Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć kablowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wielorodzinne budynki mieszkalne z reguły zasilane są z sieci niskiego napięcia. W zależności od układu sieci na danym terenie jest to sieć napowietrzna lub kablowa. Pod względem niezawodności dostawy energii elektrycznej są to obiekty nie zawsze traktowane z należytą troską. Niektóre z nich mają zasilanie rezerwowe z sieci niskiego napięcia, niektóre wyposażone są w układy samoczynnego załączania rezerwy. W wybranych obiektach zgodnie z przepisami jako rezerwowe źródło zasilania są stosowane zespoły prądotwórcze.
PL
Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych. Przedstawiono podstawowe zależności charakteryzujące asymetrię napięciową w układach elektroenergetycznych. Stosując model przykładowego fragmentu sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławik, przeprowadzono obliczenia napięć i jego składowych symetrycznych w programie inżynierskim DigSilent PowerFactory. Zaprezentowano i omówiono rezultaty dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych.
EN
In this paper we analyzed the influence of a power loading in radial medium-voltage electrical grid on the voltage asymmetry indicators measured on a busbar of high-voltage to medium-voltage main station and on a load terminal. We introduced the basic equations which characterized a voltage asymmetry in a distribution and transmission grids. By the usage of an exemplary model of a medium-voltage grid with neutral point grounded by a Petersen coil, we made the calculations of voltages and symmetrical components in a program DigSilent PowerFactory. The results were discussed for a two different types of the cable power lines.
PL
W materiale zostaną przedstawione podstawowe wiadomości na temat elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej, w podobny sposób jak w artykule pod tytułem: „Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej”, pomijając tym razem informacje, które są wspólne dla sieci kablowej i napowietrznej (czynności przełączeniowe w sieci).
EN
Paper presents basic information about electricity cable lines of high, medium and low voltage. Useful when conducting rescue and firefighting by the fire brigades.
6
Content available remote Kompensacja mocy biernej pojemnościowej z zastosowaniem dławików indukcyjnych
PL
Zagadnienie kompensacji mocy biernej pojemnościowej występuje najczęściej w przedsiębiorstwach, w których istnieją rozległe sieci kablowe. Instalując dławik lub baterię dławików kompensacyjnych, można ograniczyć koszty związane z oddawaniem do systemu elektroenergetycznego energii biernej pojemnościowej. W artykule przedstawiono parametry techniczne dławików typu ED3K przeznaczonych do kompensacji mocy biernej pojemnościowej.
PL
Artykuł porusza problemy związane z gospodarką energią w okrętowym systemie elektroenergetycznym. W szczególności zajmuje się minimalizacją strat związanych ze stratami energii w sieci kablowej. Analiza gospodarczego uzasadnienia doboru przekroju kabli w warunkach rynkowych wykazuje konieczność zmiany poglądu na metodę doboru kabli w sieci okrętowej. Głównym kryterium jest w tym wypadku zmniejszenie strat energii elektrycznej.
EN
High exploitation costs make the rational use of energy necessity. Problems which are connected with the economy of ship power engineering systems are presented in this article. Method of reduction of electrical energy losses in ship cables system are discussed. The analysis of economical basis for the section of cables is presented and the necessity of the change of opinion on the method of the cables selection (in markt economics) in ship power systems is explained.
PL
Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych (laboratoryjnych i sieciowych) nowej metody wykrywania zwarć przemijających w sieciach kablowych.
EN
There have been presented results of verifying investigations (laboratory and field) of the new method for detection of transitional short circuits in the MV cable grid.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.