Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Application of aluminum in "green" architecture - today and tomorrow
EN
Architects are facing new challenges due to recent ecological and energy conservation recommendations that are being introduced for the latest buildings. This is a significant change in the approach to building design and construction, which will meet the new building requirements of 21st century. Modern architecture is often escribed as human-friendly taking full advantage of the properties of construction materials including their durability, esthetics, recyclability and lack of emissivity. There are few structural materials that show these engineering characteristics as well as allow for the responsible use of natural resources while maintaining respect for the natural environment. There are very specific expectations and requirements from the architecture and construction industry regarding this matter. A material of choice must have both high formability and strength, allowing for the production of parts with unique and complex shapes that can be easily and firmly joined together. The joining requirement is especially important due to the need for an assembly of large panels to be used as the building facades. The design of a facade is a very good example of how the physical properties of aluminium are justified in both the design and the final application. In the design and fabrication processes of the energy active glass facades it is very beneficial to use a wide range of extruded aluminum profiles with different geometries and mechanical properties.
PL
Obecny stan środowiska i zasobów energetycznych, potrzeba ich ochrony i oszczędności, staje się wyzwaniem dla architektów w projektowaniu nowych budynków. Rysuje się znaczna zmiana rzeczywistego podejścia do projektowania i konstruowania budynków, które charakteryzować będą środowisko zbudowane XXI wieku. Nowoczesne budownictwo określane jako przyjazne człowiekowi zmierza do wykorzystywania właściwości materiałów budowlanych charakteryzujących się takimi cechami jak: wytrzymałość, estetyka, bezemisyjność w procesie produkcji i eksploatacji a także materiałów, które nadają się do powtórnego wykorzystania. Istnieją materiały o strukturze i konstrukcji wykazujące powyższe cechy a zarazem zapewniają odpowiedzialne wykorzystanie bogactw naturalnych w poszanowaniu środowiska naturalnego. Architektura i przemysł budowlany formułuje bardzo konkretne oczekiwania i wymogi. Dostosowany do tych wymagań materiał o specyficznych własnościach fizykalnych musi posiadać nieograniczone możliwości formowania i łączenia elementów w dowolne kształty, co jest niewątpliwą zaletą w kształtowaniu konstrukcji i pokrycia fasad. Konstrukcja fasady jest polem, na którym właściwości aluminium znajdują uzasadnienie w zastosowaniu. Szeroki zakres aluminiowych profili systemowych odpowiada wymaganiom założeń ekologicznych w rojektowaniu przeszklonych fasad – aktywnych energetycznie.
PL
Polskie uczelnie stoją przed koniecznością zmian w systemie kształcenia inżynierów i prowadzenia badań naukowych. Konieczność zmian jest wymuszana zmianami w zewnętrznym świecie oraz jest podyktowana argumentami natury finansowej. Ciągła optymalizacja metod kształcenia spowodowała wiele zmian w systemie nauczania akademickiego, podnosząc jednocześnie ich poziom i wprowadzając oszczędności w wielu częściach świata. Od polskich uczelni zależy teraz, jaką drogę rozwoju one wybiorą i jacy absolwenci będą opuszczać ich mury w najbliższej przyszłości. W artykule przeanalizowano zmiany w dydaktyce wprowadzone ma wydziałach inżynierskich w Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wskazano również potencjalne możliwości rozwoju tak w kształceniu, jak i w badaniach naukowych w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.
EN
The Polish technical universities face the necessity to change a system for educating engineers and conducting scientific research. This necessity is extorted by the changes taking place in external world and by economic factors. In many parts of the world, permanent optimisation of teaching methods resulted in many changes in academic education system leading to higher level of education and considerable savings. It is now up to the Polish universities to make a choice of a way of further development and to decide on what level will represent the future graduates from these universities. In this paper analysis of the changes implemented in a teaching system at the engineering departments of the Lehigh University in Bethlehem, Pensylvania, USA, is presented. Potential possibilities of development with an account of both teaching and research aspects in the range of metallurgy and materials science have been indicated.
PL
Przeprowadzono symulacje numeryczne procesu wyciskania izotermicznego stopów aluminium z wariantem strefowego nagrzewania wlewka. W obliczeniach wykorzystano program DEFORM™3D, oparty na metodzie elementów skończonych. Wyniki obliczeń potwierdzają znane z doświadczenia zmiany temperaturowe podczas wyciskania na gorąco stopów aluminium. W obliczeniach uwzględniono również krótki okres transportu nagrzanego wlewka do pojemnika prasy. Zastosowana metoda umożliwia wyznaczenie rozkładu temperatury we wlewku, który spełnia warunek stałości temperatury wyrobu w trakcie trwania procesu wyciskania. Prowadzone są obliczenia innych wariantów procesu wyciskania, uwzględniające także zróżnicowanie wymiarów wlewka. Dla zweryfikowania obliczeń teoretycznych konieczne będzie przeprowadzenie testów przemysłowych.
EN
Numerical simulations of the process of isothermal extrusion of aluminium alloys with an option of zone heating of an ingot have been performed. The finite elements method based DEFORM Ž3D program was used in the calculations. The results obtained confirmed temperature changes observed during experiments with hot extrusion of aluminium alloys. In the calculations, short period of transporting hot ingot to the press container was also taken into account. The applied method enables determination of temperature distribution inside an ingot, which meets the condition of constant temperature of the material during extrusion process. Calculations were also made for other options of the extrusion process, and for different ingot dimensions. Industrial scale tests will have to be performed in order to verify theoretical calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.