Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moisture content
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Zawilgocenie budynków wielkopłytowych
2
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
3
Content available remote Regulatory pary w przegrodach dachowych
4
Content available remote Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach
PL
O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych decyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypadku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywoływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna. Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izolacji wtórnych.
EN
About the work of objects without damage decides many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings. In the old building the reason of this problem was the fragmentary design and after all in time and exploitation of objects. It caused occasion to produce some moisture places and in consequence – corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems. The chemical and electrochemical corrosion of materials at past was implicated and at present is also implicated. In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and repeated isolations.
5
Content available remote Nowy dach do gruntownego remontu
PL
W artykule zawarto opis stanu technicznego, wyniki badań wilgotności masowej murów oraz sklepień ceramicznych w podziemnym historycznym obiekcie militarnym. Badania wykonano za pomocą tradycyjnej metody grawimetrycznej i metody nieniszczącej dielektrycznej. Zamieszczono również wyniki badań rodzaju i stężenia soli w murach. Na podstawie analizy uzyskanych rezultatów oceniono stopień zawilgocenia i zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane na etapie projektowania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
EN
The paper presents a description of the technical condition as well as moisture content by weight test results concerning ceramic vaults in a historical military facility. The tests were performed by means of the traditional gravimetric method and the dielectric non-destructive method. Furthermore, the tests results determining the salt types and their concentration in the walls were presented. The obtained test results were taken into account while designing damp-proofing.
7
Content available remote Szkodliwość soli w zawilgoconych przegrodach
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
9
Content available remote Naprawa izolacji poziomej murów metodami iniekcyjnymi
EN
Diagnostics and mitigation of excessive moisture effects are some of the most frequent problems in historical buildings. In this article, an attempt was made to measure the moisture content of construction elements in the historical tenement house in Gubin. It is the largest town in the Krosno Poviat, in the area of the Lubuskie Voivodeship. The town suffered from military actions during World War II whereby approximately 90% of its urban development was destroyed. The tenement house at 14A, Śląska Street is one of the more well-preserved buildings, made in the classicist style with characteristic historical features. The whole history of the building is unknown but there are freemasonry symbols on the elevation, and probably the Military Police had its headquarters there after 1945.
EN
The article presents original methodology of testing the moisture content of brick walls in buildings. It was developed on the basis of own experience acquired during testing the moisture content in many excessively wet buildings erected in various historical periods. The tests were conducted using different methods, including non-destructive methods. To emphasize the importance of the problem, an overview of the methodology was preceded by a brief presentation of the causes and negative effects of excessive moisture and salinity in brick walls. In addition, the article is illustrated with an example of the effects of moisture content tests carried out according to the developed methodology on a facility from the fourteenth century. According to the author, knowledge of the presented methodology, and its application, should contribute to both the improvement of the quality of conducted research and the credibility of the obtained results.
EN
This study is mainly focused on the intrinsic fiber parameters and their influence on the mechanical properties of the hybrid composites. Cellulosic fibers are extracted from mesocarp of Cocos nucifera fruit and outer mat of Luffa cylindrica fruit. The inherent fiber parameters such as fiber diameter, lumen diameter, cell wall thickness are observed under light microscope. Micro-fibrillar angle is found using X-ray diffraction technique. Three varieties of hybrid polymer composite samples are fabricated using Cocos nucifera and Luffa cylindrica fibers as reinforcements in the ratio 2:1, 1:1 and 1:2 respectively employing hand layup technique with their combined weight maintained as 30%. Significant response in the Load Vs Deflection curve and mechanical properties of the hybrid composites are found attributing to the difference in the respective weight proportion of the constituent fibers in the hybrid composite system. Results exemplify that the hybrid composite sample comprising Cocos nucifera and Luffa cylindrica fibers in the ratio 1:2 capitulates the maximum flexural strength and impact strength of 31.05 MPa and 14.24 kJ/m2 respectively when compared with other hybrid composites. The reason for the difference in mechanical strength of hybrid composite samples containing two different fibers is found to be related to the built-in architecture and physical characteristics of the constituent fibers. The morphology of the fractured samples are examined and reported. It is concluded that properties of hybrid composites can be tailor made depending upon the requirements either by using the Cocos nucifera fibers to impart ductility or Luffa cylindrica fibers to impart brittleness.
15
Content available remote Wpływ pianki poliuretanowej na efektywność kondensacyjnej metody osuszania muru
PL
W artykule przedstawiono metody osuszania zawilgoconego muru warstwowego oraz wpływ zastosowania pianki poliuretanowej na efektywność wybranej metody osuszania. Analizę przeprowadzono na wybranym przykładzie sztucznego osuszania kondensacyjnego.
EN
The paper presents methods for drying moistened layer walls and the effect of using polyurethane foam on the effectiveness of the chosen method. The analysis was carried out on a selected example of artificial condensation drying.
17
Content available remote Skuteczność iniektów i prac iniekcyjnych
18
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
PL
Artykuł prezentuje badania współczynników przewodzenia ciepła betonów komórkowych czterech klas gęstości 400, 500, 600 i 700, pochodzących z jednej wytwórni. W badaniach zasymulowano sytuację, w jakiej mogą znaleźć się ściany budynku narażone na działanie wody, np. powodziowej. Woda rozprzestrzenia się na grubości przegrody wykonanej z poszczególnych betonów w różnym tempie. W każdym przypadku dochodzi jednak do pogorszenia ich izolacyjności cieplnej. Celem przeprowadzonych prac badawczych była ocena skali tej zmienności. Eksperyment przeprowadzono na dwóch grupach próbek – suszonych i niesuszonych. Wykazano, że proces suszenia próbek może istotnie oddziaływać na uzyskiwane wyniki.
EN
The article presents the research of the thermal conductivity coefficients referring to autoclaved aerated concretes 400, 500, 600 and 700 density class, produced by one manufacturer. The research simulated a situation in which walls of a building can be exposed to the impact of water, e.g. flood water. Water penetrates walls made of different sorts of concrete at different speed. However, in each case, their thermal insulation worsens. The aim of the research conducted was to assess the scale of the changes. The experiment was performed on two groups of samples: the dried ones and the not dried ones. It was proved that the drying process of the samples can considerably influence the results obtained.
20
Content available remote Problemy techniczne stosowania ciemnych tynków
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.