (L/G) for the feed gas with 10% CO2­ content was 10–13 kg/kg, for the gas with 20% CO2 – 17–20 kg/kg while for 30% CO2 – 19–22 kg/kg. The optimum temperature of the lean amine directed to the absorption column was 25oC, while the most favorable pressure there was 130 kPa. Total ammonia losses in the laboratory installation, primarily related to its emission from the absorption column, were about 40 gNH3/h at 25oC.
PL
Przedstawiono wyniki badań przebiegu i skuteczności procesu absorpcji dwutlenku węgla metodą amoniakalną. Badania przeprowadzono w instalacji laboratoryjnej (o wydajności do 5 m3/h), do której wprowadzano gaz o zawartości CO2 odpowiadającej gazom występującym w przemyśle sodowym. W testach laboratoryjnych zbadano wpływ parametrów procesowych na sprawność i energochłonność procesu absorpcji CO2, takich jak moc grzałki kolumny desorpcyjnej, temperatura absorbentu wpływającego do kolumny absorpcyjnej, stosunek ilości cieczy absorpcyjnej do ilości gazu wlotowego (L/G) oraz ciśnienie panujące w kolumnie absorpcyjnej i kolumnie desorpcyjnej. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie optymalnych parametrów procesowych separacji CO2 z użyciem wodnego roztworu amoniaku z oczyszczanego gazu o stężeniu CO2 w zakresie 10÷30% (obj.). Najkorzystniejsza wartość stosunku L/G w przypadku oczyszczanego gazu o zawartości 10% CO2 wynosiła 10÷13 kg/kg, gazu o zawartości 20% CO2 – 17÷20 kg/kg oraz gazu o zawartości 30% CO2 – 19÷22 kg/kg. Optymalna temperatura roztworu zregenerowanego kierowanego do kolumny absorpcyjnej wynosiła 25oC, natomiast najkorzystniejsze ciśnienie w kolumnie absorpcyjnej wynosiło 130 kPa. Całkowite straty amoniaku w instalacji laboratoryjnej, związane przede wszystkim z jego emisją z kolumny absorpcyjnej, w temperaturze 25oC wynosiły około 40 gNH3/h.
PL
W artykule przedstawiono problem racjonalnego zagospodarowania osadów posodowych powstających przy produkcji sody w procesie Solvay’a. Przedstawiono przykłady zastosowania techniki e-beam do unieszkodliwiania różnych typów odpadów. Omówiono oczekiwania, jakie wiążą się z zastosowaniem wiązki elektronów energetycznych do procesu koagulacji i odsalania szlamów posodowych. Wskazano na komplikacje towarzyszące prowadzeniu badań w mało znanym obszarze innowacyjnych technologii e-beam.
EN
The problem of rational management of sludge from the production of soda in the Solvay process was presented. The examples of the use of e-beam technology for the disposal of various types of waste were described. The expectations connected with the use of electron beam energy to the process of coagulation and desalination of soda sludge were described. The complications associated with conducting of a research in an alien area of innovative e-beam technologies were pointed out.
EN
The mutual salts solubility in the NH4C1 + NaVO3+ NH4VO3 + NaCl + H2O system at 313K was measured using the isothermal solution saturation method. The results were used to plot the solubility isotherm presented in the oblique projection on plane according to Janecke's. A thorough knowledge of the isotherm course is essential to design an alternative method of the utilization of the post-filtration liquor generated from the filtration of NaHCO3 in the Solvay's process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.