Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
EN
Purpose: The aim of this publication is to diagnose if and to what extent the changes in personal data security were transferred to security of information/ data in terms of accountancy in the units of local self-government. Units of local self-government exploit more and more IT, they process more information, including personal data, and the number of users of such systems is growing. When we additionally take into consideration common accessibility to the Internet, with a growing number of devices and mobile applications and a growing number of cyber-attacks, then the needs of self-government for better solutions in terms of information security should be growing. Hence, following the May Regulation of the European Union, in terms of securing personal data, should conduce to implementing additional, safer solutions. Financial data is a particularly comprehensive set of information that is transmitted in the area of accountancy of units, including units of local self-government. In the area of accountancy, there is a special regulation concerning the security of data systems, more precisely it is the Accounting Act. Design/methodology/approach: For the needs of this article, the researches were conducted in three average units of local self-government in the Lower Silesia Province. Interviews, observations and audits were also undertaken. In order to address this issue, interviews and audits were conducted in three units of local self-government of Lower Silesia Province. Findings: It was determined that none of the researched units has and plans to create a complex system of security that is adequate to the existing risks. Originality/value: The information security system in accounting was assessed, the area omitted in publications and practice.
EN
Purpose: The article attempts to determine what contemporary globalization is and what opportunities and threats this process creates (in terms of global threats to enterprise information systems). Design/methodology/approach: The management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. In this sense, this article will analyse the threats resulting from the dynamic development of information technology, based on the results of research conducted on a sample of Polish enterprises. Findings: This publication is an attempt to identify the basic threats resulting from the fact that the organization operates in a digitized global reality. Research limitations/implications: It seems that the threats mentioned in the article will be gaining momentum and will be evaluated in the unpredictable today direction. Social implications: The 21st century brought a completely new look at the processes of globalization and management of a modern enterprise. It turns out that information has become the basic tool of competitive struggle in the global market. For this reason, the management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. Originality/value: The article addresses current problems of cyberspace security in the context of globalization. It can be useful for company managers as well as for conducting research in this field.
EN
The article presents results of research on the information flow between the client and the company, inside the company, and the problems encountered by both parties in the data exchange process. Also included are methods of securing information through unauthorized disclosure, disclosing ideas to other clients. The basis of the study was a survey directed to 75 customers ordering in the examined enterprise and a survey among 40 employees of that enterprise. The study was also based on an in-depth conversation with employees of the examined company employed at various levels. The survey shows that the clients and employees of the surveyed company are aware of the high value of information, and its security is considered one of the priorities. The survey clearly shows that customers praise data protection activities, they treat it as an element used to care for the interests of the customer, as a further environment of the product or service they purchase. However, there are often errors due to customer ignorance, communication problems, and lack of knowledge of employees. The study covered the importance of information in an enterprise as part of its competitive advantage, the reasons for investing in information protection, the occurrence of incidents, the degree of information security, and actions taken to protect information in an enterprise.
6
Content available remote Magazynowanie danych w chmurze a bezpieczeństwo informacji
PL
Chmura obliczeniowa jest rozwiązaniem korzystnym, jednak nie nadaje się do implementacji w każdych warunkach. W przypadku produkcji, a w szczególności newralgicznych procesów sterowanych w czasie rzeczywistym, korzystanie z chmury musi być dobrze przemyślane i zastosowane jedynie częściowo, z uwzględnieniem wielu ograniczeń i jedynie w formie chmury prywatnej.
EN
The strategic importance of information for the functioning of each economic entity forces entrepreneurs to properly protect them against loss, unauthorized disclosure or unauthorized modification. Hence, organizations build complex security systems taking into account state-of-the-art technical solutions, while belittling often the most important element, which is the human factor. It should be emphasized that it is the intentional or accidental actions of the human that can lead to the loss of information security. In addition, it is also the potential of human capabilities and skills can provide an effective defense against the failure or technical security. The article presents the basic stages of human resource management in the aspect of information security. Complementing these considerations will be the presentation and discussion of the results of surveys aimed at assessing the level of employee awareness in the area of information security.
8
Content available Information security – its essence and threats
EN
Due to the exchange of information, organizations are encouraged to create an effective system of information flow that should be monitored on a regular basis in order to minimize the risk of emergence of threats. Due to modern technical solutions of security systems, it is much more possible and accessible than a few years ago. For this purpose, proper identification and classification of threats is necessary. This constitutes the starting point for considering the role and the essence of risk. The article highlights the aspects related to ensuring information security as a whole and data protection – the most important assets of business entities.
PL
Z uwagi na fakt wymiany informacji organizacje zachęcane są do utworzenia skutecznego systemu bezpiecznego przepływu informacji, który powinien być na bieżąco sprawdzany, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się zagrożeń. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznych systemów zabezpieczeń jest to dużo bardziej możliwe i dostępne niż jeszcze kilka lat temu. W tym celu niezbędna jest właściwa identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń. Stanowi to punkt wyjścia do rozważań dotyczących roli i istoty ryzyka. Artykuł zwraca uwagę na aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji jako całości i ochrony danych – najważniejszego dobra jednostek gospodarczych.
EN
Information is a special type of resource in an enterprise. is an indispensable element of every action taken. The article presents the essence of resources subject to special protection, affecting the company's information security. This allowed to identify the information attributes in the area of security of the surveyed enterprises. The article analyzes the attributes of information affecting the activities of the surveyed enterprises, the pace of work, information chaos. The research confirmed the importance of the information features, which will help the employer and superiors to evaluate the manner, frequency of providing information and making a screening to whom the information is provided.
EN
Access to data is a nefralgic information security zone. On the one hand, we do everything to protect them against disclosure, and on the other hand, we need a new employee to provide data and information to be able to do their job. Managing access to data in the enterprise significantly affects the level of security in all areas of activity. The article presents the results of research in the field of security of policy objectives in a selected production company. The purpose of preliminary research is to analyze selected issues in the field of data access, control methods and employee responsibility. The article discusses the results of research on the access to information by employees. Lack of access to the data paralyzes their work, but their excess causes information chaos and makes it difficult to make a decision. The research results clearly indicate that access to data is treated as a priority, forgetting about access to computer software, mobile devices, which can also be the security of the company.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty po przeprowadzeniu ankiet w wybranych przedsiebiorstwach Ukrainy i Polski, a takze opisano porównanie polityki bezpieczeństwa informacji w tych przedsiębiorstwach oraz oceniono, które przedsiębiorstwa lepiej chronią informacje, biorąc pod uwagę wspomniane firmy obu krajów, jako przedmiot badań.
EN
The article presents the results after conducting surveys in selected enterprises of Ukraine and Poland, as well as described the comparison of information security policies in enterprises and verbal, which enterprises better protect information, taking into account the companies of both countries as a research subject.The proffesional literature of the given issue, as well as Internet sources, were used.
EN
The article presents the results of research on information security issues in manufacturing enterprises. The study covered three large enterprises from the metallurgical industry. The main purpose of scientific observation was to establish elements subject to overexposure and to serve the security of information and to demonstrate which elements are protected and in what way. The conducted research showed considerable deficiencies in physical security, therefore a sheet was introduced for the evaluation of the implementation of the information security management system, which has a real assessment of the progress of implementation work and facilitates zero one-off evaluation of collateral held. The research forms the basis for further research in the field of information security.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczące zagadnień bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Badaniem zostały objęte trzy duże przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej. Głównym celem obserwacji naukowych było ustalenie elementów podlegających nadzorowi służącemu bezpieczeństwu informacji oraz wykazanie, które elementy są chronione i w jaki sposób. Przeprowadzone badania wykazały spore braki w zabezpieczeniach fizycznych zatem wprowadzony zostały arkusz oceny projektowej wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który ma służyć realnej ocenie postępu prac wdrożeniowych, a także ułatwiać zero jedynkową ocenę posiadanych zabezpieczeń. Badania stanowią podstawę do dalszych badań w zakresie bezpieczeństwa informacji.
PL
W artykule przedstawiono założenia obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Omówiono także zmiany, które Rozporządzenie to wprowadziło, a które z jednej strony dają nowe prawa osobom, których dane są przetwarzane, a z drugiej strony nakładają na Administratorów nowe obowiązki z tym związane. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych różnic wynikających z obu w/w aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków administratorów, którzy odpowiedzialni są za prawidłowe, czyli zgodnie z prawem, przetwarzanie posiadanych danych osobowych. Wskazano jakie działania należy podjąć aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym zapewniając jednocześnie legalność, rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych.
EN
The article presents the assumptions of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95 / 46 / WE (hereinafter referred to as RODO). Changes were also discussed, which the Regulation introduced, and which on the one hand give new rights to persons whose data is processed, and on the other hand impose new obligations on the Administrators. The aim of the article is to present the basic differences resulting from both legal acts, with particular emphasis on the new obligations of administrators who are responsible for the correct, that is, the lawful processing of personal data. It was indicated what actions should be taken to ensure that the processing of personal data is consistent with the current legal status while ensuring the legality, reliability and transparency of personal data processing.
14
Content available remote Systematization of the main threats to the information security of a state
EN
Over the past few years, Ukraine has faced other countries’ building up information influence. In this regard, relevant is the issue of identifying and systematizing threats to the state’s information security, as well as ways to counteract them. The article identifies and systematizes the threats to the country’s information security and proposes the main directions of counteracting them.
PL
W ostatnich kilku latach Ukraina stawiała czoła wpływom innych państw zainteresowanych pozyskiwaniem newralgicznych informacji. W związku z tym istotna stała się kwestia identyfikacji i usystematyzowania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji państwa, a także sposobów przeciwdziałania im. Artykuł identyfikuje i systematyzuje zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w skali narodowej i proponuje główne kierunki przeciwdziałania zagrożeniom.
EN
Blockchain concept has wide applicability surface and is successfully implemented to solve various problems in areas of IT, banking, accounting and more. Other applicability concepts related to information security assurance are to be expected and yet developed, enabling either higher level of security or better efficiency or usability. This paper aims at assessing applicability scope of the blockchain concept against security dimensions and security architectures. Based on this work, further research pointed toward specific security services can be followed.
PL
Koncepcja Blockchain ma szeroką gamę zastosowań i jest z powodzeniem wdrażana w obszarach IT, bankowości oraz księgowości. Inne koncepcje zastosowań, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji są oczekiwane i wciąż rozwijane, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, lepszą wydajność lub użyteczność. Celem tego artykułu jest ocena zakresu stosowalności blockchain względem usług bezpieczeństwa. W oparciu o tę pracę można prowadzić dalsze badania bazujące na konkretnej metodzie wykorzystania blockchain dla celów bezpieczeństwa informacji.
16
Content available remote Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-CDM
PL
Wzrastający ruch lotniczy, a wraz z nim wzrastająca ilość przetwarzanych informacji stanowi poważny problem dla efektywnej i bezpiecznej realizacji operacji lotniskowych. W Systemie Wspólnego Podejmowania Decyzji (A-COM), który jest próbą odpowiedzi na ten problem, przyjmuje się, że poprawa sytuacji może być osiągnięta poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz lepsza przewidywalność zdarzeń. W artykule przeprowadzono analizę możliwych zakłóceń w przepływie informacji w ramach A-COM. Jej celem było poszukiwanie najbardziej newralgicznych miejsc w strukturze przepływu informacji istotnych dla prawidłowej realizacji procesów eksploatacji portu lotniczego. Opracowano schemat przepływu informacji pomiędzy partnerami systemu A-COM, a następnie zidentyfikowano zakłócenia z wykorzystaniem metody Bow-Tie. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest katalog możliwych przyczyn zakłóceń oraz wywoływanych przez nie skutków. Badania te pokazują, że skuteczność wdrożenia A-COM w porcie lotniczym może być silnie zależna od identyfikacji najważniejszych miejsc powstawania zakłóceń w przepływie informacji, która pozwoli na efektywne przeciwdziałanie i zapobieganie ich skutkom.
EN
Growth in air traffic and increasing number of processed data along with it constitutes a major issue for effectiveness and safety of implementation of airport operations. In the Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) which is regarded as an attempt to solve this problem, it is assumed that the improvement of the situation could be achieved by the better usage of resources and improved predictability of events. In this article analysis of possible interferences in A-CDM information flow was carried out. It aimed at searching for the most critical places in the structure of information flow, essential for appropriate implementation of operational processes at the airport. The information flow scheme between A-CDM partners was developed and then interferences applying Bow-Tie method were identified. The conducted analysis resulted in the catalogue of possible causes of interferences and effects triggered by them. This research shows that effectiveness of implementation of A-CDM might be strictly dependable on spotting the most important places generating interferences in the information flow and will allow the effective prevention of its consequences.
17
Content available Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo informacji
PL
Wszechobecna informatyzacja i miniaturyzacja spowodowała, że powszechność stosowania rozwiązań mobilnych stała się już niemal normalnością. Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej stosowanej w urządzeniach mobilnych, czy korzystanie z aplikacji typu: Messenger wymaga zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy ich zastosowaniu w działaniach z obszaru zarządzania kryzysowego. Organizacja działań ratowniczych na różnych poziomach działalności jednostek administracji wymaga określenia sposobu doboru środków zapobiegawczych oraz dróg przepływu informacji. Odpowiednio zaplanowana logistyka prowadzonych działań ratowniczych oraz zachowanie poufności przesyłanych informacji jest gwarancją sukcesu danego przedsięwzięcia. Celem pracy jest wykazanie zasadności podejmowanych działań związanych z bezpieczeństwem przesyłania informacji w aspekcie podjętego tematu.
EN
The ubiquitous computerization and miniaturization has made the widespread use of mobile solutions almost normal. The transmission of information by means of email used in mobile devices or the use of applications such as: Messenger requires special care, especially when used in activities in the field of crisis management. The organization of rescue operations at various levels of activity of administration units requires defining the manner of selection of preventive measures and paths of information flow. Properly planned logistics of conducting rescue operations and maintaining confidentiality of transmitted information is a guarantee of the success of a given undertaking. The purpose of the work is to demonstrate the legitimacy of actions undertaken related to the security of information transmission in the aspect of the subject taken.
EN
The article presents the structure and analysis of possible events for information security of manufacturing enterprises. The aim of the analysis is to identify incident events, their time and frequency, occurrence. This analysis includes the occurrence of notifications, threatening events, employee errors and false alarms. The conducted research also takes into account the functions performed in the enterprise. For these events, a daily distribution of events and statistical analysis of their occurrence were developed. Thanks to the analysis of the phenomena in time, enterprises can introduce actions preventing the occurrence of incidents. The conducted research has shown that employees report incidents which, in their opinion, constitute an incident, which greatly facilitates the work of the information security administrator. These events are analysed and classified accordingly. The analysis showed that most events take place between midnight and two in the morning. The conducted analysis is extended pilot studies carried out in three large enterprises from the metallurgical industry.
PL
W artykule przedstawiono strukturę oraz analizę możliwych zdarzeń dla bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Celem prowadzonej analizy jest rozpoznanie zdarzeń incydentalnych, ich czasu i częstotliwości występowania. Analiza ta obejmuje występowanie zgłoszeń, zdarzeń zagrażających, błędów pracowników oraz fałszywych alarmów. Prowadzone badania uwzględniają również pełnione w przedsiębiorstwie funkcje. Dla tych wydarzeń został opracowany dobowy rozkład zdarzeń oraz analiza statystyczna ich występowania. Dzięki analizie zjawisk w czasie, przedsiębiorstwa mogą wprowadzić działania zapobiegające występowaniu incydentów. Przeprowadzone badania wykazały, iż pracownicy dokonują zgłoszeń zdarzeń, które ich zdaniem stanowią o incydencie, co znacznie ułatwia pracę administratora bezpieczeństwa informacji. Zdarzenia te są analizowane i odpowiednio klasyfikowane. Analiza wykazała, iż najwięcej zdarzeń ma miejsce pomiędzy północą a drugą w nocy. Przeprowadzona analiza to poszerzone badania pilotażowe, przeprowadzone w trzech dużych przedsiębiorstwach z branży metalurgicznej.
EN
Cyber risk assessment for insurability verification has been paid a lot of research interest as cyber insurance represents a new dynamic segment of market with considerable growth potential for insurers. As customer’s practices and processes consistently lead to the final overall result, customer's behaviour has to be described in detail. The aim of the present paper is to design an instrument (questionnaire) for customer’s cyber risk assessment in insurability verification. The method for building an instrument (questionnaire) is empirical research. Empirical research is based on use of empirical evidence. A questionnaire with 11 questions is proposed.
PL
Ocena ryzyka związana z bezpieczeństwem cybernetycznym jest przedmiotem dużego zainteresowania badawczego, ze względu na to, że bezpieczeństwo cybernetyczne stanowi nowy, dynamiczny segment rynku o znacznym potencjale wzrostu dla ubezpieczycieli. Ponieważ praktyki i procesy klienta w ciągły sposób wpływają na końcową ocenę, zachowanie klienta musi być szczegółowo opisane. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie instrumentu (kwestionariusza) do oceny ryzyka cybernetycznego klienta w ramach weryfikacji ubezpieczenia. Metoda budowy instrumentu (kwestionariusz) to badania empiryczne. Badania empiryczne opierają się na wykorzystaniu dowodów empirycznych. Zaproponowano kwestionariusz składający się z 11 pytań.
20
Content available Modelowanie zagrożeń w bezpieczeństwie informacji
PL
Obecnie zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności. Dzięki nowym technologiom jest to dużo bardziej możliwe i dostępne, niż jeszcze kilka lat temu. Należy jednak pamiętać, że nowe technologie, które są do dyspozycji w przedsiębiorstwie posiadają także osoby, którym zależy na kradzieży danych. Dlatego tak ważne jest uświadamianie personelu przedsiębiorstwa o wartości i cenie informacji a jednocześnie o sposobach jej ochrony. W artykule przedstawiono istotę bezpieczeństwa informacji i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ponadto wskazano przykładowe metody wyłudzenia i wycieku danych.
EN
In the information society, ensuring information security in an enterprise is one of the most important aspects of running a business. Thanks to new technologies, it is much more possible and available than a few years ago. However, it should be remembered that new technologies that are available in the enterprise also have people who care about the theft of data. That is why it is so important to make the company's staff aware of the value of information and at the same time how to protect it.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.