Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 327

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landscape architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Kwartał mieszkalny Forum City, położony w centralnej części Jekaterynburga, w swoich założeniach miał połączyć dynamiczny, wielkomiejski styl życia z kameralnym charakterem podmiejskich dzielnic mieszkaniowych. Dziewięć wież połączonych dolnymi kondygnacjami będzie oferować panoramiczne widoki na miasto, jednocześnie wpisując się w prostokątną siatkę oryginalnego XIX-wiecznego planu centrum Jekaterynburga i odtwarzając tradycyjne pierzeje na poziomie ulicy.
PL
Kiedyś podczas rozmowy z Eelco Hooftmanem – światowej sławy architektem krajobrazu – z dużym zastanowieniem przyjąłem jego stwierdzenie, że by rozpocząć prace nad elementem małej architektury dedykowanym konkretnej przestrzeni, wraz z zespołem przygotował on jego prototyp wyprodukowany i przetestowany w pracowni, a następnie w przestrzeni miejskiej. Dopiero później nastąpiła seryjna produkcja i wdrożenie. Przez wiele lat myślałem: „Kiedy taka praktyka stanie się powszechna u nas?”.
PL
Bez względu na upływający czas, architekturę krajobrazu można postrzegać jako wyrażenie duszy i stosunku do życia na Ziemi. Każda projektowana zielona przestrzeń opowiada swoją historię. Według szwajcarskiego architekta krajobrazu, Daniela Ganza, najlepsze historie powstają, gdy zamiary i wizja ogrodnika spotykają się z impetem natury.
PL
Kolejne inwestycje XXI w. to niezbędny warunek rozwoju gospodarczego i doskonały sprawdzian z projektowania, czas zdefiniowania na nowo roli dyscyplin/zawodów architekta krajobrazu, architekta, inżyniera, artysty i wykonawcy. Jedyna droga niosąca korzyści dla projektowanego krajobrazu to zatarcie granic między naukami inżynieryjno-technicznymi. Dla amerykańskiego architekta krajobrazu Shane’a Coena połączenie sił i wiedzy przez projektantów różnych dziedzin i faktyczna współpraca to przyszłość projektowania.
PL
Dojrzałość – to tytuł pierwszej edycji festiwalu In Garden, która miała miejsce w dniach 28–30 sierpnia 2020 r. Wydarzenie odbyło się w trudnych i niesprzyjających warunkach, udało się je jednak zrealizować. Pomimo obwiązującego rygoru sanitarnego, wzięło w nim udział ponad 3000 osób. To jasny znak, dla nas – organizatorów, że warto kontynuować to przedsięwzięcie.
PL
Jednym z problemów, z którymi boryka się nasza krajowa przestrzeń – poza patriotycznym wywożeniem śmieci do lasu – jest jej ogólnonarodowe szpecenie szmatławymi banerami i reklamami. Mówiąc szczerze, już naprawdę nikt ich nie ogląda i nie czyta – choć każdy za nie płaci. Płacą zarówno ci, którzy wykupują ich powierzchnię w agencjach reklamowych, jak i ci, którzy nie wiedzą, że płacą (bo przecież są ważniejsze sprawy niż jakość przestrzeni czy jakieś wycinanie drzew), oraz ci, którym po prostu ukradziono krajobraz: perspektywę oglądania panoramy polskiej wsi bez ubłoconej „Wulkanizacji – 150 m” oraz widok zabytkowych miejskich budynków nieudekorowanych „Kebabem 24 h”.
PL
Specjalista czy kopista? Własna kreacja czy zielony realista nowych czasów? Architekt krajobrazu będzie jednym z zawodów najszybciej dostosowujących się do zmieniających się potrzeb przyrody i zielonej transformacji. Swobodne podejście, eksponowanie własnej estetyki będzie musiało ustąpić miejsca przestrzeganiu niepodważalnych dowodów naukowych. W przeciwnym razie zawód architekta krajobrazu zaniknie lub zastąpi go inna profesja – ekoinżynier.
8
Content available Design at the root of biophilia. Imitation. Nature.
EN
According to the current state of research on the phenomenon of biophilia, the positive influence of nature's elements on humans has long been widely understood. Since the negative impact of urbanised areas on quality of life was noticed, human-friendly architecture has been redefined, where the physical and mental well-being of people using buildings, remains highly dependent on their contact with the environment. Selected examples of existing buildings analyzed two different approaches to contemporary biophilic architecture; one where nature is the pedestal of the whole building and one where the interpretation of nature translates into technological, engineering or structural solutions. The architectural examples modelled on nature, have gained recognition in local communities and worldwide renown, so it can be concluded that the flourishing of organic and bionic architecture is fully justified. Biophilia determines human well-being, while remaining closely related to the natural environment.
PL
Zgodnie z obecnym stanem badań nad zjawiskiem biofilmu, już od dawna widoczne jest szeroko rozumiane pozytywne oddziaływanie elementów natury na człowieka. Od kiedy dostrzeżono negatywny wpływ terenów zurbanizowanych na jakość życia, na nowo zaczęto definiować architekturę przyjazną człowiekowi, gdzie fizyczne i psychiczne osoby niepełnosprawne korzystają z różnych funkcji zależnych od ich położenia ze względu na ich dostępność. Na wybrane przykłady analizy obiektów przeanalizowano dwa różne zastosowania do współczesnej architektury biofilicznej; takie dla każdej natury jest piedestałem całą budowli oraz takie, w których interpretacja natury przekładni się na rozwiązania technologiczne, inżynieryjne lub konstrukcyjne. Przedstawione przykłady architektoniczne wzorowane na naturze zyskały uznanie społeczności lokalnych oraz rozgłos ogólnoświatowy, można wybrać takie, a także rozdzielić architekturę organiczną i bioniczną jest w pełni uzasadniony. Biofilia warunkuje dobrostan człowieka, pozostając w ścisłym związku ze stosunkiem dostępu.
PL
O zrozumieniu perspektywy klienta, obserwacji materiału roslinnego i specyfiki pracy architekta krajobrazu z Chrisem Beardshow'em rozmawia Judyta Więcławska
PL
Parki kieszonkowe, skwery, zieleńce, tereny rekreacyjne, bulwary miejskie, ogrody deszczowe, parki... przykłady projektów przygotowanych w pracowniach architektury krajobrazu można mnożyć. Powstają coraz ciekawsze projekty i realizacje - dotyczy to zarówno nowych obszarów zieleni, jak i tych rewitalizowanych.
PL
Nasiliła się potrzeba, by zielona infrastruktura miejska sprzyjała dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu ludności, a odporność usług ekosystemowych wobec przyspieszonej urbanizacji i zmian klimatu jest obecnie jednym z głównych celów polityki planowania przestrzennego i narzuca konieczność nowego podejścia w architekturze krajobrazu.
PL
Z architekt krajobrazu Tainą Suonio, inżynierem ds. rozwoju (zielone dachy i zazielenienie miasta) w mieście Vantaa położonym w stołecznym regionie Finlandii, na temat zwiększenia bioróżnorodności w miastach, zielonych dachów i ogrodów wiejskich rozmawia Judyta Więcławska.
PL
W ostatnim czasie na świecie z roku na rok odnotowywany jest rekord średniej temperatury rocznej. W kontynentalnej części Europy, w tym w Polsce, zmany klimatyczne będą skutkować wzrostem skrajnie wysokich temperatur oraz spadkiem częstotliwości opadów letnich. Mając na uwadze globalne zmiany klimatu, coraz częścij mówi się o konieczności podjęcia działań adaptacyjnych, które pozwolą złagodzić ich skutki.
14
Content available remote Definiowanie zieleni w planowaniu przestrzennym na przykładzie Poznania
PL
Artykuł podejmuje tematykę planistycznych narzędzi kreowania i ochrony zieleni w Poznaniu. Poruszane są w nim kwestie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu terenów zieleni. Na poszczególnych przykładach przedstawiono zagrożenia niekontrolowaną zabudową terenów zieleni nieobjętych planami miejscowymi (przykład terenów przy Dolnej Wildzie), działania planistyczne podejmowane w celu ochrony (plany ochronne) i kreacji terenów zieleni (Park Rataje). Omówiono też wpływ obowiązującego prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na praktykę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście zieleni.
EN
The paper deals with the topic of planning tools for creating and protection of greenery in the city, showed on the selected examples in Poznan. The issues of the role of the study of conditions and directions of spatial development of the commune (city) and local spatial development plans in shaping green areas are discussed. Individual examples illustrate the threats of uncontrolled building development on green areas not covered by local plans (example of areas near Dolna Wilda), planning actions undertaken for protection (conservation plans) and creation of green areas (Park Rataje). The impact of applicable spatial planning law on the practice of preparing local spatial development plans in the context of greenery was also discussed.
PL
Park Wojciecha Bednarskiego w Podgórzu funkcjonuje w literaturze przedmiotu jako jedna z pierwszych rekultywacji terenu poprzemysłowego. W 2019 powstał projekt rewitalizacji. Zgromadzony w trakcie prac projektowych materiał archiwalny pozwolił na pogłębioną interpretację inicjatywy założycielskiej Wojciecha Bednarskiego. U jej podstaw znajdowały się idee romantyczne i pozytywistyczne. Park pełnił ważne funkcje społeczne i determinował procesy urbanistyczne w najbliższej okolicy. Powstawał etapami na przestrzeni 40 lat. Mimo że był przedmiotem badań i prac projektowych pod koniec XX i na początku XXI wieku, jego układ kompozycyjny uległ zatarciu, a walory krajobrazowe degradacji. Projekt rewitalizacji uczytelnia fazy historyczne, przywraca zasady kompozycyjne, które przyświecały jego założycielowi. W sposób dyskretny wprowadza współczesne elementy do kompozycji, które formą architektoniczną nawiązują do czasu świetności parku, kiedy służył za salon towarzyski Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza.
EN
Wojciech Bednarski Park in Podgórze appears in the literature as one of the earliest regenerations of a post-industrial area. In 2019, a renewal design was developed. The archive materials collected during work on a design allowed for an in-depth interpretation of Wojciech Bednarski’s founding initiative. It was grounded in Romantic and Positivist ideas. The park fulfilled important social functions and determined the urban planning processes in its vicinity. It was created in stages for forty years. Although it was the subject of examinations and design works in the late twentieth and early twenty-first century, its composition layout was erased and the landscape values degraded. The restoration design made the park’s historical phases more legible and restored the compositional principles followed by its founder. It discreetly introduced contemporary components into the composition, with their architectural form referring to the times of the park’s splendor, when it was the parlor of the Free Royal Town of Podgórze.
PL
Jednym z największych wyzwań współczesnej architektury krajobrazu staje się skuteczna ochrona i konserwacja zabytkowej zieleni przy znaczącym braku odpowiednio przygotowanych specjalistów.
PL
Holenderski architekt krajobrazu Ben Kuipers, autor projektu "Seoullo 7017" jest kontynuatorem podniebnych idei architekta krajobrazu Jamesa Cornera, twórcy High Line w Nowym Jorku.
PL
Brazylijska grupa non-profit Arquitetas Invisiveis stworzyła w 2015 r. liste 48 osób, kóre identyfikuje kobiety w architekturze i urbanistyce będące liderami profesji na świecie. Wśród nich m.in. Kathryn Gustafson.
PL
Prowadzenie własnej pracowni projektowej to jedna z możliwych ścieżek kariery architekta krajobrazu. Założenie firmy jest łatwe, o wiele trudniejsze jest podjęcie szeregu decyzji, zarówno przed otwarciem biura, jak i w trakcie jego funkcjonowania.
PL
Zawód architekta krajobrazu łączy wiele dziedzin nauk – nie tylko przyrodniczych czy artystycznych, ale także inżynierskich, socjologicznych i wielu innych. Wiedza z tak szerokiego zakresu otwiera przed reprezentantami tego zawodu szerokie pole do działania w kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego z poszanowaniem jego unikalnych i szczególnych wartości, a nie tylko kreacji pojedynczych obiektów architektury krajobrazu, takich jak ogród, skwer czy park.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.