Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Inspektor nadzoru, zgodnie z prawem budowlanym, jest uczestnikiem procesu budowlanego. W inwestycjach drogowo-mostowych wykonuje funkcję strażnika interesu publicznego w dziedzinie jakości, nowoczesności, trwałości, bezpieczeństwa i oszczędności wydatków społecznych. Zdaniem autora inwestorzy państwowi i samorządowi w zamówieniach publicznych nakładają na inspektorów nadzoru nadmierne obowiązki. Z tego powodu zespoły nadzorów inwestorskich są coraz liczniejsze a prace biurokratyczne przeważają nad merytorycznymi.
EN
Supervision inspector, according to construction low, is participant of construction process. In road and bridge investment, inspector of supervision performs the function of the guard of public interest in the felid of quality, modernity, durability, safety and economy of public expenditure. In opinion of the author, state and local investors, in public procurements, impose on supervision inspectors excessive obligations. Teams of inspectors are getting more numerous and bureaucratic works outweigh the substantive.
2
PL
Trolejbus jest jednym z najbardziej proekologicznych środków transportu. Z tego względu jego rozwój w miastach jest rekomendowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Obecnie trolejbusy są wykorzystywane w zaledwie trzech miastach w Polsce. W Gdyni stanowią podstawowy element systemu transportu. W latach 2005–2013 zrealizowano w tym mieście projekty rozwoju transportu trolejbusowego o łącznej wartości około 150 milionów PLN. Projekty te były współfinansowanie przez fundusze unijne i pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczno- gospodarczy Gdyni, m.in. poprzez wzrost dostępności do nowoczesnej infrastruktury transportu zbiorowego, wzrost jakości przewozów transportu zbiorowego w mieście, oszczędność czasu pasażerów, redukcję kosztów wypadków drogowych, zmniejszenie zatłoczenia ulic, spadek emisji gazów spalinowych, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, a także pozytywny wizerunek Gdyni. Gdyńskie projekty trolejbusowe zostały uznane za wzorcowe przedsięwzięcia transportowe w miastach Unii Europejskiej.
EN
Trolleybus is one of the most pro-ecological mean of transport. Its development in cities is highly recommended in the EU transport policy. Currently, only three cities in Poland use trolleybuses regularly. In Gdynia they play an important role in the urban transport system, since trolleybus projects worth 150 million zlotys have been implemented between 2005 and 2013. Those projects resulted with a socio-economic development of Gdynia, by i.e. increasing public transport accessibility and services’ quality, decreasing number of accidents, congestion, gas emission and traffic sound level, as well as creating a positive image of Gdynia.
PL
Jan Styliński od czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Z zawodu adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, wsparciu prawnym procesów inwestycyjnych, postępowaniach przetargowych, pozyskiwaniu finansowania, świadcząc pomoc prawną dla sektora publicznego i prywatnego. Współpracował m.in. przy przygotowaniu i realizacji koncesyjnych projektów autostradowych, jest także współautorem części prawnej programu, a następnie studium wykonalności kolei wielkich prędkości w Polsce.
EN
Anna Siedlecka talks to Jan Styliński, the Chairman of the Polish Association of Construction Industry Employers.
PL
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji krajobrazowych jest wieloetapowym, złożonym procesem, wymagającym scisłej współpracy inwestora, projektanta i wykonawcy oraz odpowiedniego przygotowania każdej ze stron. Warto prześledzić tok postępowania na przykładzie parku im. M. Kopernika, położonego na obszarze średniowiecznego centrum Wrocławia.
PL
Inwestycje publiczne służące poprawie jakości krajobrazu są złożonym, wieloetapowym procesem. Dlatego nie powinny być one traktowane przez samorządy lokalne na równi z działaniami w zakresie szeroko pojetego podnoszenia standardu infrastruktury. Dla sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego konieczna jest współpraca urzędu, projektanta i wykonawcy robót.
6
Content available remote Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw budowlanych w inwestycje publiczne
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania aktywności polskich przedsiębiorstw budowlanych w projektach finansowanych ze środków publicznych. Przeanalizowano strukturę przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji takich projektów. Określono szanse i zagrożenia przedsiębiorstw wynikające z zaangażowania w inwestycje publiczne. Wskazano duże ryzyko niepowodzenia, ale jeszcze większe korzyści wynikające z takiej aktywności.
EN
The paper presents the results of the studies on a commitment of the polish construction enterprises in the projects funded by public finances. A structure of the enterprises participating in a realization of these projects was analyzed. The paper describes the opportunities and threats for the enterprises that result from the commitment in public investments. It was showed there is a high risk of the failure, but also there are larger advantages of this commitment.
7
Content available remote Centra kongresowe w przestrzeni współczesnego miasta
PL
Do rozważań na temat roli i znaczenia dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta wytypowano obiekty, których ranga rośnie w ostatnim półwieczu. W strukturach dużych europejskich miast centra kongresowe urastają do roli swoistych "katedr". Na przykładzie sześciu obiektów kongresowych zrealizowanych w ostatnich latach podsumowano ich efekty w zakresie nas interesującym: integracji z przestrzenią miejską, ciągłości tkanki urbanistycznej, nobilitacji miejsca lokalizacji, symboliki obiektu jako znaku czasu oraz znaczenia kontekstu obiektu.
EN
For considers in theme of roles and considerables architectures works in spaces a contemporary city to selected objects, him rank growth in last half-century. In the structures a big of european cities the congress centers to grows to role specific "cathedrals". For example sixty congress objects realized in the last years to sumed his efects in to scope in an interesting: integration of the suburban space, to continuity planning tissne, a nobilitation places for localization, a symbol of object as signe of time also meaning object of context.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest niewątpliwie odpowiedzą na poszukiwania przez władze administracji samorządowej nowych źródeł finansowania inwestycji. Artykuł przedstawia możliwości współpracy partnerów publicznych i prywatnych oraz konstruowania projektu publiczno-prywatnego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaprezentowano również podstawowe rozwiązania współpracy stosowane przy realizacji projektów w innych krajach.
PL
W artykule przedstawiono metodę zintegrowanego zarządzania rozwojem przestrzennym, w którym system transportowy pełni rolę katalizatora i elementu scalającego. Główna idea polega na udrożnieniu przepływu informacji pomiędzy, współzależnymi z punktu widzenia rozwoju przestrzennego, jednostkami samorządowymi. Prezentowany model proponuje sterowanie decyzjami inwestycyjnymi w sektorze prywatnym za pomocą ustaleń planistycznych narzucających poziom dostępności jednostek funkcjonalno-przestrzennych, inwestycji publicznych ogniskujących zainteresowanie inwestorów oraz za pomocą sprawnego transportu publicznego z elementami nietypowymi.
EN
There is presented a method of integrated urban land development management in the article, where transport system plays a role of catalyst and element incorporating various functions. The model proposes influencing investment decisions in the private sector with the planning guides forcing the accessibility of investors, and with the efficient public transport with unique elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.