Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wkładka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
NC11 steel, in view of the specificity of its manufacturing process, is characterised with band-like orientation of carbides. Depending on the direction of cutting the material for the inserts out of commercially available steel products, carbide bands can be oriented in parallel or perpendicularly to the direction in which aggregate grains move in the process of pressing stampings. It has been found that in case of scratches made in direction perpendicular to carbide bands, depth of the scratches is less than this observed when scratches are made in direction coinciding with prevailing orientation of carbide precipitates.
2
Content available remote Welding of girders to insert plates of composite steel-concrete structure
EN
Purpose: of this paper: A study of influence of preheating and MMA welding technique of tee-joints of plate girders to insert plates of a composite steel-concrete structure of the telecommunication tower, on the properties and quality of the concrete in the region of the insert plate has been carried out. Design/methodology/approach: Studies of thermo-mechanical phenomena during manual arc welding MMA of tee-joints between plate girders and insert plates were carried out to identify possible sources of the concrete damage due to high welding temperature and stresses. Findings: It was shown that MMA welding at vertical-up position, by a rutile coated electrode of diameter 3,2 [mm], at welding current 110-120 [A], of the butt welds of tee-joints of girders and the insert plate does not cause any harmful and damaging effect to concrete, which temperature in a region of the contact with the bottom surface of the insert plate does not exceed 240 [degrees centigrade] during full cycle of welding. Tensile and compression stresses of concrete are transmitted mainly by anchoring bars, fixed in concrete and also by reinforcing fabric of concrete, and do not cause any cracks of concrete. Research limitations/implications: To achieve more consistent results of the numerical analysis of stresses and deformation distribution in the insert plate with experimental results, it is necessary to calculate plastic deformation of materials and also take into consideration nonlinear change of yield point (plasticity) as a function of temperature. Practical implications: The technology was applied for welding of the girders to insert plates of the telecommunication tower in Kuwait. Originality/value: Welding procedure specification ensuring high quality of the welded joints of girders and insert plate of composite steel-concrete structure.
3
Content available remote Assessing continuous casting tundish operation with a new-generation impact pad
EN
The continuous casting tundish is an important metallurgical reactor whose operation influences essentially the manufacturing costs. It is therefore important that all activity aiming at the reduction of costs shall be assessed not only with regard to the efficiency achieved but also to the changes in tundish operation as a metallurgical reactor. An experimental assessment of a new design of internal tundish construction was investigated. Employing strictly defined criteria, an assessment was made of using a central impact pad as the device to prevent the occurrence of a large single-lump skull after casting is finished.
PL
Kadź pośrednia urządzenia do ciągłego odlewania stali jest ważnym reaktorem pod względem metalurgicznym. Jej praca ma również istotny wpływ na koszty produkcji. Dlatego wszelkie działania mające na celu obniżenie kosztów powinny być oceniane nie tylko ze względu na osiągniętą efektywność, ale również pod kątem zmian w pracy kadzi jako reaktora metalurgicznego. W badaniach dokonano eksperymentalnej oceny nowego rozwiązania konstrukcji wewnętrznej kadzi. Stosując ściśle zdefiniowane kryteria, poddano ocenie możliwość zastosowania nowej wkładki centralnej, której głównym celem jest zapobieganie powstawania dużego jednokawałkowego skrzepu po zakończeniu odlewania.
PL
Opracowano nowe konstrukcje wkładek intensyfikujących wymianę ciepła po wewnętrznej stronie rury. Dla opracowanych rozwiązań wyznaczono doświadczalnie zależności liczby Nusselta oraz współczynnika oporu hydrodynamicznego Fanninga od liczby Reynoldsa dla powietrza w zakresie przepływu burzliwego i przejściowego. Przedstawiono propozycje zobiektywizowania oceny doboru wkładek. Sformułowano kryteria oceny efektywności różnych rozwiązań technicznych służących intensyfikacji ruchu ciepła.
EN
New designs of inserts intensifying heat transfer at inner surface of tubes have been developed. The dependencies of the Nusselt number and Fanning friction factor versus the Reynolds number have been developed for turbulent and transient flow of air. Proposals have been described to objectivize the estimation of insert selection. Performance efficiency criteria for the estimation of different designs increasing heat transfer have been formulated.
5
Content available remote Uwagi o oporach ruchu w implantach stawów człowieka
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję wkładki do stawu biologicznego lub endoprotezy, której zadaniem ma być przedłużenie funkcjonowania stawów biologicznych, w niektórych przypadkach zniszczonych procesem chorobowym lub zmniejszenie zużycia endoprotezy. Wkładka do stawu ma amortyzować obciążenia udarowe i wyrównywać naciski jednostkowe na współpracujących powierzchniach, a przy ograniczonymzakresie względnego ruchu w stawie, wkładka ma też umożliwiać ruch bez poślizgu pomiędzy współpracującymi powierzchniami elementów stawu. Na zaprojektowanym stanowisku doświadczalnym wyznaczono zastępczy współczynnik tarcia przy ruchu kuli stalowej w czaszy wykonanej z poliamidu w warunkach podobnych do pracy endoprotezy. Badania przeprowadzono dla przypadków typowej pracy endoprotezy z różnymi czynnikami smarnymi i dla przypadku zastosowania opatentowanej wg naszego pomysłu, przykładowej konstrukcji wkładki.
EN
In the paper is presented the construction of the insert (fig. 2) for biological human joints (fig. 1) or implants, whos task is to prolong work of biological joints worn after illness or for decrease of existing implants wear. Insert have amortise loads and equalise pressure on cooperating surfaces (fig. 3) and for limited respect could facilitate motion due to making possible motion without sliding beetwen cooperating surfaces (fig. 4). In the designed test stand (fig. 5), the apparent friction coefficient has been determined in the condition similar to artificial joint operation i.e. steel ball on the spherical polyamid bush. Tests were performed with different lubricants with use of our patent pended insert.
EN
In this paper experimental data on the heat transfer performance in a pipe equipped with a perforated multiple plate devices are reported. A continuous liquid flow is maintained through the pipe and temperature profiles measured. A model is proposed describing axial temperature profiles within the bulk of mixed liquid and a Nusselt heat transfer correlation derived for the system operating under a range of mass stream flowing through the pipe.
PL
W pracy przestawiono wyniki pomiarów doświadczalnych profili temperatur w mieszalniku statycznym z pojedynczą wkładką typu płytki perforowanej. Zaproponowano model opisujący osiowe profile temperatury oraz wyznaczono współczynnik wnikania ciepła od ścianki grzejnej do cieczy mieszanej, który uzależniono w postaci równania typu Nusselta od strumienia masowego cieczy przepływającej przez rurę mieszalnika.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dokładności wykonania wkładki na charakterystyki i zdolność przebijania strumienia kumulacyjnego. Wykonano pomiary grubości wkładek i określono odchylenia od średniego wymiaru. Na podstawie analizy rentgenografów stumieni określono korelację pomiędzy maksymalną wartością odchylenia grubości wkładki i maksymalną prędkością radialną strumienia. Na podstawie zmierzonej głębokości wnikania strumienia w jednolitą, stalową tarczę określono wpływ dokładności wykonania na zdolność przebijania strumienia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.