Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light signalling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with new software ensuring the ride of some interdependent tram vehicles in accordance with the criterion of the minimum energy consumption. All trams have been driven by vectorially controlled and field oriented three-phase induction motors supplied from the modern inverters. First of all, the influence of light signalling on the coordinated energy-saving traffic of trams has been taken into consideration. In one example there was shown the possible case for three trams ride free from the possibility of collisions. Here the energy savings were the biggest. Every time it is very difficult to ensure the green light for every tram vehicle at the same crossing. There were analysed two variants of disturbances caused by the light signalling: additional short and long tram stop. In the instance of large time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the run between some succeeding stops.
EN
Novelty of this paper consists in simultaneous analysis of the traffic of some tram vehicles taking into consideration the criterion of the electric energy consumption minimum. Problems of traffic disturbances have been also included. First of all the influence of the light signalling at the crossing has been analysed to reduce the energy use caused by long stops forcing necessity of quicker subsequent ride to liquidate delay in relation to the time-table. Within the elaborated methodology, the tram route is divided into parts in keeping with different motion resistances for individual route fragments. Such simulation is more real and precise for tram ride conditions in the city. The paper deals with modernized trams driven by DC series motors supplied from modern choppers. For the stage of the vehicle running with the constant speed, the best choice of the value of the field-weakening coefficient can increase the motor efficiency.
PL
Sygnalizatory kierunkowe i pomocnicze dla rowerów. Problem zielonej strzałki. Kolizyjność strumieni rowerowych i pieszych. Detekcja ruchu rowerowego na drogach rowerowych i jezdniach.
EN
Directional and additional lights for bicycles. The problem of green direction arrow. Collisionality of bicycle and pedestrian flows. Bicycle traffic detection along bicycle paths and roads.
EN
In the paper, the methodology of experimental and simulation research aiding process of constructional feature selection of new series of types of aluminium carrying posts was elaborated. The presented object of the studies were material models made in scale 1:1 for static studies and in scale 1:2 for studies in wind tunnel. Constructional features of models were calculated on the basis of the results of simultaneously carried out computer simulations. The object of calculations were posts models worked out with application of the finite element method. Accordance criteria of calculated models with real objects have determined selected displacements in critical conditions of model loads.
PL
W pracy przedstawiono metodologię badań doświadczalnych i symulacyjnych wspomagających proces doboru cech konstrukcyjnych nowego typoszeregu aluminiowych słupów nośnych. Przedmiotem badań były modele materialne wykonane w skali 1:1 dla badań statycznych oraz w skali 1:2 dla badań w komorze aerodynamicznej. Cechy konstrukcyjne modeli obliczono na podstawie wyników jednocześnie prowadzonych symulacji komputerowych. Przedmiotem obliczeń były modele słupa opracowane z zastosowaniem metody elementów skończonych. Kryteria zgodności modeli obliczonych z obiektami rzeczywistymi stanowiły wybrane przemieszczenia w krytycznych warunkach obciążeń modelowych.
EN
In the paper, the methodology of experimental and simulation research aiding process of constructional feature selection of new series of types of aluminium carrying posts was elaborated. The presented object of the studies were material models made in scale 1:1 for static studies and in scale 1:2 for studies in wind tunnel. Constructional features of models were calculated on the basis of the results of simultaneously carried out computer simulations. The object of calculations was posts models worked out with application of the finite element method. Accordance criteria of calculated models with real objects have determined selected displacements in critical conditions of model loads.
6
Content available remote Ruch pieszy na skrzyżowaniach z inteligentną sygnalizacją świetlną
PL
Możliwości inteligentnej sygnalizacji. Awaryjność i czytelność detekcji ruchu pieszego. Światła jako uzupełnienie przejść podziemnych lub nadziemnych. Porównanie sygnalizacji stałoczasowej i akomodowanej. Optymalna długość cyklu świateł.
EN
Possibilities of smart signalling. Failure rate and legibility of pedestrian traffic detection. Light as complement of pedestrian crossings and subways. Comparison of accomodal and time-stable signalling. Optimal length of light cycle.
PL
Artykuł zamyka cykl dotyczący możliwości analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Poprzednie dwa artykuły z tego tematu zostały opublikowane w numerach 1 i 4 Transportu Miejskiego z ubiegłego roku. Artykuł przybliża wzorce zachowań kierujących pojazdami charakterystyczne dla skrzyżowań zwykłych o poszerzonych wlotach i dla skrzyżowań skanalizowanych.
EN
The article closes the cycle concerning possibilities of road traffic safety analysis at crossings with light signalling. The two previous articles of that topic have been published in Urban Transport No 1 and 4 past year. The article bring forward driver behaviour patterns typical for common crossings with extended inlets and for sewered crossings.
PL
Sposoby, środki i metody priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wyniki projektu badawczego PRISCILLA .System śledzenia pojazdów AVL. Przykłady uprzywilejowania pojazdów komunikacji zbiorowej na kilku skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie.
EN
Manners, facilities and methods for preference service of public transport vehicles at crossings with the light signalling. Results of the investigative project PRISCILLA. The AVL system of the tracing of vehicles. Examples of privileging public transport vehicles at several crossings with the light signalling in Cracow.
9
PL
Przedstawiono metodę zastosowania w systemach sterowania ruchem drogowym algorytmów obliczeniowych opartych na sieciach neuronowych. Omówiono założenia do systemu sterowania "NEURO OPTYMAL" , wykorzystującego dotychczasowe opracowania Zakładu Informatyki Transportu wykonane z udziałem autora publikacji.
EN
The paper presents main ideas of neural networks application for a traffic control algorithms that have been implemented for the "NEURO OPTYMAL" package. The new model uses the OPTYMAL package that has already been developed in the Department of Transportation System Informatics.
10
Content available remote Zastosowanie sterowników PLC w systemie skoordynowanej sygnalizacji świetlnej
PL
Artykuł traktuje o możliwościach i zastosowaniu sterowników programowalnych w systemie sterowania skoordynowaną sygnalizacją świetlną w kolejnych rozdziałach opisane są: - historia rozwoju i rodzaju sterowników PLC, - produkty firmy Bernecker & Rainer - System 2003, struktura systemu i GDM. Na zakończenie artykułu zaproponowano system sterowania skoordynowaną sygnalizacją świetlną przy użyciu sterowników B&R.
EN
The article treats of Programmable Logic Controllers and possibilities to use them in linked traffic signal system. In following chapters are described: history and kinds of PLC ; Bernecker & Rainer products - System 2003, structure and Graphical Design Method. At the end of the article authors offer linked lights system based on Bernecker & Rainer Programmable Logic Controllers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.