Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względu na zmieniające się prawodawstwo UE dotyczące możliwości wykorzystywania czynników należących do grupy tzw. „F-gazów”, pojawiają się liczne nowe problemy i zmiany w konstrukcji oraz eksploatacji urządzeń, wykorzystywanych w szeroko pojętej technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zmiany te wynikają przede wszystkim z konieczności użytkowania substancji odznaczających się niskim wpływem na środowisko naturalne (ODP=0 i niska wartość wskaźnika GWP). Jednym z czynników upatrywanym jako alternatywa dla wielu wykorzystywanych obecnie substancji jest dwutlenek węgla. W artykule autorzy przedstawiają główne trendy postępujących zmian konstrukcyjnych, jakie z pewnością będą miały miejsce w przyszłych konstrukcjach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących w oparciu o ten naturalny czynnik chłodniczy.
EN
Due to the changing EU legislation on the possibility of using agents belonging to the group of so-called. "F-gases", there are a number of new problems and changes in the structure and operation of equipment used in widely understood refrigeration and air conditioning. These changes result primarily from the need to use substances characterized by a low environmental impact (ODP = 0 and a low GWP value). One of the factors upatrywanym as an alternative for many of the currently used material is carbon dioxide. In the article the authors present the main trends of progressive structural changes, which will certainly have a place in future constructions refrigeration and air conditioning systems operating on the basis of this natural refrigerant.
PL
Wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest szczególna dbałość producentów o jakość żywności w szerokim zdrowotnym oraz konsumenckim zakresie. Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, która kształtowana jest przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
EN
The determinant of today’s special care for the quality of food manufacturers in a broad health and consumer aspects. The sensory quality of the food is made up of the most important flavor in addition to the desired texture, which is formed by the use of various substances supporting the group, which include polysaccharide hydrocolloids. The article reviews the most important characteristics and hydrokolloids polysaccharide used in the food industry.
PL
Substancje roślinne zawierające garbniki wykorzystywano w historii nie tylko do garbowania skór. Do barwienia tkanin używano wielką grupę barwników naturalnych - uzyskiwanych z różnych części roślin, między innymi z liści wielu gatunków roślin i kor drzew. Zdarza się, że podczas prowadzonych prac archeologicznych odnajduje się tkaniny, na których zachował się pierwotny kolor barwnika.
PL
Praca doktorska nagrodzona w 2005 roku przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za najlepszą pracę doktorska z dziedziny chemii analitycznej, ufundowana przez firmę Merck.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.