Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  characteristic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
August Wöhler w latach 1847-1870 we Frankfurcie nad Odrą, na linii kolejowej Frankfurt - Wrocław prowadził badania obciążeń zmęczeniowych osi wagonów i lokomotyw. W związku z mijającą 200. rocznicą urodzin Wöhlera, scharakteryzowano jego pionierskie badania wytrzymałości zmęczeniowej oraz przedstawiono właściwości stali konstrukcyjnych czterech mostów usytuowanych na tej linii kolejowej. Omówiono badania strukturalne stali tych mostów, badania mechaniczne i sformułowano pewne uwagi o stosowaniu stali wysokowęglowej gatunku St 48.
EN
August Wöhler in years 1847-1870 in Frankfurt upon Oder, on the Frankfurt and Wroclaw railway line, carried out fatigue load tests on wagon and locomotive axles. Due to the 200th anniversary of the Wöhler's birth, his pioneer research on fatigue strength is characterized and the properties of structural steels in four bridge located on this railway line are presented as well. Structural tests on steels from these bridges and mechanical tests are discussed. Some remarks are formulated for the development of high carbon steel of grade St 48.
2
Content available Stropy panelowe
PL
Współczesne budownictwo niesie za sobą coraz więcej wyzwań, a jednocześnie proponuje rozwiązania ułatwiające przeprowadzanie robót budowlanych i zmniejszanie ich kosztów. Jednymi z najpopularniejszych systemów, które wyróżniają się na rynku innowacyjnością, są systemy stopów panelowych. W artykule omówiono wybrane informacje na temat procesu wyboru systemu stropowego oraz klasyfikacji systemów stropowych. Następnie przedstawiono zalety trzech stropów panelowych: Vector, Smart oraz nowości z 2019 roku – stropu Teriva Panel.
EN
Contemporary construction brings about more and more challenges, yet offers solutions for streamlining works and reducing their costs. One of the most popular and innovative solutions are panel ceiling systems. The article covers selected information on the process of selection of a ceiling system and the classification of ceiling systems. It then presents the advantages of three panel ceiling systems: Vector, Smart and a new system introduced in 2019 – Teriva Panel.
PL
W artykule omówiona została diagnostyka termistorowych czujników temperatury stosowanych w pojazdach samochodowych. Przedstawiono typy charakterystyk R=f(T) termistorów oraz ich parametry techniczne i eksploatacyjne. Omówione zostały zastosowania poszczególnych typów termistorów w pomiarach temperatury wykonywanych w pojazdach samochodowych. Na przykładzie czujnika temperatury płynu chłodzącego przedstawiona została prosta i szybka metoda diagnostyki bezpośredniej czujnika. Przedstawione zostały wyniki badań oraz wnioski dotyczące badanego czujnika.
EN
The article discusses the diagnostics of thermistor temperature sensors used in motor vehicles. The types of R = f (T) thermistor characteristics and their technical and operational parameters are presented. The applications of particular types of thermistors in temperature measurements in automotive vehicles are discussed. On the example of the coolant temperature sensor, a simple and fast method of direct sensor diagnostics is presented. The test results and conclusions regarding the tested sensor are presented.
PL
Zamieszczono uwagi w odniesieniu do pakietu norm projektowania zbiorników stalowych, który stanowią eurokody: PN-EN 1991-4 Eurokod 1; PN-EN 1993-1-6 Eurokod 3; PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3 i PN-EN 14015:2004. Zaproponowano w szczególności wycofanie przez CEN normy EN 14015, po uprzednim poprawieniu, uaktualnieniu i rozszerzeniu tematyki części 4-2 Eurokodu 3.
EN
The main remarks referring to the series of codes related to steel tank, design in particular PN-EN 1991-4 Eurocode 1, PN-EN 1993-1-6 Eurocode 3, PN-EN 1993-4-2 Eurocode 3 and PN-EN 14015:2004 are presented. The PN-EN 1993-4-2 extension and update is proposed prior to withdrawal of the PN-EN 14014:2004 by CEN.
5
Content available remote Renowacja fasady w zabytkowej kamienicy
PL
W artykule przedstawiono przykład renowacji zabytkowej kamienicy mieszczańskiej, na podstawie szczegółowej diagnostyki fasad wykorzystującej badania nieniszczące. Ocena stanu technicznego budynku wymaga w wielu przypadkach zastosowania dodatkowych badań. W przedmiotowym budynku dokonano oceny stanu ochrony cieplnej, wykorzystując pomiary termowizyjne oraz badania współczynnika przenikania ciepła. Dodatkowo dokonano pomiarów zawilgocenia oraz chłonności kapilarnej ścian zewnętrznych. Analiza wyników badań nieniszczących umożliwiła dobór odpowiednich rozwiązań projektowych oraz technologii prowadzenia prac konserwatorskich. Efekt końcowy renowacji umożliwił wyeksponowanie walorów architektonicznych obiektu.
EN
This article presents an example of the renovation of the listed tenement house, based on detailed diagnostics of facades using non-destructive testing. An assessment of technical condition of the building requires, in many cases, additional research. The building has been assessed for thermal protection using thermal measurements and tests on heat transfer coefficient. In addition, measurements of moisture and capillary absorption of external walls were carried out. Analysis of non-destructive testing results has enabled the selection of appropriate design solutions and technologies for performing maintenance work. The final effect of the renovation made it possible to expose the architectural values of the object.
PL
W artykule zaprezentowano analizę zagadnienia związanego z właściwym zabezpieczeniem silników elektrycznych przed uszkodzeniami termicznymi. Przedstawiono parametry mające wpływ na prawidłowe zabezpieczenie silników, problematykę z prawidłowym doborem charakterystyki czasowo-prądowej wynikającej z aktualnej normy. Zaproponowano algorytm realizacji zabezpieczenia, pozwalający w pełni zabezpieczyć silnik przed skutkami przeciążeń oraz zapobiegający zbędnym wyłączeniom.
EN
The paper presents issues connected with correct protection of the motors against thermal damages. Characteristics according to the PN-EN 60255-151:2010 [3] standards may not ensure constant value of thermal integral for the whole range of overload currents. Inverse and very inverse characteristics ensure better thermal protection for the motor at low values of current, while extremely inverse characteristics correctly reflect thermal model for the motor with overloads exceeding 300%. The risk of unnecessary triggering of protection assuming thermal integral I2t for the current operation point has also been analysed. An algorithm for implementation of motor protection against overload, based on summing up squares of currents in successive one-second time intervals has been proposed. The sum of squares for these currents reflects values of current thermal integral. The described issue has a major impact on operation safety, in particular in the field of methane and coal dust explosion hazard in the coal mines.
PL
Problematyka niniejszego opracowania dotyczy przedsiębiorczości w świadomości studentów. Artykuł ten ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczny zarys problematyki przedsiębiorczości, postaw przedsiębiorczych oraz cechy człowieka przedsiębiorczego. Natomiast w kolejnej części zaprezentowano wyniki badania, którego celem było poznanie opinii w zakresie wiedzy, postaw i zaangażowania studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (WOiZ) na temat przedsiębiorczości.
EN
The problem of this paper relates to entrepreneurship in the awareness students. This article is a theoretical and empirical. In the first part of the paper presents a theoretical outline of the problems of entrepreneurship, entrepreneurial attitudes and characteristic of entrepreneurial person. However, in the next part of the article present the results of empirical research, the aim of which was to find out the opinions in the field of knowledge, attitudes and involvement of the students of the Faculty of Organization and Management Silesian University of Technology about entrepreneurship.
PL
Przedstawiono informacje o stabilności (dryfcie, żywotności czasowej) czujników temperatur na osnowie termopary typu K.
EN
The paper presents information about stability (drift, lifetime) of temperature Sensors based on K-termocouple.
9
Content available Volkswagen Passat Alltrack - nazwa zobowiązuje
PL
Do niedawna Passat produkowany był wyłącznie jako sedan i kombi, ale ostatnie trendy w branży dały koncernowi VW okazję do poszerzenia oferty o kolejny typ nadwozia. Jednym z modeli, który zrodził się w wyniku tej transformacji, jest Passat Alltrack, uterenowione kombi, który wypełnia lukę pomiędzy standardowym Passatem Estate i SUV-em w typie Volkswagena Tiguana. Można by wiele o nim mówić, ale i tak najlepiej obroni się sam – podczas jazdy.
10
Content available Vito Tourer PROsto do celu
PL
Najnowsze propozycje Mercedesa zadowolą gusta nawet najbardziej wymagających nabywców pojazdów użytkowych. Ze względu na mnogość wersji vanów Vito trzeciej generacji klienci zyskali możliwość precyzyjnego dopasowania konkretnego modelu do indywidualnych potrzeb. Osobiście mieliśmy przyjemność testować ośmioosobowego Vito Tourer PRO z napędem na wszystkie koła.
11
Content available Tunel pod Martwą Wisłą już przejezdny
PL
23 kwietnia 2016 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz po krótkiej uroczystości otworzył szlabany i pierwszym samochodem wraz ze zwycięzcą licytacji w WOŚP przejechał przez tunel pod Martwą Wisłą. Chwilę później udostępniono obiekt do ruchu dla wszystkich kierowców.
EN
On April 23, 2016, after a short ceremony, Mayor of Gdańsk Paweł Adamowicz opened the barriers and passed through the tunnel under Martwa Wisła river in the first car with the winner of the WOŚP Foundation charity auction. A new moments later the structure became made available to traffic for all drivers.
12
Content available Subaru Levorg. Zanosi się na dłuższą imprezę
PL
Fani Levorga bez trudu rozszyfrują ukrytą w tytule tekstu grę słów. Wystarczy wspomnieć, że nazwa Levorg powstała przez połączenie trzech słów: LEgacy (dziedzictwo), reVOlution (rewolucja) i touRinG (podróżowanie). Nie brakuje tych pierwiastków w najnowszej wersji Subaru Levorg 17MY. Co więcej, nowa wersja została wyposażona dodatkowo w system wspomagający kierowcę – EyeSight. A wszystko to w identycznych cenach, jak modele rocznikowe 16MY.
13
Content available Subaru Forester XT - 241 km mocy
PL
Subaru Forester, SUV z napędem na cztery koła, to najchętniej kupowany model tej marki. Niestraszne mu żadne warunki pogodowe. Wszechstronny i praktyczny, z powodzeniem pomieści pięciu pasażerów wraz z bagażem. Dodatkowy sprzęt zmieści się na dachu. Gdyby i tego było mało, Forester może wziąć na hak przyczepkę.
EN
Subaru Forester is a well-known 4WD crossover and the best-selling model of this make. Although its body looks more like an estate car than a SUV, the Forester can be basically called a forerunner in the crossover segment. It can manage in any weather conditions. Versatile and practical.
14
Content available Renault Espace siła piatej generacji
PL
Od początku produkcji, czyli od 1984 r., ten model Renault cieszy się dużym powodzeniem. Przez wiele lat jego przestronne wnętrze znajdowało wiele zastosowań zarówno służbowych, jak i rodzinnych, a zapakowany po dach Espace był naturalnym widokiem na drogach, zwłaszcza w okresach urlopowych. Każda kolejna generacja Renault Espace świętowała sukces. I nie ma wątpliwości, że najnowsza podtrzyma ten trend.
15
Content available Nissan X-Trail Tekna komfort na bezdrożach
PL
W 2015 r. sprzedaż crossoverów Nissana w Europie przekroczyła 400 tys., co daje 12,7-procentowy udział w tym segmencie rynku. Czy pojawienie się nowego Nissana X-Trail Tekna przyczyni się do wzrostu wyników koncernu? W gąszczu samochodów tej klasy dostępnych w ofertach licznych producentów trzeba się wyróżniać. Oto co oferuje ten jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie samochodów, od niedawna dostępnych w sprzedaży.
EN
The sales of Nissan crossovers in Europe in 2015 exceeded 400 thousand resulting in a 12.7-percent share in this market segment. Will the emergence of a new Nissan X-Trail Tekna contribute to increasing the performance of the corporation? In the abundance of cars in its class available in offers of numerous manufacturers, one needs to stand out. Here is what can be offered by one of the most technologically advanced cars recently available
16
Content available Nawierzchnie betonowe
PL
Wykonywanie nawierzchni betonowych ma w Polsce długoletnią tradycję. Dowodem na to są istniejące do dziś drogowe nawierzchnie betonowe, których jakość i stan techniczny dają możliwość ciągłego użytkowania, mimo dużego wzrostu natężenia ruchu pojazdów i ich ciężaru. Współcześnie dostępne technologie, w połączeniu z fachową wiedzą, pozwalają na budowanie nawierzchni betonowych, których prawidłowe utrzymanie zapewni trwałość na lata.
17
Content available Most do przyszłości z kompozytów FRP
PL
Przemysł i nauka w tandemie? Udowadniamy, że taka współpraca toruje drogę innowacjom. Wieloletnie doświadczenie, potencjał twórczy oraz nowatorskie myślenie o budownictwie zespołu ekspertów Mostostalu Warszawa SA zaowocowały powstaniem innowacyjnej przeprawy drogowej. I tak oto powiat rzeszowski wzbogacił się o pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP. 9 lutego 2016 r. w podkarpackiej miejscowości Błażowa postawiliśmy oficjalnie pierwsze kroki na moście przyszłości.
EN
Industry and science working in tandem? We prove that such cooperative paves the way for innovation. Many years of experience, creative potential and innovative thinking of construction by the team of experts of Mostostal Warszawa SA has resulted in an innovative road bridge. And so the Poviat of Rzeszów gained the first Polish road bridge made of FRP composites.
18
Content available Mitsubishi Outlander – 100 powodów do zadowolenia
PL
Kampanii promocyjnej najnowszej generacji Mitsubishi Outlandera, jednego z najwyżej cenionych SUV-ów świata, przyświeca hasło „Zmienione na 100 sposobów”. Lista zmian jest imponująca, a modyfikacje obejmują zarówno design, jak i konstrukcję samochodu.
19
Content available Jeep renegade buntownik z wyboru
PL
Choć Jeep Renegade jest najmniejszym jeepem w ofercie koncernu Fiat Chrysler Automobiles, to testowany przez naszą redakcję model – wersja Limited z silnikiem wysokoprężnym 2,0 Multijet o mocy 140 KM, sześciobiegową manualną skrzynią biegów i napędem na cztery koła – pozwala w pełni poczuć fenomen legendarnej marki rodem z USA.
20
Content available ISUZU D-MAX Pearl White - japoński dominator
PL
Panuje przekonanie, że jeśli coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Zapewne jest w tej maksymie sporo racji, jednak nie można jej odnieść do pick-upów. Samochody w tej klasie w niesamowity sposób gwarantują wygodną jazdę w trasie, posiadając jednocześnie świetne predyspozycje do pracy. W dodatku, jeśli tym pick-upem jest Isuzu D-max Pearl White, do tego zestawu cech dołącza także oryginalny, nietuzinkowy wygląd, wyróżniający go na tle konkurencji.
EN
There is a widespread belief that if a thing is intended as good for everything, it is good for nothing. Perhaps this is quite right, but the saying connot be applied to pick-ups. Vehicles of this class guarantee in an amazing way comfortable ride on the road, while being perfectly fit for work purposes. In addition, if it is about Isuzu D-max Pearl White, this set of features is completed with an original, unconventional appearance, distinguishing it from the competition.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.