Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prostownik PWM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a dual-loop control strategy for parallel interleaved three-phase four-leg PWM boost-type rectifier in double conversion UPS. The interleaving method is adopted for its main benefit of harmonic cancellation. The current in the fourth leg is treated as a perturbation because the fourth leg is shared by rectifier and inverter, and the controller can be designed in a-b-c coordinate conveniently. The DCbus voltage feedback in outer control loop can be delayed by quarter-cycle to filter out the oscillating component when the load of UPS is unbalanced. The performance of proposed control scheme is verified by experimental results.
PL
W artykule zaprezentowano strategię dwóch pętli sterowania trójfazowym czterogałęziowym prostownikiem PWM typu boost w układzie UPS. Wykorzystano metodę z przeplotem w celu eliminacji wpływu harmonicznych. (Dwuobwodowa strategia sterowania trójfazowym prostownikiem PWM w układach UPS)
PL
W artykule przedstawiono nietypowy przykład zastosowania klasycznego tranzystorowego przekształtnika trójfazowego mostkowego (o strukturze trójfazowego falownika napięcia) do zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego z sieci napięcia przemiennego jako alternatywę dla prostownika tyrystorowego. Taka struktura przekształtnika umożliwia pracę silnikową i prądnicową napędu, zwrot energii do sieci zasilającej i quasi-sinusoidalny kształt prądów wejściowych. Omówiono schemat układu połączeń, jego właściwości i przybliżono ideę sterowania. Pokazano też wyniki badań laboratoryjnych układu, które porównano z wynikami badań układu z prostownikiem tyrystorowym.
EN
The alternative way of using the classical voltage inverter to supply a DC motor from an AC voltage source is presented in the paper. The converter ensures motor and generator operation of the machine, return of energy to the mains and quasi-sinusoidal waveforms of the line currents. The schematic diagram of connections, properties and idea of the control system are presented. The results of laboratory tests are given and compared with those for the thyristor rectifier-based system.
EN
The Small Hydro Power Plants allow to increase the energy amount from renewable sources, especially from small rivers in mountainous areas. This paper presents a new concept of a energy conversion system for application in a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a propeller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. For this concept, dimensions and parameters of the PM generator were specially designed on account of integration with water turbine. The paper precisely describes elements of energy conversion system and also presents the results of numerical tests for chosen working conditions. An original algorithm of control strategy for power electronic unit was used to adjust generated energy to the required parameters of the three-phase grid.
EN
The paper presents a line-side sensorless control of PWM rectifier with a virtual grid flux vector orientation and a sliding-mode approach. The grid currents and virtual flux are estimated using a sliding-mode current observer mixed with a nonlinear asymptotic observer and a virtual grid flux estimator. The only inputs of this nonlinear observer system are measured values of a DC-link current and voltage, as well as a PWM control pattern. The fast dynamics and robustness of the proposed sensorless control system has been presented in simulation and experimental results.
PL
Artykuł prezentuje bezczujnikowy układ sterowania ślizgowego prostownikiem PWM z zastosowaniem nieliniowych obserwatorów wielkości sieci zasilającej. Układ sterowania ślizgowego przekształtnika oparty jest na orientacji wirującego układu odniesienia względem wektora wirtualnego strumienia sieci. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaproponowanej metody sterowania ślizgowego.
EN
The paper presents a laboratory test-bench with a three-phase two-level PWM rectifier. The setup is based on a 3.3kW integrated power module and a 32-bit fixed-point digital signal processor with a Simulink auto coder for rapid prototyping of control strategies. The setup has been diversified into separate modules for different tasks: grid voltage and grid current measurement modules, hardware dead-time block with IGBT gate signal inverted logic driver, analogue signal processing block for sensor-to-processor interface, auxiliary control electronics and power circuits with overvoltage and overload protections. These modules assembled in unit provide entire functionality of the laboratory setup with the PWM rectifier for flexible and fast implementation of control strategies either for their further development or for the purpose of didactics. In order to demonstrate the operation of the proposed test-bench Sliding-Mode Voltage Oriented Control with ?-PWM has been implemented to control the PWM rectifier. Numerous experimental results have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono porównanie (w stanach statycznym i dynamicznym) dwóch metod sterowania napędem o regulowanej prędkości kątowej z prostownikiem PWM na wejściu, falownikiem PWM i silnikiem indukcyjnym na wyjściu. Celem artykułu było dokonanie porównania pomiędzy dwoma najbardziej znanymi metodami sterowania VFOC/IFOCDPC-SVM/DTC-SVM. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, ich bardzo dobre właściwości dynamiczne, jednakże metoda DPC-SVM/DTC-SVM wydaje się być bardziej uniwersalna.
EN
Two control methods of adjustable speed drives (ASD) with PWM rectifier on the input and induction motor on the output are compared in the paper. The aim of the paper was to give a comparison between VFOC/IFOC vs DPC-SVM/DTC-SVM. It can be concluded that the whole performance of the two schemes is comparable. However, DPC-SVM/DTC-SVM seems to be more universal.
PL
Artykuł prezentuje analizę stanów pracy wektorowego układu sterowania napędem indukcyjnym zasilanym z przekształtnika dwustronnego AC/DC/AC. Zastosowany układ przekształtnikowy zapewnia wielostopniowe przetwarzanie energii elektrycznej z możliwością jej dwukierunkowego przepływu. W układzie przekształtnikowym AC/DC/AC występują następujące przekształtniki: przekształtnik sieciowy AC/DC - nazywany również prostownikiem PWM - i przekształtnik silnikowy DC/AC - wykonany jako układ falownika napięcia (VSI). Przedstawiono schemat układu jednoczesnego sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC i przekształtnikiem silnikowym DC/AC w oparciu o metody: bezpośredniego sterowania mocą przekształtnika (VF-DPC) i bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem silnika indukcyjnego (DTC). Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych wymienionych metod sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC w stanie pracy silnikowej i hamowania odzyskowego ze zwrotem energii do sieci zasilającej.
EN
The paper presents an analysis of vector control system of induction drive witch AC/DC/AC double-sided converter. In particular the start-up, driving-mode and regenerative braking-mode of the drive system were examined and discussed. Virtual Flux based Direct Power Control (VF-DPC) of AC/DC line-side converter and Direct Torque Control of DC/AC motor-side converter were proposed and described. The drive system analysis based on computer simulations is carried out. The main task of the line-side converter control system is to maintain the required value of the dc-link voltage, while line currents should be almost sinusoidal and in phase with respective phase line voltages to satisfy the unity power factor condition. Direct Torque Control was chosen as a precise and not complicated control strategy of induction motor fed by Voltage Source Inverter. Both control structures - bounded up into one control system of the AC/DC/AC double-sided converter - provide excellent dynamics in four-quadrant operation with returning energy of braking back to the mains.
8
Content available remote Regulatory fuzzy logic w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM
PL
W artykule przedstawiono badania regulatora prądu Fuzzy Logic Current Controller (FLC) na tle klasycznego regulatora typu PI. Wyniki symulacyjne uzyskano w modelu opracowanym na podstawie istniejącego stanowiska laboratoryjnego. Regulacja prądu została zrealizowana w napięciowo zorientowanym układzie współrzędnych d-q, w metodzie napięciowo zorientowanej ang. Voltage Oriented Control (VOC). Bazując na modelu regulatora PI wykonanego według "backward rule" zaproponowano sposób pro-jektowania FLC. Badania symulacyjne przeprowadzono w programie Matlab, Simulink. Porównania regulatorów PI i FLC dokonano na podstawie odpowiedzi na skokową zmianę napięcia UDC. FLC zapewnia dobre śledzenie sygnału zadanego, z mniejszym przeregulowaniem w stanie przejściowym. Należy zwrócić uwagę, iż nowe procesory decyzyjne ang. "decision processors" umożliwiają prostą i niedrogą implementacje FLC. Dodatkowo FLC wykonywane są szybciej klasycznego PI [17].
EN
In this paper a comparison between Fuzzy Logic Current Controller (FLC) and classical PI current Controller for a LCL-filter based PWM rectifier is presented. Both simulations and experimental results are included. The current control of PWM rectifiers is implemented in voltage oriented coordinates, known as Voltage Oriented Control (VOC).This paper also presents design process of the Fuzzy Logic Controller based on well-known proportional-integral current controller made by backward rule. The simulations (MatlabTM, SimulinkTM) of the current controllers are performed in model of the existing laboratory setup. The paper shows the step-response of the id current for conventional PI-controller and the proposed FLC which provides good tracking of the reference current waveform with smaller overshot in transient for the same step in UDC.
9
EN
A Direct Power Control Space Vector Modulated (DPC-SVM) for 3-phase PWM rectifier with compensation of higher harmonics function is presented. The active and reactive power is used as a control variables for the PWM rectifier and active filtering operation. As a result lower number of coordinate transformations are required. Simulated as well as experimental waveforms under steady state and dynamic performance are presented. Among the main advantages of DPC-SVM are: simple algorithm, good dynamic and operation at constant switching frequency. Additionally a line voltage sensors were replaced by the virtual flux estimator which provide almost sinusoidal line current in case of distorted line voltage.
PL
Artykuł przedstawia układ prostownika PWM z możliwością kompensacji wyższych harmonicznych prądu sieci. Wyeliminowano czujniki napięcia po stronie sieci zasilającej, dzięki zastosowaniu strategii sterowania bazującej na wirtualnym strumieniu. Opracowany układ sterowania charaktery/uje się prostym algorytmem, łatwym do realizacji przy zastosowaniu procesora sygnałowego. Zostały przedstawione podstawy teoretyczne oraz badania symulacyjne i eksperymentalne w stanic ustalonym i stanach dynamicznych dla pracy prostownikowej i przy włączonej funkcji filtracji aktywnej. Wyniki hadań pokazały szereg zalet bezpośredniego sterowania mocą z estymatorem wirtualnego strumienia, w szczególności zapewnienie sinusoidalnego prądu w przypadku odkształconego napięcia sieci.
10
Content available remote AC-line sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers
EN
Implementation, investigation and comparison of various closed-loop sensorless control strategies for three-phase pulsewidth-modulated rectifiers with new line voltage and virtual flux estimators are presented. Theoretical principles of these methods are discussed. The steady-state and dynamic behaviour under sinusoidal and unbalanced and predistorted grid are presented, that illustrate excellent performance of Virtual Flux based Direct Power Control. Particularly it provides sinusoidal line current, when the supply voltage is not ideal.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz porównanie metod sterowania prostownikiem PWM, bez czujników pomiaru napięcia po stronie prądu przemiennego, zastępując je estymatorami napięcia linii i wirtualnego strumienia. Omówiono podstawy teoretyczne oraz pokazano badania w stanie ustalonym i w stanach dynamicznych dla idealnego jak również niesymetrycznego i zniekształconego napięcia zasilającego. Wyniki badań pokazały wiele zalet metody bezpośredniego sterowania mocą opartej na estymacji mocy za pośrednictwem strumienia wirtualnego -VF-DPC (ang. Virtual Flux Based Direct Power Control). W szczególności VF-DPC zapewnia sinusoidalny przebieg prądu linii zasilającej nawet przy odkształconym napięciu zasilania.
11
Content available remote Bezpośrednie sterowanie mocą prostownika PWM bazujące na strumieniu wirtualnym
PL
W artykule przedstawiono metodę sterowania prostownikiem PWM, bez czujników napięcia po stronie prądu przemiennego, bazującą na estymacji mocy za pośrednictwem strumienia wirtualnego-VF-DPC(ang. Virtual Flux Based Direct Power Control). Omówiono podstawy teoretyczne realizacji VF-DPC, przedstawiono badania przeprowadzone w stanie ustalonym i w stanach dynamicznych, ilustrujące działania i parametry opisanych metod. Wyniki badań zestawiono i porównano z klasyczną metodą bezpośredniego sterowania mocą-DPC(ang. Direct Power Control). Obie z powyższych metod zostały przebadane dla niesymetrycznego i zniekształconego napięcia zasilania. Wyniki badań pokazały wiele zalet VF-DPC w stosunku do klasycznej metody DPC. W szczególności VF-DPC zapewnia sinusoidalny przebieg prądu linii zasilającej nawet przy odkształconym napięciu zasilania.
EN
In this paper Direct Power Control(DPC of three-phase PWM rectifiers without line voltage sensors is presented. The new system is based on Virtual Flux(VF) estimation. Theoretical principles of this method are discussed. The steady state and dynamic behaviour of VF-DPC are presented to illustrate the operation and performance of the proposed system as compared to a conventional DPC method. Both strategies are also investigated under unbalanced and pre-distorted grid. It is shown that the VF-DPC exhibits several advantages, particularly provide sinusoidal line current when the supply voltage is no ideal. Test results show the excellent performance of the proposed system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.