Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natychmiastowy pomiar fazy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Radary pasywne wykorzystują sygnały źródeł mikrofalowych, tak zwanych niewspółpracujących. Są nimi na przykład nadajniki telewizyjne i radiofoniczne. Radar pasywny nie posiada własnego nadajnika, a więc może być uważany za milczący i całkowicie ukryty lokalizator. Wydaje się, że sygnały systemów GSM także mogą być zastosowane do pasywnej lokalizacji. Wiele zespołów mikrofalowych na świecie prowadzi prace badawcze w tym zakresie. Artykuł prezentuje kilka wyników badań prowadzonych nad zastosowaniem metod natychmiastowego pomiaru fazy NPF i natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz w radarze pasywnym. Problem ten jest bardzo złożony, ale oczekuje się, że te metody mogą być użyteczne w niektórych rodzajach radarów pasywnych. W pracy opisano podstawowe parametry transmisji w systemie GSM oraz przedstawiono wybrane struktury mikrofalowego dyskryminatora fazy MDF i mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości MDCz. Przedstawiono również koncepcję radaru pasywnego opartego na układach NPF i NPCz.
EN
Passive radars make use of signals emitted by so-called non-cooperative microwave sources. These are broadcast systems and TV transmitters, for instance. Passive radar has no own transmitter thus it can be considered as silent and completely covert localization system. It seems that signals of GSM systems can be used for passive localization too. Many microwave teams all over the world, work on implementation of GSM signals for passive radars. The paper presents some results of investigations in this area and on making use of instantaneous phase measurement IPM and instantaneous frequency measurement IFM methods for object detection by means of passive radar. It is very complex problem but it is expected that these methods can be useful for some kinds of passive radars. The work describes basic parameters of GSM transmission system and contain description of selected structure of microwave phase discriminator MPD and microwave frequency discriminator MFD. Finally there is presented an idea of passive radar with IPM and IFM receivers.
PL
Przedstawione w pracy szerokopasmowe mikrofalowe dyskryminatory fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami pod względem szybkości pomiaru parametrów sygnałów mikrofalowych, wykorzystywanych m. in. w radiolokacji i telekomunikacji. Parametry te uzyskuje się dzięki temu, że operacje na wielkościach zespolonych dokonywane są przy użyciu korelatorów składających się z biernych podzespołów mikrofalowych. Ostateczna estymacja parametrów mierzonego sygnału mikrofalowego dokonywana jest za pomocą układów cyfrowych w oparciu o napięcia wolnozmienne uzyskane w procesie detekcji sygnałów we wrotach wyjściowych korelatorów mikrofalowych. Przedstawiony materiał jest wprowadzeniem do specyfiki pomiarów chwilowych wartości parametrów krótkotrwałych sygnałów mikrofalowych, których częstotliwość jest znacznie większa niż częstotliwość próbkowania dostępnych przetworników analogowo-cyfrowych. Opisano mikrofalowe dyskryminatory jednofunkcyjne i kwadraturowe.
EN
Presented in the above article wide - band microwave phase discriminators MPD as well as microwave frequency discriminators MFD realize very good features in the range of the high speed measurement of parameters of microwave signals that can be used, among the others in radiolocation and telecommunication. High speed as well as wide bandwidth of simultaneous measurement can be reached thanks to the fact that operations on the complex values are performed using correlators built from passive microwave elements. Final estimation of the parameters of the received microwave signal is obtained by the usage of the digital integrated circuits and on the basis of slow changing voltages got in the process of signal detection in the output ports of microwave correlators. Presented idea is the basic for the measurement of short - term signal parameters, whose frequency is much higher than sampling frequency of the existing-to-digital converters. In this article so called single function and quadrature microwave discriminators were explained, correction elements were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.