Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WEDM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Koła zębate przekładni lotniczych cechuje wysoki współczynnik niezawodności, wymagany ze względu na obszar zastosowania, dynamiczny charakter pracy oraz przenoszoną moc. Podczas całego cyklu eksploatacyjnego powierzchnie boczne zębów oraz obszary ich podstaw są narażone na uszkodzenia związane z różnymi stanami naprężeń występującymi w czasie zazębienia oraz okresie, kiedy poszczególne zęby kół współpracujących nie stykają się ze sobą. Koncentracja tych naprężeń, związana m.in. z dokładnością wykonania zębów, może prowadzić do różnego typu defektów, takich jak: „pitting”, zgniot, złom, uszkodzenia interferencyjne, wytarcia, wydarcia, odpryski, zatarcia czy przegrzania. W związku z tym koła zębate są poddawane m.in. badaniom naprężeń własnych metodą dyfrakcji rentgenowskiej, dla której procedura wykonania pomiarów oraz przygotowania materiału badawczego jest problematyczna ze względu na ograniczony lub niemożliwy bezpośredni dostęp do wymaganych obszarów pomiarowych. W niniejszym artykule opisano dwie metody przygotowania próbek do badań naprężeń własnych z zastosowaniem dyfraktometru rentgenowskiego wyposażonego w lampę chromową. Zakresem badań objęto: polerowanie elektrolityczne oraz cięcie elektroerozyjne. Przygotowane próbki kół zębatych, reprezentujące rozważane metody, poddano serii pomiarów na stanowisku badawczym, a otrzymane wartości naprężeń, reprezentujące ich stany w warstwie wierzchniej, poddano analizie. Porównano wpływ obydwu metod przygotowania kół zębatych na wartość naprężeń własnych warstwy wierzchniej zębów koła zębatego oraz wykazano, że rodzaj obróbki stosowanej podczas przygotowania próbek ma wpływ na wartości pomiarów naprężeń własnych.
EN
The machining of titanium alloys by traditional methods causes many disadvantages of both technical and economic nature. These materials are characterized by very low thermal conductivity and belong to hard to machine materials. When machining these materials with conventional methods, there is a problem of chips thermal softening and increased tool wear. During machining, e.g. milling despite intensive cooling, the performance achieved is low. Although traditional processes of titanium alloys treatment pose many problems, the use of this strong and lightweight materials is still evolving. The aim of this article was to present the issue of wire electrical discharge machining of Titanium alloy Ti6Al4V. In particular, the comparison of brass wire and non-consumable molybdenum electrode and flushing techniques were analyzed. The relationship between the overheating of the machined surface layer and the magnitude of stresses and the formation of micro cracks on the machined surface was discussed. Based on its own research and the presented analysis of the literature on the subject, future directions of further research were indicated. An attempt should be made to investigate how flushing efficiency affects the machined shape, structural changes and chemical composition of the titanium alloy’s surface layer.
3
Content available remote Heat affected zone analysis of Ti6Al4V after WEDM
EN
Perspectives of applications WEDM for cutting titanium alloys are presented. There is space to explore how application of proper time parameters and the material of wire electrode for WEDM of titanium alloys affects the surface roughness, structure, the stress and the chemical composition of the formed surface layer.
PL
Przedstawiono problematykę obróbki elektroerozyjnej tytanu z uwzględnieniem doboru parametrów czasowych oraz materiału elektrody drutowej. Podjęto także temat analizy geometrii obrobionej powierzchni i strefy wpływu ciepła.
EN
In this article, the results of wire WEDM (wire electrical discharge machining) of Ti6Al4V are collated by turning with modified wiper tool geometry. The electrode is CuZn37 brass wire with a diameter of 0.25 mm The analysis of 3D geometry of the Ti6Al4V alloy surface after wiper and WEDM cutting is presented. The possibilities and limitations of wiper and WEDM machining of titanium alloys were indicated
PL
W artykule zestawiono wyniki obróbki Ti6Al4V poprzez toczenie płytką o zmodyfikowanej geometrii typu wiper z wynikami obróbki WEDM (wire electrical discharge machining) za pomocą elektrody mosiężnej CuZn37 o średnicy 0,25 mm. Przenalizowano geometrię 3D powierzchni stopu Ti6Al4V po obróbce płytkami wiper oraz po obróbce elektroerozyjnej. Wskazano na możliwości i ograniczenia obróbki płytkami wiper oraz WEDM stopów tytanu.
EN
In this study, the wear of wire electrodes was investigated experimentally in wire electrical discharge machining. Naked brass wire, 0.25 mm diameter, zinc oxide coated brass wire and brass CuZn20 coated with brass CuZn50 wire were applied in the conducted research. The wire wear ratio of WEDM of titanium alloy Ti6Al4V and cemented carbide B40 was described. As important WEDM parameters, the following variables were chosen: discharge time ton, average working voltage U. The following properties of machined materials, such as: melting point Tt, electrical conductivity σ, thermal conductivity K, thermal expansion coefficient k, density ρ, heat capacity cp, were also selected to develop the semi-empirical model of the wear of wire electrodes. The variation of the wire wear with cutting different materials by applying three different wire electrodes and process parameters was modelled semi-empirically by employing dimensional analysis.
EN
New materials require the use of advanced technology in manufacturing parts of complex shape. One of the modern non-conventional technology of manufacturing difficult to cut materials is the wire electrical discharge machining (WEDM). The article presents the results of theoretical and experimental research in the influence of the WEDM conditions and parameters on the shape deviation during a rough cut. A numerical model of the dielectric flow in the gap (ANSYS) was developed. The influence of the dielectric velocity field in the gap on the debris evacuation and stability of WEDM process was discussed. Furthermore, response surface methodology (RSM) was used to build empirical models for influence of the wire speed Vd, wire tension force Fn, the volume flow rate of the dielectric Qv on the flatness deviation after the WEDM.
EN
Purpose: With the end goal to fulfil stringent structural shape of the component in aeronautics industry, machining of Nimonic-90 super alloy turns out to be exceptionally troublesome and costly by customary procedures, for example, milling, grinding, turning, etc. For that reason, the manufacture and design engineer worked on contactless machining process like EDM and WEDM. Based on previous studies, it has been observed that rare research work has been published pertaining to the use of machine learning in manufacturing. Therefore the current research work proposed the use of SVM, GP and ANN methods to evaluate the WEDM of Nimonic-90. Design/methodology/approach: The experiments have been performed on the WEDM considering five process variables. The Taguchi L 18 mixed type array is used to formulate the experimental plan. The surface roughness is checked by using surface contact profilometre. The evolutionary algorithms like SVM, GP and ANN approaches have been used to evaluate the SR of WEDM of Nimonic-90 super alloy. Findings: The entire models present the significant results for the better prediction of SR peculiarities of WEDM of Nimonic-90 superalloy. The GP PUK kernel model is dominating the entire model. Research limitations/implications: The investigation was carried for the Nimonic-90 super alloy is selected as a work material. Practical implications: The results of this study provide an opportunity to conduct contactless processing superalloy Nimonic-90. At the same time, this contactless process is much cheaper, faster and more accurate. Originality/value: An experimental work has been reported on the WEDM of Udimet-L605 and use of advance machine learning algorithm and optimization approaches like SVM, and GRA is recommended. A study on WEDM of Inconel 625 has been explored and optimized the process using Taguchi coupled with grey relational approach. The applicability of some evolutionary algorithm like random forest, M5P, and SVM also tested to evaluate the WEDM of Udimet-L605.The fuzzy- inference and BP-ANN approached is used to evaluate the WEDM process. The multi-objective optimization using ratio analysis approach has been utilized to evaluate the WEDM of high carbon & chromium steel. But this current research work proposed the use of SVM, GP and ANN methods to evaluate the WEDM of Nimonic-90.
PL
Przedstawiono wpływ dosuwu elektrody w wykończeniowej obróbce WEDM (wire electrical discharge machining) zamków tarczy wirnika, wykonanego ze stopu Inconel 718, na dokładność kształtu oraz chropowatość powierzchni.
EN
The article presents the effect of electrode infeed in finishing machining of disk fir tree slots made of Inconel 718 alloy on shape accuracy and surface roughness in WEDM (wire electrical discharge machining).
EN
Wire electrical discharge machining (WEDM) is a key technological process for the production of parts from semi-finished products to the final heat treatment as it also enables the machining of very hard material. The quality of an electro-erosive machined surface is a very important factor with regard to the consequent functionality and life cycle of the manufactured part. The occurrence of cracks or burned cavities is therefore an acceptable defect of the sub-surface area, which along with residual stress may lead to the destruction of the machining. This study deals with the influence of the cut direction through a semi-finished product on the occurrence of defects (cracks, burned cavities) regarding the influence of setting up the parameters of the machine (gap voltage, pulse on and off time, wire feed and discharge current) and the type of heat treatment of the material. In order to study the surface and sub-surface area of the machined samples, electron microscopy was used, including the use of the local EDX chemical analysis.
EN
Recent developments in automation and technology have revolutionized the way products are made. It is directly seen in the evolution of part miniaturization in the sectors such as aerospace, electronics, biomedicine and medical implants. Micromachining is a promising technology to fulfill the need of miniaturization. A review has been done on the micromachining processes such as micro electric discharge machining (micro-EDM) and wire EDM (WEDM), micro electrochemical machining (micro-ECM). Recent literature were studied and categorized in terms of materials, process parameters, performances, product manufactured, and miniature product generation. Starting with brief introduction to micromachining, classifications and applications, technical aspects of discussions from the literature have been presented on key factors such as parameters and the response variables. Important aspects of recast layer, heat effected zone, micro-hardness, micro cracks, residual stress, etc., have been given. A special focus is given to the status of the research on microgear manufacturing. Comparison has been made between other conventional process suitable for micro-gear manufacturing and WEDM. The miniature gear machined by WEDM shows the defect-free microstructure, better surface finish, thin recast layer and improved gear quality parameters such as profile and pitch. Finally, the research gaps and future research directions have been presented.
PL
Wymagania jakościowe dotyczące wytwarzania odpowiedzialnych części w przemyśle lotniczym często eliminowały zastosowanie obróbki elektroerozyjnej w produkcji tych elementów. Stosowane dotychczas kształtowanie metodami skrawania trudno obrabialnych stopów niklu i tytanu wiąże się z wysokimi kosztami. Stąd też takie zalety obróbki elektroerozyjnej jak możliwość obróbki materiałów przewodzących bez względu na ich twardość oraz elastyczność technologii wycinania elektroerozyjnego dowolnych kształtów umożliwiają obróbkę części silników, m.in. w przemyśle lotniczym lub energetycznym. W artykule przedstawiono badania zjawisk wpływu parametrów obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni (SGP) stopu lotniczego Inconel 718.
EN
For a long time industry requirements for demanding jet engine components manufacturing did not allow to use electrical discharge machining to manufacture these components. However, shaping difficult-to-cut nickel and titanium alloys by cutting methods is associated with high costs. The advantages of electrical discharge machining, such as the possibility to machine conductive materials regardless of their hardness and high production flexibility, allow to machine demanding engine parts in the aerospace or energy industry. The paper presents the study of WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) parameters and their influence on the selected parameters of the Inconel 718 surface texture parameters.
PL
Przedstawiono badania dokładności obróbki elektroerozyjnej WEDM (wire electrical discharge machining). Wykorzystano elektrody o różnych średnicach, którymi wycinano profil zamka łopatki silnika lotniczego wykonanego z żarowytrzymałego stopu Inconel 718.
EN
The WEDM (wire electrical discharge machining) accuracy tests were performed. Electrodes of different diameters were used to cut the blade lock profile of an aircraft engine made from the heat-resistant alloy Inconel 718.
PL
Efekty obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), a także wydajność samego procesu wycinania elektroerozyjnego, uzależnione są od właściwego doboru nastaw parametrów obróbkowych. Cechy charakterystyczne obróbki WEDM to nn.in. porowatość powierzchni po obróbce, koncentracja produktów obróbki w szczelinie roboczej oraz nastawy parametrów prądowych i czasowych, od których w znacznym stopniu zależy gładkość powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobu. W artykule przedstawiono jeden z defektów wyrobu (w postaci siodłowości), towarzyszący obróbce elektroerozyjnej WEDM promieni i walców oraz metody pomiaru odchyłek walcowości i okrągłości na okrągłościomierzu.
EN
The effects of WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) cutting process as well as the efficiency of the cutting process are dependent on proper machining parameters selection. Characteristic features of WEDM machining are, among others, surface porosity after machining, the con-centration of machining products In the working gap, current and time parameters settings on which largely depends the surface smoothness, shape and dimensional accuracy of the product. This paper presents one of the defects of the product (in the form of saddle distortion), accompanying WEDM machining of rounded corners and cylinders and methods of measuring the deviations of cylindricity and roundness on measuring machine.
14
PL
Przedstawiono metodę programowania automatycznego 4-osiowej wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem specjalnego modułu WEDM systemu NX10.
EN
This paper presents a method of automatic programming Wire EDM machine supported by dedicated module.
15
Content available remote Pomiar odchyłki profilu zamka łopatki wirnika na konturografie
PL
W artykule przedstawiono metodę stykową pomiaru odchyłek profilu zamka łopatki wirnika, po wycinaniu elektroerozyjnym WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), wykonaną na konturografie Mahr XC20.
EN
The article presents contact method for measurements of the blade’s fir tree slots shape accuracy, after WEDM cutting process, performed at the conturograph Mahr XC20.
PL
W artykule przedstawiono dobór strategii i parametrów obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) zamka łopatki silnika lotniczego wykonanego z żarowytrzymałego stopu Inconel 718. Obróbkę zaprogramowano z wykorzystaniem modułu WEDM oprogramowania Siemens NX10 i wykonano na wycinarce elektroerozyjnej Mitsubishi FA 10S. Następnie przeprowadzono pomiary chropowatości powierzchni oraz zweryfikowano dokładność kształtu wyciętych zamków łopatki w oparciu o profil wygenerowany z oprogramowania NX10. Otrzymane wyniki badań wstępnych, pozwoliły osiągnąć część założonych wymagań, co potwierdza słuszność podjęcia tematu i kontynuacji badań nad zastosowaniem wycinania elektroerozyjnego WEDM do obróbki elementów silnika lotniczego.
EN
The article presents the selection of machining strategy and parameters in wire electrical discharge machining (WEDM) of blade fir tree root made of Inconel 718. Machining was programmed using WEDM module of Siemens NX10 software and conducted on WEDM machine Mitsubishi FA 10S. Furthermore, the measurements of surface roughness and comparison of shape accuracy with the profile generated from the NX10 software were performed. The results of preliminary research allowed to achieve some of the established requirements, which confirms the importance of undertaken subject and to continue research into the use of WEDM in manufacturing aircraft engine components.
17
Content available remote Elektroerozyjne i wodne cięcie materiałów
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby wycinania skomplikowanych kształtów. Pierwszym z prezentowanych procesów jest wycinanie elektroerozyjne (Wire Electrical Discharge Machining - WEDM). Omówiono podstawy fizyczne, wpływ parametrów na przebieg procesu oraz własności użytkowe. Podano wady i zalety tego sposobu obróbki. Drugim sposobem przedstawionym w artykule jest wycinanie strugą wody i wycinanie strugą wody ze ścierniwem (Water Jet Machining - WJM i Abrasive Water Jet Machining - AWJM). Podobnie jak przy omawianiu WEDM podano podstawy fizyczne, wpływ parametrów na przebieg procesu oraz własności użytkowe. Podano wady i zalety tego sposobu obróbki. W obu obróbkach przytoczono przykłady zastosowań.
EN
Two ways of shaping complex parts have been outlined in this paper. The first one, the Wire Electrical Discharged Machining (WEDM) has been presented by discussing its physical foundations, the performance features and the effect of machining parameters on the process course. The advantages as well as disadvan- tages of this process have been listed. The other method, Water Jet Machining (WJM) and Abrasive Water Jet Machining (AWJM) has been presented the similar way, by discussing its physical foundations, the performance features and the effect of machining parameters on the process course. The advantages as well as disadvantages of this process have been listed. The possible applications have been given for both machining methods.
PL
Przedstawiono wyniki badań powierzchni o pochyleniach zmieniających się w dużym zakresie (od 0 do 30º). Wyniki pomiarów po obróbce WEDM ujawniły trend utraty uzyskiwanych dokładności w miarę wzrostu wartości kątów pochyleń powierzchni. Opracowano narzędzia do podniesienia dokładności wytwarzania powierzchni metodą korekty programu obróbkowego. Aby metoda mogła znaleźć zastosowania przemysłowe, niezbędne było rozpoznanie specyficznych cech systemów CAD/CAM w celu ujednolicenia sposobu uzyskiwania programu (kodu) obróbkowego dla wycinarek sterowanych numerycznie.
EN
The investigation of highly sloped ruled surfaces (at angles from 0 to 30 deg.) was presented. The measurement of the WEDM-ed surfaces revealed accuracy deterioration, progressing with the surface slope increase. The tools for accuracy improvement, employing a method the NC part program correction were developed. To promote the industrial method application, it was necessary to recognize specific features of the relevant CAD/CAM systems in order to standardize the NC part program generation procedure for the CNC wire electrical discharge machines.
PL
Adaptacja obróbki wycinania elektroerozyjnego w kształtowaniu części maszyn i urządzeń wiąże się nieodzownie z zarówno uzyskiwanymi cechami geometrycznymi przedmiotów po obróbce, jak również z racjonalnymi kosztami ich wykonania. Celem przeprowadzonych badań doświadczalnych była analiza fizyki procesu usuwania materiału i wpływu podstawowych zmiennych definiujących proces obróbki na dokładność geometryczną wycinanych części.
EN
Adaptation of wire electrical discharge machining in the manufacturing parts is connected with the geometric characteristics of the parts and rational costs of their implementation. The aim of this study was to analyze the material removal process and the impact on the basic variables of WEDM on the geometrical accuracy of cut parts.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na podstawie eksperymentu planowanego, dla którego zmiennymi były parametry mechaniczne w procesie wycinania elektroerozyjnego (wysokość materiału, prędkość przewijania drutu oraz prędkość przepływu dielektryka). Obróbkę przeprowadzano w dwóch przejściach (zmieniając parametry przejścia wykańczającego). Dla każdej powierzchni zostały statystycznie wyznaczone równania regresji oraz charakterystyki parametrów chropowatości i odchyłek kształtu.
EN
The article presents the results of studies based on the planned experiment, for which variables were mechanical parameters in EDM cutting process (material height, the wire speed and the velocity of dielectric fluid). Machining carried out in two offset passes and selected parameters related to the second pass (finishing). For each surface have been create statistically regression equation and characteristics of roughness and roundness and straightness.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.