Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resilient modulus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The development of industry and application of new production techniques could bring about extraordinary problems that have been neglected. One of these challenges in terms of soil mechanics is high frequency cyclic loading. Well constructed foundation may reduce this troublesome phenomenon but excluding it is usually uneconomic. In this paper, shakedown theory assumptions were studied. Cyclically loaded soils behave in various ways depending on the applied stress rate. Common cohesive soils in Poland, i.e., sandy-silty clays are problematic and understanding of their behaviour in various conditions is desired. In order to study repeated loading of this material, cyclic triaxial test were carried out. Cyclic loading tests were conducted also in one way compression. These methods in small strain regime allow permanent strain increment analysis with resilient response after numerous cycles. This behaviour was subsequently exploited in the study of shakedown theory. This paper contains some conclusions concerning the above-mentioned theory.
2
Content available remote Rutting prediction for stabilized soils based on the cyclic CBR test
PL
Mechanizm powstawania kolein jest złożony i nadal do końca nie wyjaśniony. Aby go zrozumieć i właściwie przewidzieć wielkość kolein zostały opracowane odpowiednie metody badawcze, m.in. "Accelerate Pavement Testing" (APT). W celu właściwego przewidywania głębokości kolein powstają również złożone modele matematyczne. Ponadto należy mieć na uwadze, że na głębokość kolein również ma wpływ stan gruntu. W artykule zaprezentowano wyniki badań CBR w warunkach cyklicznego obciążenia (cCBR) przeprowadzone na naturalnej i stabilizowanej chemicznie glinie piaszczystej z 8% dodatkiem wapna hydratyzowanego. Grunt naturalny oraz po stabilizacji został zagęszczony w cylindrze CBR zgodnie z metodą Proctora. Materiał został poddany badaniu cCBR przed stabilizacją, po 1 godzinie, 14 i 30 dniach od stabilizacji. Celem badania cCBR było wyznaczenie na jego podstawie parametrów służących do obliczenia głębokości kolein za pomocą modelu Plastic Displacement (P-D). Zaproponowano również modyfikacje parametru modelu w celu otrzymania dokładniejszych wyników. Dodatkowo przeprowadzono analizę statystyczną korelacji pomiędzy wynikami badania oraz wynikami otrzymanymi za pomocą modelu P-D.
EN
Rutting mechanism is complex and still being clarified. In order to predict rut depth on the basis of empirical tests and to establish the m e c h a n i s m of its creation, sophisticated experiments, such as accelerate pavement testing (APT), are being carried out. To find the proper way of predicting rut depth, mathematic models are also created. It should also be noted, in order to obtain results in line with reality, that the nature of the soil affects the depth of rutting. This paper present results of the cyclic CBR test carried out on chemically stabilized sandy clay with the addition of the 8% hydrated lime prepared in CBR mold with respect to Proctor compaction rules. Sandy clay was subjected to cCBR test after either non-stabilized, 1 hour, 14 or 30 days from stabilization with lime. The aim of the cCBR test was to predict rutting depth, calculated with Plastic Displacement (P-D) model. Thus obtained data were compared with test results and some modification was proposed in order to obtain more accurate prediction of rut depth. Also, statistical analysis of correlation between the modeled permanent displacement and the one obtained during the test was made.
EN
This paper presents the results of resilient moduli tests carried out on selected hydraulically bound mixtures (HBM). Both static and dynamic loading procedures were used. In total, thirteen hydraulically bound mixtures designed for construction of road base and subgrade improvement were tested. The mixtures were composed of crushed granite, dolomite or recycled concrete mixed with a hydraulic road binder, cement and two types of fly ash. The specimens were subjected to cyclic loading with 0.248 s and 50 s load times. Moreover, the specimens were subjected to compressive and tensile strength tests. The tests showed that the load duration had no significant effect on the obtained resilient modulus. This resulted from good linear correlation between the values obtained with the two load times, namely 0.248 s and 50 s. Non-linear relationships were established between the values of compressive and tensile strength and the resilient modulus. Some differences were noted in the shape of curves drawn for the respective granular materials and binders. This indicates that some physical ingredients may have an impact on the above-mentioned relationships.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań do-świadczalnych modułów sprężystości wybranych mieszanek HBM. Badania wykonano metodą testowego obciążenia statycznego i dynamicznego. Zbadano 13 mieszanek kruszyw związanych hydraulicznie, stosowanych w podbudowach drogowych i do ulepszania podłoża. Składnikami badanych mieszanek były kruszywa: granitowe, dolomitowe i z recyklingu betonu oraz spoiwo drogowe, cement i dwa popioły lotne. Badania przeprowadzono na próbkach obciążanych cyklicznie z czasem trwania impulsu obciążenia 0,248 s i 50 s. Ponadto wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie tych próbek. Badania wykazały brak istotnego wpływu czasu trwania impulsu siły na wartość modułu sprężystości badanych próbek. Wynikało to z dobrej korelacji liniowej między modułami oznaczonymi pod obciążeniem przyłożonym w czasie 0,248 s, a modułami oznaczonymi przy obciążeniu w czasie 50 s. Stwierdzono, że pomiędzy wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, a modułem sprężystości badanych mieszanek są zależności, które mają charakter nieliniowy. Zauważono, że są pewne różnice w przebiegu krzywych charakteryzujących poszczególne kruszywa i spoiwa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.