Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management practice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany paradygmatów w zarządzaniu
PL
Współczesne zarządzanie wkroczyło w fazę zmiany paradygmatów głównie na skutek globalizacji, turbulencji otoczenia, nasilenia konkurencji i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele z dotychczasowych paradygmatów przestało być twórczych poznawczo, nie stanowiąc już ram do przyrostu wiedzy i tworzenia szczegółowych teorii. Pojawiły się zatem nowe, coraz powszechniej akceptowane przez środowisko naukowe. Artykuł przedstawia wybrane paradygmaty, które zyskały na znaczeniu we współczesnej teorii i praktyce zarządzania.
EN
Contemporary management has co me in the phase of paradigms’ change because of globalization, turbulence of an environment, hypercompetition and development of information and communication technologies. Many of previous paradigms stop to be useful in extending of knowledge and creating of particular theories. There are new paradigms, which are more and more accepted by the scientific community. The article presents the chosen paradigms, which gain in significance in the contemporary management theory and practice.
2
Content available remote Intuicja w badaniach empirycznych z zakresu zarządzania
PL
W literaturze przedmiotu obserwować można rosnące zainteresowanie wykorzystaniem intuicji w procesie podejmowania decyzji, która staje się coraz częściej przedmiotem badań empirycznych. Jednakże celem większości z nich jest identyfikacja osób, które wykorzystują intuicję w procesie decyzyjnym lub badania przeprowadzone z psychologicznego punktu widzenia. W ostatnich latach zauważyć jednak można coraz bardziej złożone metodycznie wysiłki autorów mające na celu rozwiązanie problemu zastosowania intuicji w praktyce zarządzania. Celem referatu jest dokonanie systematyzacji współczesnych badań empirycznych z zakresu intuicji realizowanych w dziedzinie zarządzania oraz podjęcie próby wyznaczenia potencjalnych przyszłych ich kierunków.
EN
There is a growing interest in intuition in the literature in a field of management in the context of decision making process. Most research concerning intuition focus on identification of managers who effectively use it or they are run from a psychological point of view. In the recent years one can observe more and more methodically complex efforts to answer the question about application of the intuition in management practice. The main goal of this paper is to present empirical research that have been conducted in the field of management and propose potential future research directions.
EN
Article presents a proposition of using quantified model defining a level of enterprise growth according to L. E. Greiner’s Enterprise Growth Stages Theory as an attempt of practical use of mentioned theory in Management Practice Discipline. This model defines critical areas of enterprise growth, defining their target condition in next stages of growth, which in turn allows to manage this process consciously.
PL
W pracy przedstawiono propozycję kwantyfikacji modelu określającego poziom rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z teorią etapów rozwoju przedsiębiorstwa L. E. Greinera jako próby praktycznego wykorzystania teorii w praktyce zarządczej. Model określa krytyczne dla rozwoju przedsiębiorstwa obszary działalności definiując ich docelowy stan w kolejnych etapach rozwojowych, co w konsekwencji pozwala na objęcie ich procesem świadomego zarządzania.
5
Content available remote Multimedia and public relations in management practice
EN
The article presented the application of multimedia in management practice. The new age of knowledge and information technologies, globalization, and co-operation between Poland and the EU brings new challenges for Polish businesses which will have to upgrade all their technical standards to meet requirements of the global economy more and more dominated by intangible assets. This is also applicable to public relations and e-business, which have a significant and growing impact on the whole global economy.
PL
W opracowaniu zaprezentowane zostało wykorzystanie środków multimedialnych w praktyce zarządzania. Nowa era wiedzy i informatyki, globalizacja i udział Polski w UE niesie za sobą konieczność podniesienia wszelkich standardów ekonomicznych i technologicznych polskich przedsiębiorstw - dla sprostania konkurencyjności w gospodarce światowej, w której coraz bardziej dominują wartości niematerialne. Dotyczy to także technik public relations i e-biznesu, które mają już duży i rosnący wpływ na całą gospodarkę światową.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.