Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intensity of production organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zaktualizowaną metodykę oceny energochłonności produkcji rolniczej oraz sposób badania intensywności organizacji produkcji. Nakłady materiałowo-energetyczne wyrażono w jednostkach fizycznych, pieniężnych oraz umownych jednostkach zbożowych (JZ) i energetycznych (GJ). Metodykę zaprezentowano na podstawie danych dotyczących gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 44 ha UR.
EN
An actualized methodology to evaluating energy consumption in agricultural production as well as the manner of investigating intensity of production organization were presented. Material and energy inputs were expressed in physical and monetary units, conventional cereal units (CU) and energetic units (GJ). Methodology was described on the basis of data referred to a family farm of the area 44 ha agricultural land (AL).
PL
Artykuł opracowano na podstawie danych zebranych w latach 1996-1998 z 24 gospodarstw zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim oraz danych zebranych w latach 1999-2001 z 25 gospodarstw położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Spośród analizowanych gospodarstw 55% charakteryzowało się wyjątkowo wysoką, 21% - bardzo wysoką, a 8% - wysoką intensywnością organizacji produkcji roślinnej. W tej grupie gospodarstw deszczowanie było zabiegiem efektywnym. Średni wskaźnik opłacalności deszczowania wynosił odpowiednio: 178-245, 133-188 oraz 109-134%. W pozostałych 16% gospodarstw o średniej intensywności organizacji produkcji roślinnej, ze wskaźnikiem opłacalności deszczowania wynoszącym 61%, nawadnianie było zabiegiem nieefektywnym. Efektywność deszczowania wyrażona wartością przyrostu produkcji roślinnej, wskaźnikiem dochodowości i wskaźnikiem opłacalności była dodatnio skorelowana z intensywnością organizacji produkcji roślinnej gospodarstw. W gospodarstwach indywidualnych, z reguły nieprowadzących rachunkowości rolnej, intensywność organizacji produkcji roślinnej można traktować jako orientacyjny wskaźnik spodziewanej opłacalności deszczowania.
EN
The article was based on data collected in the years 1996-1998 from 24 farms, located in the provinces: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie and wielkopolskie and on data collected in the years 1999-2001 from 25 farms situated in the kujawsko-pomorskie province. Of the analysed farms 55 % were characterised by exceptionally high, 21 % - very high and 8 % - high intensity of plant production organization. In this group of farms sprinkling was an efficient measure. The average sprinkling profitability index was: 178-245, 133-188 and 109-134 respectively. In the remaining 16 % of farms with an average intensity of plant production organization, with the sprinkling profitability index being 61 % - irrigation was an inefficient measure. Sprinkling efficiency expressed by the increase of plant production, by the efficiency index and profitability index was positively correlated with the intensity of plant production organization of the farms. In private farms which as a rule do not keep farm accountancy the intensity of plant production organization may be treated as an approximate index of expected sprinkling profitability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.