Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shared services center
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the article was to present the results of the assessment of the process maturity of the shared services centre (SSC) from the perspective of four functional areas. The research problem was formulated in the form of questions (RQ). RQ1: What is the level of process maturity of the shared services centre? RQ2: What are the similarities and differences in the assessment of the implementation of elements of the process approach from the perspective of employees employed in various departments and in various positions? Empirical proceedings were carried out using such methods as: literature review and opinion poll performed using the CAWI technique. The study employs a multi-dimensional MMPM model of process maturity assessment adapted to the specifics of the sector under study. In the summary assessment of the level of maturity, average values obtained from all respondents were adopted. On this basis, it was assessed that the examined shared services centres were classified at the fourth level of process maturity, with clear signs of development towards the fifth level – the highest one. Of the three points in this article, the first characterizes the concept of process maturity and presents selected models for its assessment. The second point characterizes the studied organization, outlines the methodological framework of the conducted empirical proceedings and presents the structure of respondents. Then, detailed results of the completed research procedure were described. The summary presents a summary assessment of the level of maturity of the surveyed organizations, and indicates limitations resulting from the adopted research methodology, as well as further research directions.
EN
Socio-economic development of local government units (communes, poviats and self-government voivodships) is not possible without efficient administration. The activities of each local government unit (l.g.u.) consist of its basic tasks as well as auxiliary processes, so-called support functions (eg. accounting, personnel, training, archives, IT, property management, e-administration). Centralization of the support function is one of the more frequently used tools to optimize this area of activity. The article presents the possibilities of creating Local Government Shared Service Centers (LGSSC) as a way to optimize costs and standardize the processes taking place in the activities of local governments. A detailed LGSSC analysis shows the advantages of a modern approach to how to deliver better quality services by l.g.u.
PL
Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-nego (gmin, powiatów i samorządowych województw) nie jest możliwy bez sprawnie działającej administracji. Na działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), składają się podstawowe jej zadania, jak i procesy pomocnicze tzw. funkcje wsparcia (np. księgowość, kadry, szkolenia, archiwum, IT, zarządzanie majątkiem, e-administracja). Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule przedstawiono możliwości i efekty jakie niesie ze sobą stworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych (SCUW) jako sposobu na optymalizację kosztów i standaryzację zachodzących w działalności samorządów procesów. Szczegółowa analiza SCUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania lepszych jakościowo usług przez j.s.t.
PL
Na działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym szczególnie produkcyjnego, składają się podstawowe procesy biznesowe i procesy pomocnicze, tzw. funkcje wsparcia. Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) przedstawiono przebieg procesu tworzenia oraz rolę i funkcje Centrum Usług Wspólnych (CUW), jako sposobu na redukcję kosztów działalności firmy. Szczegółowa analiza CUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania usług na rzecz Grupy Kapitałowej KHW z możliwością rozszerzenia tej formy usług na inne przedsiębiorstwa, w tym górnicze.
EN
The activity of each company, including in a special way production companies, consists of core business processes and auxiliary processes so. support functions. Centralization of support functions is one of the most frequently used tools to optimize this area of activity. The article, on the example of the Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), describes the process of creation and the role and functions of the Shared Services Centre (SSC) as a way to reduce the cost of business. Detailed analysis of the SSC shows the advantages of a modern approach to the way of providing services to the Group KHW with the possibility of extension this form of services to other companies, including mining businesses.
EN
The main aim of this article is to present the form of organization cooperation which is the Shared Services Centre (SSC), discussing its adaptation in the public sector and drawing up a list of benefits of cooperation of public administration at various levels within such an entity.
5
Content available remote Centrum usług wspólnych a wdrażanie systemów Smart Grid Analytics
PL
W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania centrum usług wspólnych jako narzędzia organizacyjnego wspierającego wdrażanie rozwiązań Smart Grid Analytics. Koncepcja ta, integrująca odpowiednie usługi i technologie centrum kompetencji, centrum usług wspólnych i centrum radykalnych innowacji, została opracowana na Uniwersytecie Łódzkim przy współpracy z SAS Institute Polska w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania analityki nowej generacji i zaoferowana spółkom obrotu energią elektryczną.
EN
The paper presents the concept of using a shared service center as an organizational tool to support the deployment of Smart Grid Analytics solutions. The concept, integrating the appropriate services and technologies of center of excellence, shared service center and a center of radical innovation, was developed at the University of Lodz in cooperation with the SAS Institute, Poland to ensure the correct use of the new generation of analytics, and offered to Energy Corporations.
PL
Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwości pozyskania pomocy publicznej wpłynęły na znaczny wzrost liczby projektów mających na celu utworzenie w Polsce centrów usług wspólnych. Niestety, planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie udzielania pomocy publicznej na tego typu inwestycje mogą ograniczyć liczbę dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia, a także możliwości łączenia pomocy z różnych źródeł.
PL
Centra usług wspólnych, związane z np. finansami, HR (Human Resources - zasoby ludzkie) czy logistyką, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływają także na poprawienie jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo może je zastosować w celu poprawienia efektywności prowadzonej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Firma ma także szansę na dofinansowanie tworzenia lub rozbudowy centrów z funduszy unijnych. Tegoroczna alokacja środków na tego typu przedsięwzięcia przekracza 1 mld zł, a wnioski można składać w trybie ciągłym do jej wyczerpania.
EN
Shared services centers concerning e.g. finance, HR or logistics bring substantial costs optimization and improve quality of services for enterprises. Therefore, they are one of methods to be used by companies for improvement of business effectiveness during economic slowdown. Additionally, a company may obtain funding within the EU Funds for establishment or development of SSC. This year budget for such undertakings exceeds 1 billion PLN and grant applications can be submitted until it is not used beforehand.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.