Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podczas kolejowych targów Trako w Gdańsku, firma Medcom zaprezentuje innowacyjne rozwiązania energoelektroniczne dla transportu szynowego oraz rynku autobusów elektrycznych. Dodatkowo na torach wystawienniczych będzie można zobaczyć aż 4 pojazdy wyposażone w energoelektronikę Medcomu.
EN
During the Trako railway fair in Gdańsk, Medcom will present innovative power electronics solutions for rail transport and the electric bus market. In addition, as many as 4 vehicles equipped with Medcom power electronics will be presented on the exhibition tracks.
PL
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu ze środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Na rynku kolejowych przewozów regionalnych umożliwia ono dostarczanie usług o pożądanej dostępności i jakości oraz akceptowalnej cenie. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących finansowania tych przewozów z budżetu samorządów wojewódzkich.
EN
Financial support, granted from public funds to entities of the transport sector is important element of implementation of EU transport policy. On regional raił transport market is allows to provide serwces of desired availability and quality with acceptable price. In the article has been presented result of financial research of financing the transport from budget of provincial governments.
EN
The Carboniferous sandstone of the Dęblin Formation is one of the targets for the petroleum industry in the Lublin Basin in southeastern Poland. The formation's primary and diagenetic composition makes it difficult to estimate its reservoir properties. Based on a detailed analysis of core and petrographic samples, normal I zation of gamma-ray and density logs was made with respect to the grain-framework of the rock. Recounted logs were used for distinguishing 4 different sandstone petrofacies. For these petrofacies, ranges of gamma-ray and bulk density values were determined and the impact of primary and diagenetic mineral composition was estimated. The application of this petrofacies method can upgrade the level of reservoir characterization and support the interpretation of uncored intervals.
4
Content available remote Rola zelektryfikowanej komunikacji zbiorowej w tworzeniu aglomeracji przyszłości
PL
W artykule przedstawiono rozwój zrównoważonego transportu, który stanowi obecnie jeden z priorytetów polityki transportowej Polski oraz Unii Europejskiej. Jednym z głównych czynników kształtujących współczesny system transportowy stanowi elektryfikacja sektora transportowego. Daje szansę na przekształcenie się miast w miasta zero, w których emisje, hałas, tłok i wypadki pozostaną na poziomie zerowym. W publikacji zaprezentowano udział taboru autobusowego o napędzie alternatywnym w polskiej komunikacji miejskiej, a następnie innych krajach Unii Europejskiej. Opisane także zostały autobusy Volvo 7900 electric jako przykład pojazdów w aglomeracjach przyszłości.
EN
In the article has been presented development of sustainable transport, which is priorite transport policy of Poland and European Union. The electrification is one of the main factor creating modern transport system. It allows transformation of cities into “zero cities”, without emission, noise pollution and high traffic. In the publication has been presented share of bus rolling stok with alternate fuel in polish public transport and other European Union countries. Buses Volvo 7900 electric has been described as the example of vehicles In future aglomerations.
5
Content available Economizer dla autobusów elektrycznych
PL
Celem europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI w. jest kreowanie efektywnego, zasobooszczędnego systemu transportowego. W jego kreowaniu istotne znaczenie ma wdrażanie napędu elektrycznego w autobusach komunikacji miejskiej. Czynnikiem determinującym zużycie energii w tych pojazdach są umiejętności kierowców. W artykule zaprezentowano system Economizer, który umożliwia kierowcy naukę i utrwalanie dobrych praktyk w trakcie jazdy.
EN
The aim of European transport policy of the first half of XXI century is creating competitive and resource efficient transport system. In creating of the system crucial issue is implementation of electric drive in public transport buses. The determining factor in this vehicles are driver skills. In the article has been presented economizer, allowing gaining good habits and driving skills.
PL
Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Wypadki przyczyniają się nie tylko do olbrzymich szkód społecznych, ale również powodują kolosalne koszty ekonomiczne, związane z utratą produktywności czy też transferami socjalnymi. Szczególną grupą uczestników ruchu drogowego są dzieci i młodzież, którzy nie mają wpływu na przebieg zdarzenia drogowego, często stają się jego ofiarami. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci garnizonu mazowieckiego od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS”, a bezpośrednio po nich akcję „Bezpieczne Wakacje 2019”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Traffic accident is defined as incident in result of which the road user has been injured or died. Accidents contribute not only to big social damages, but they also cause tremendous economical costs, related to productivity loss or social transfers. Special group of road users are children and teenagers, who do not impact traffic incident, but often are victims of them. Policemen of Mazovian Garrison performed action called „Gimbus” for the youngest road users’ safety, and directly after it the next action „Safe Holiday 2019”. Those activities consisted mainly of vehicles’ technical state controls as well as drivers’ sobriety and working time checking. There are the results of control activities presented in this article.
7
Content available SiC technology enters the market
EN
Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has introduced SiC products into series production and the first vehicles equipped with converters based on silicon carbide have already rolled onto the tracks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.