Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Structural Equation Modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays sustainability is a contemporary and current issue that recognized by scholars and practitioners. While the concept of perceived corporate sustainability allows various sustainability views, still a lack of understanding arguably inhibits its practical realization and a proper understanding of sustainability is urgently needed. Therefore, the objectives of this paper are to identify the factors affecting perceived corporate sustainability practices (PCSP) and investigate the relationship between PCSP and organizational performance. A quantitative approach was deployed using Structural Equation Modelling (SEM) to analyse the responses from 203 managers for SMEs in Qatar. The study revealed that CSR practices, green practices, and corporate environmental strategy were found to significantly affect PCSP while top management support does not play an important role in it. Moreover, the study showed that PCSP significantly affects financial performance while the relationship between PCSP and none financial performance was not supported by the results. Furthermore, this research is expected to provide SMEs and sustainability literature with valuable suggestions for management practices.
PL
W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój jest współczesnym i aktualnym zagadnieniem, uznanym przez naukowców i praktyków. Chociaż koncepcja postrzeganego zrównoważonego rozwoju korporacyjnego pozwala na różne spojrzenia na zrównoważony rozwój, nadal brak zrozumienia prawdopodobnie utrudnia jego praktyczną realizację, a właściwe zrozumienie zrównoważonego rozwoju jest pilnie potrzebne. Dlatego celem tego artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na postrzegane praktyki korporacyjnego zrównoważonego rozwoju (PCSP) i zbadanie związku między PCSP a wydajnością organizacji. Zastosowano podejście ilościowe, wykorzystując modelowanie równań strukturalnych (SEM), aby przeanalizować odpowiedzi 203 menedżerów MŚP w Katarze. Badanie wykazało, że praktyki CSR, zielone praktyki i korporacyjna strategia środowiskowa znacząco wpływają na PCSP, podczas gdy wsparcie najwyższego kierownictwa nie odgrywa w tym ważnej roli. Ponadto badanie wykazało, że PCSP istotnie wpływa na wyniki finansowe, podczas gdy związek między PCSP a żadnymi wynikami finansowymi nie został poparty wynikami. Ponadto oczekuje się, że badanie to dostarczy MŚP i literaturze dotyczącej zrównoważonego rozwoju cennych sugestii dotyczących praktyk zarządzania.
EN
This research provides a tool to select and prioritize new comers to work based on their preentry organizational commitment propensity through examining links between the big five personality factors: extroversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness; and three component model of organizational commitment: affective commitment, continues commitment, normative commitment. Findings show that extroversion and openness respectively have positive and negative effects on all three components of organizational commitment. Results gained by Structured Equation Modelling (SEM) indicate neuroticism is negatively related to affective and continues commitment and positively to conscientiousness effects on continues commitment. In the second part of the study, the received results are applied to extract the general equations that enables to estimate new comer’s pre-entry organizational commitment and to rank them using TOPSIS and AHP. The AHP is used to determine the relative weights of commitment criteria and TOPSIS is employed for the final ranking of new comers based on these criteria’s.
EN
Researchers of different scientific disciplines, such as management strategies, organizational theories and marketing, have in the past explored relations of mutual influences and the importance of cooperation between different functions in a company. The increased focus on the logistics function has potential to increase competitiveness. This is especially true for globally aimed production companies. In any company, logistics functions cooperate with various related functions such as production, marketing, procurement, engineering or developing new products as well as with financial functions. Each of the aforementioned connections or cooperation among logistics and its complementary functions can have a decisive effect on the company's competitiveness. Using a survey, we determined which activities in the surveyed companies are performed by the logistical function together with the marketing function and which activities they suggest should be performed together but are currently not, meaning they are co-dependent. Since interfunctional integration between logistics and marketing increases the success of a company, we also examined the connection between the current joint performance of activities and the suggested joint performance of activities among the before mentioned sectors, connected to the effectiveness of the company. To examine the mentioned connections among the logistical and marketing functions, Explanatory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modelling (SEM) were performed.
EN
Entrepreneurial intention (EI) is a key construct in research on new ventures creation. However, neither a clear or consistent definition nor a uniform way to measure entrepreneurial intention has yet emerged. Furthermore, no unanimity was observed about antecedents of this concept. Furthermore, the relationship between entrepreneurial education (EE) programs and students’ entrepreneurial intentions using the Theory of Planned Behavior (TPB) has not been so widely studied, although this line of research is gaining momentum. The aim of this research is to explore the impact of entrepreneurial education on Entrepreneurial intention in the UAE context using the Theory of Planned Behavior. 400 students constitute the sample. Results of Structural Equations Modeling show that EE does not affect entrepreneurial intention. Results show that the entrepreneurial intention is very low among students of the UAE. Entrepreneurial Education is not working well to generate high entrepreneurial intention in the UAE context. We can explain this phenomenon by the very remarkable lack of academic programs totally dedicated to entrepreneurship and by the comfortable economic and social level of the UAE citizens.
PL
Dążenie do tworzenia nowych przedsiębiorstw i ich prowadzenia w wyniku właściwie prowadzonej edukacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest głównym aspektem przedstawionych w artykule badań. Dotychczas nie sformułowano w sposób jednoznaczny definicji „chęci prowadzenia przedsiębiorstwa”. Ponadto, nie zbadano dotychczas związku między programami edukacji w obszarze przedsiębiorczości z rosnącą tendencją do otwierania nowych przedsiębiorstw. Celem pracy było zbadanie wpływu edukacji na chęć tworzenia nowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu Teorii Planowanego Zachowania. Próbę stanowiło 400 studentów. Wyniki modelowania równań strukturalnych pokazały, że procesy edukacyjne nie maja wpływu na to. Można wyjaśnić to zjawisko brakiem programów akademickich całkowicie poświęconych przedsiębiorczości i komfortowym poziomem życia ZEA, co nie zmusza ich do takich działań.
EN
In order to understand travellers’ willingness to use the train in Petaling Jaya, this study adds four predictors - situational factors, trust, novelty seeking and external influence - to the existing model of theory of planned behaviour (TPB). The study collected research data from employees in Petaling Jaya, Malaysia, resulting in valuable data of 400 participants. Results indicate that attitude, perceived behavioural control, and subjective norm are found to have positive effects on the behavioural intention of taking the train. Furthermore, novelty seeking and external influence also have positive influences on attitude. While the three antecedents of trust were found to have an indirect positive effect on commuters’ intention to take the train via attitude, subjective norm and PBC. Situational factors were found to have an indirect negative significant influence on people’s intention to take the train through perceived behavioural control.
EN
Research of different scientific disciplines, such as management strategies, organizational theories and marketing, has in the past explored relations of mutual influences and the importance of cooperation of different functions in a company. The increased focus towards the logistics function has potential to increase competitiveness. This is especially true for globally focused production companies. In any company, logistics functions cooperate with various related functions such as production, marketing, procurement, engineering or developing new products as well as with financial functions. Each of the aforementioned connections or cooperation among logistics and its complementary functions can have a decisive effect on the company's competitiveness. Using a survey, we determined which activities in the surveyed companies are performed by the logistical function together with the marketing function and which activities they suggest should be performed together but are currently not, meaning they are co-dependent. Since interfunctional integration between logistics and marketing increases the success of a company, we also examined the connection of the current joint performance of activities and the suggested joint performance of activities among the before mentioned sectors, connected to the success of the company. To examine these connections among the logistical and marketing functions, Explanatory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modelling (SEM) were performed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.