Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrochemiczne osadzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
FeCrAl is comprised essentially of Fe, Cr, Al and generally considered as metallic substrates for catalyst support because of its advantage in the high-temperature corrosion resistance, high mechanical strength, and ductility. Oxidation film and its adhesion on FeCrAl surface with aluminum are important for catalyst life. Therefore various appropriate surface treatments such as thermal oxidation, Sol, PVD, CVD has studied. In this research, PEO (plasma electrolytic oxidation) process was applied to form the aluminum oxide on FeCrAl surface, and the formed oxide particle according to process conditions such as electric energy and oxidation time were investigated. Microstructure and aluminum oxide particle on FeCrAl surface after PEO process was observed by FE-SEM and EDS with element mapping analysis. The study presents possibility of aluminum oxide formation by electro-chemical coating process without any pretreatment of FeCrAl.
2
Content available remote Wytwarzanie mikrostruktur osadzaniem elektrochemicznym
PL
Przedstawiono metody osadzania elektrochemicznego struktur trójwymiarowych. Omówiono trzy podstawowe procesy oraz zaprezentowano przykładowe wyniki badań dostępne w literaturze.
EN
Presented in the paper are the methods of producing 30 structures by the way of electrochemical deposition. Describec are three basie processes and examples of the resulłs availabk in the literaturę are presented.
PL
W pracy omówiono współpracę dwóch układów obciążeń zewnętrznych: mechanicznego z tarciem i elektrochemicznego. Badania prowadzono w modelowym układzie tribologicznym składającym się z obracającego się pierścienia z prędkością 200 obr/min, z obciążeniem skokowym powierzchni bocznej (klockiem) siłami od 175 N do 507 N. Do układu podłączono kontrolowany obwód elektryczny, realizujący proces elektrochemicznej redukcji cynku podczas pracy układu tribologicznego. Osadzanie cynku wymuszano zewnętrznym źródłem prądu stałego z elektrolitu utworzonego na bazie oleju bazowego (hydrorafinatu II). Ustalono, że osadzenie technologicznej warstwy cynku, dla wypełnienia mikronierówności pierścienia (2–3 žm), ułatwia docieranie współpracujących elementów. Cynk osadzany w warunkach eksploatacji pozwala zachować stałą objętość (wymiar) elementu obciążanego oraz zmniejszyć i stabilizować współczynnik tarcia. W systemie omawianych układów realizowany jest proces osadzania powłok odnawialnych: osadzanych w układzie elektrochemicznym i zużywanych w strefie tarcia.
EN
The work is devoted to the cooperation of two systems of external loads: a mechanical with friction and electrochemical. The research was conducted in a model tribological system, which consisted of a rotating ring with a speed of 200 turns/min. It was loaded with a block on the lateral surface with forces from 175 N to 507 N. The testing device was connected to an controlled electrical circuit implementing the electrochemical reduction of zinc in the work of the tribological system. The deposition of zinc was enforced by an external direct current from the electrolyte formed based on base oil (hydrorafinat II). It was found that the technological zinc layer deposition filling the micro-irregularities of the ring (2-3 microns) helps to facilitate the working elements. Zinc, after the deposition in the operating conditions, can maintain the constant volume (dimension) of the loaded element and reduce and stabilise the friction coefficient. In the description of the considered device, the process of the deposition of renewable coatings is discussed. This includes the deposition of the coating in the electrochemical system and its function in the friction zone.
EN
The electrodeposition of the nanocrystalline Ni-Mo matrix composite containing nano-sized oxide A1 has been investigated with the aim of preparing hard protective coatings. The Ni-Mo/Al2O3 composites were deposited on ferritic steel substrates in a system with a rotating disk electrode (RDE) from aqueous sulfate-citrate electrolyte solutions containing ultrafone ceramic particles in the suspension. The conditions for the electrodeposition of Ni-Mo/Al2O3 nanocomposite coatings have been developed. The effect of the most important plating parameters namely density, hydrodynamlc condition and the Al2O3 concentration in the bath on the content aud distribution of the co-deposited ceramic partieles in the Ni-Mo matrix was considered. The structural properties, i.e. morphology, phase composition, crystallite dimension of the obtained coatings have been determined. It has been found that the content of the incorporated particles in the deposit rises with increasing applied current density, Al2O3 concentration and stirring rate (in a relatively high cathode rotation range). The rotation speed has also resulted in an increase of the molybdenum content in tbe Ni-Mo matrix as well as the hornogeneity of the ceramic phase distribution in the whole composite volume. At the same time, a significant change in the surface morphology of the eleetrodeposits and a reduction of the ayerage matrix gram size frorn about 40 to 10 nm has been observed.
PL
Badano proces elektroosadzania powłok kompozytowych zawierających nanokrystaliczną osnowę Ni-Mo oraz fazę ceramiczną Al2O3 o rozmiarach nanornetrycznych w celu wytworzenia twardych powłok ochronnych. Kompozyty Ni-Mo/Al2O3 osadzano na podłożu ze stali ferrytycznej, w układzie z wirującą elektrodą dyskową (WED), z wodnych siarczanowo-cytrynianowych roztworów elektrolitów zwierających ceramiczną fazę dyspersyjną w postaci zawiesiny. Opracowano warunki elektroosadzania nanokompozytowych powłok Ni-Mo/Al2O3. Określono wpływ najważniejszych parametrów elektroosadzania, jak gęstość prądu, warunki hydrodynamiczne, stężenie Al2O3 w kąpieli na zawartość i jednorodność rozkładu ceramicznych cząstek w osnowie Ni-Mo. Zbadano również parametry strukturalne wytworzonych powłok, jak morfologia, skład fazowy, rozmiar krystalitów. Stwierdzono, że zawartość cząstek ceramicznych wbudowanych w osnowę rośnie ze wzrostem gęstości prądu, zawartości proszku w kąpieli oraz szybkości mieszania (w relatywnie wysokich zakresach prędkości wirowania katody). Wzrost szybkości mieszania również spowodował zwiększenie zawartości molibdenu w osnowie Ni-Mo oraz poprawę jednorodności rozkładu fazy ceramicznej w objętości kompozytu. Jednocześnie zaobserwowano znaczną zmianę w morfologii powłok oraz obniżenie średniego rozmiaru krystalitów od około 40 do 10 nm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.