Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detekcja wycieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the concept of a node of an acoustic-based system for leak detection and location. The system monitors hydraulic parameters and condition of a water distribution network (WDN) using a wireless sensor network (WSN). The WSN’s nodes communicate with each other using acoustic waves propagating through water in the pipeline. Alternatively, a WSN uses a combination of acoustic-based and radiowavebased communication. The preliminary research positively verified communication capabilities of the WSN in laboratory conditions. The paper discusses the improvements of an idea presented in [12, 14] and its possible application to leak detection and location. The paper continues the long-term research on diagnostics of water distribution networks conducted by the Institute of Fundamentals of Machinery Design.
PL
Niniejsza praca przedstawia koncepcję węzła akustycznego systemu detekcji i lokalizacji wycieków. System monitoruje parametry hydrauliczne i stan sieci wodociągowej wykorzystując bezprzewodową sieć sensoryczną. Węzły sieci komunikują się ze sobą za pomocą fal akustycznych rozchodzących się wewnątrz wypełnionego wodą rurociągu. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie zarówno fal akustycznych, jak i radiowych. Wstępne badania pozytywnie zweryfikowały możliwości komunikacyjne sieci w warunkach laboratoryjnych. Praca omawia szereg ulepszeń pomysłu przedstawionego w [12, 14] oraz potencjalne zastosowanie do detekcji i lokalizacji wycieków. Praca kontynuuje wieloletnie badania nad diagnozowaniem sieci wodociągowych prowadzone przez Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn.
2
Content available remote Detekcja i naprawa wycieków oraz planowanie ciśnień dla pneumatyki
PL
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z detekcją i naprawą wycieków oraz z planowaniem ciśnień dla pneumatyki. Autor pokazuje w nim, co robić, by uniknąć strat sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym.
EN
Pipeline leak detection systems based on flow and pressure data from a SCADA are commonly used for supporting maintenance and increasing the reliability and safety of pumping process. Such systems should maintain high sensitivity with minimum number of false alarms over the long term. This paper examines the application of a statistics based leak detection system in a physical model of water pipeline (380-metre-long, 34 mm in internal diameter, made of polyethylene (PEHD)) and compares it to a reference algorithm. Sophisticated statistical analysis techniques constantly evaluate all new and existing information in the database, discard invalid data, and perform leak detection basing only on high-quality information in the current database.
PL
Systemy wykrywania przecieków w rurociągach wykorzystujące dane z pomiaru przepływów i ciśnień w układach pomiarowych typu SCADA są często stosowane do wspierania obsługi I zwiększenia niezawodności oraz bezpieczeństwa procesu pompowania. Wymaga się od tego typu systemów wysokiej czułości z jednoczesną odpornością a jednocześnie ograniczenia występowania fałszywych alarmów podczas pracy. W tym artykule przetestowano algorytm detekcji działający wykorzystujący metody analizy statystycznej w fizycznym modelu wodociągu (długość 380 metrów, średnica wewnętrzna 34 mm, materiał polietylen (PEHD)) i porównano go z algorytmem referencyjnym. Zaawansowane techniki analizy statystycznej dokonują ciągłej oceny wszystkich nowych i istniejących informacji w bazie danych, odrzucając dane nieprawidłowe. Celem takiego działania jest dokonywanie detekcji wycieków w wodociągu na podstawie tylko wysokiej jakości informacji w budowanej bazie danych.
PL
Obecnie nadzór oraz zabezpieczenie strategicznych miejsc, jak szczególnie narażone na uszkodzenia sieci dystrybucyjne gazu, jest niemal całkowicie zależny od pracowników ochrony i wizualnej oceny niebezpieczeństwa. Obserwacja szeregu kamer i dużej liczby czujników usytuowanych w różnych miejscach nadzorowanego obiektu jest czynnością monotonną obarczoną dużym ryzykiem wystąpienia niedopatrzeń i przeoczeń zagrożenia. Ze względu na ludzkie ograniczenia, jakość tak prowadzonego monitoringu pozostawia wiele do życzenia. W celu zwiększenia jakości nadzoru i lokalizacji zagrożeń zastosowano algorytm automatycznego wykrywania niepożądanych oraz anomalii, m.in. w przypadku rurociągów są to uszkodzenia rur i wyciek przenoszonego materiału. Zaprezentowany algorytm opiera się na systemie obrazowania termicznego oraz działa w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W celu wykrycia zagrożenia w postaci wycieku wykrywane jest obszar rury, a następnie za pomocą kamery termowizyjnej przeprowadzana jest analiza gradientowa zmian temperatury w czasie. W celu wykrycia zagrożenia w postaci osób nieupoważnionych wymagane jest wykrycie cech antropomorficznych oraz analiza wzorców obrazów. Oba algorytmy zostały zaimplementowane i testowane z użyciem rzeczywistych sekwencji obrazu. Otrzymane w trakcie testów wyniki są obiecujące dla przyszłych wdrożeń.
EN
Security of endangered strategic areas like gas delivery stations is at the moment almost completely dependent on security officers and visual inspection of the scene. Observation of multiple screens displaying images captured from video cameras installed at the station is a monotonous task, theretore there is a great risk of occurring oversights. Oue to the human limitations the quality of such observations is far from being efficient and reliable. In order to increase the quality of detection potential threat an algorithm for automatic detection of potential anomalies like gas leaks and pipe demeqes. Presented algorithm is based on images acquired from thermovision cameras and is capable of processing up to date. In order to perform gas leaks detection, first an area of pipe is detected. Next step is to perform analysis of gradient changes over time. Trespassers detection is realized by detection of silhouettes, analysis of anthropomorphic features and pattern matching. Both algorithms were implemented and tested using real sequences. The acquired results are promising for future implementations. (Application of thermovision camera in gas dełivery stations)
PL
Nieszczelności powstające w trakcie eksploatacji sieci wodociągowych to zjawiska, których przy obecnych warunkach techniczno-ekonomicznych dostawy wody nie da się uniknąć. Szczególnie "kroplowe" ubytki wody, nazywane stratami wody do gruntu, są powodowane przeciekami pochodzą-cymi ze złączy rur i armatury, które stanowią wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Wycieki są większymi pod względem wydatku ubytkami wody, nad którymi można zapanować, stosując proces kontroli wycieków (Aktywna Kontrola Wycieków). Awaria sieci wodociągowej to przeważnie dopiero ostatni etap pojedynczego wycieku. Z doświadczenia firm wodociągowych wyszukujących i usuwających wycieki wynika, że zanim pojedynczy wyciek ujawni swoje niszczycielskie i kosztowne działanie, upływa przeciętnie kilkadziesiąt dni. Oczywiście, są wycieki, które "wychodzą" po 2-3 dniach, ale zdarzają się i takie, które nie pojawiają się na powierzchni gruntu przez długie miesiące. W tym czasie strumień tra-conej wody nie jest niczym ograniczony. Powoduje to straty wody i jest przyczyną wielu niepożądanych zjawisk w sieci.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.